“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးပါရာ

ရခိုင္အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္
ဘဝေျခာက္လို႕ အဝဇၨာေနာက္မွာ

ႏိူင္ငံျခားေခ်ကို အလည္ေရာက္
ဘဝမိန္႔ခစြာ ရခိုင္အဆိုေတာ္ပါ။

ရခို္င့္ယိုင္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖို႕
စိတ္ထဲမွာပင္ ခံစားဖူးယင့္လား။.

ဇာနိန္ရာ ဇာပင္ေရာက္ေရာက္
ကိုယ့္ယိုင္းေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိူးေက

လူမ်ားတကာ မ်က္ႏွာျပင္မွာ
စံတင္စရာ ျဖစ္ပါလိေမ။

ဇာဟွင့္ေလး ရခိုင္အဆိုးေတာ္
ကိုယ္ဆိုေရ သျခင္းေနာက္မွာ

အမ်ိဳးသီလ ေစာင့္ထိန္းပါလတ္။
သျခင္းတစ္မ်ိဳး လုပ္ေကတစ္ဖံု

ေျပာလာေက က်ားဖမ္းေမ ဆင္ဖမ္းေမနန္႕
ဇာမွာေလ ရခိုင္ယိုင္ေက်းမႈ

အဆိုေတာရင္မွာ ခံစားဖူးယင့္လား။
သျခင္းဆိုေရ အဆိုေတာ္လို႕

တူလားတန္လား
ငါအနားမမွာ လာမေျပာေက့

ေျပာေရလူေရ စံရေဖြ။

ေဝဖန္စနစ္မရွိ ငါ့ရို႕ရခိုင္တိ

လူႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းစပ္ေကပင္
ရခိုင္အဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ပင္

ဇာနိန္ဇာခါ ရခိုင္ညီညြန္႔ဖို႕လဲ
အဘာေလ ရင္လီေရ

ခ်စ္လီညီလီ စည္းလံုးလီလို႕
ေျပာေရျပိဳေရ သံဖရာသီးမ်ိဳးရာမလားေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။