“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေက်ာက္ေတာ္-မဟာျမတ္မုနိပံုေတာ္ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာထည့္လို႔ဂုဏ္ယူကတ္ေမ

http://3812144251727568748-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/praygreerakhine/budda.GIF?attachauth=ANoY7coLYEV6t4is3XfYrpD1U77EOY6rc9w-lnul0KO9gcZ-4LFs4ziIjswc81Ww8ABj1Yw8fvnZ2IhBI-5FZynbHIEYYWnjRYmP5gZjHW--IgU66IFJPwBk2J_dKnVV8jBeUpmmOZrf2q76dtTb_CRoC1oIoHs5DjXaTFckT7PjfHI3Zi04Iz_KHBwAIg8YTdRwUK10qk6J&attredirects=0

ေက်ာက္ေတာ္-မဟာျမတ္မုနိပံုေတာ္ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာထည့္ ခ်င္ေရဆိုေက ပထမဆံုးအနိန္နန္႔ ေအာက္က ကုတ္ကုိ လားလို႔ေဒါင္းလိုက္ပါ။

Fileden
Medifire
ၿပီးေက Note Pad ကိုဖြင့္လိုက္ပါေက ကုတ္တိကိုတြိ႔ပါလိမ့္ေမ။ ယင္းကုတ္တိကို ေကာ္ပီကူပနာ Blogger ကို Sign in ဝင္လိုက္ပါ။ ၿပီးေက Design ကိုလားလိုက္ပါ။ ၿပီးေက Add Gadget ကိုလားၿပီးေက၊ Edit HTML Java Scrip ကိုလားပနာ ပထမကပီးထားေရ ကုတ္တိကို Paste လုပ္လိုက္ပါ။Save လုပ္လိုက္ၿပီးေက အားလံုး OK လားပါယာေယ။

(အက်ယ္) width="250" (အျမင့္) height="170 လို႔ပါ ပါဖို႔။ ယင္းေစာ္ကိုေတာ့ခါ ကိုယ့္ဘေလာ့ နန္႔ ကိုက္ညီေရ Size ကို ေၿပာင္းလို႔သံုးလိုက္ပါ
 ...............
မွတ္ခ်က္။  ။ကိုေဝဟင္ေအာင္ (ျပည္ၾကီးရခိုင္) ၏ပို႔ပီးလိုက္စြာကုိ ကိုယ့္ဘေလာ့မွာေက်ာက္ေတာ္-မဟာျမတ္မုနိပံုေတာ္ကို ကိုယ့္ဘေလာ့မွာထည့္လို႔ဂုဏ္ယူခ်င္ေရ လူတိအတြက္ရည္႐ြယ္လို႔ ပို႔စ္တင္ပီးလိုက္ပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။