“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ဘလူးမိုက္ကို တိုက္ကတ္ေမ

ကိုယ့္ၿပည္အက်ဳိး
ကိုယ့္မ်ဳိးတြက္ဆုိ
တိုက္ပြဲမၿပီး
သြီးေခ်ာင္းစီးစီ
အသက္ကိုပီး ဓ
ာကိုသြီးလို႔
အာဂေယာက်္ား
ရခိုင္သားဟု
အဖရခိုင္ၿပည္
ရကၡၿမီမွာ
ဘလူးဝင္စား
ပမာလားသို႔
မိစၦာေအာက္သား
န.အ.ဖ မ်ားကို
အၿမစ္ကိုၿဖဳတ္
အငုတ္မက်န္ေအာင္
လာေဝတိုက္ထုတ္
ပစ္ကတ္ေမ။
.............
၂၀-၁၂-၂၀၀၃

(AMP ဥဂၢါစာမ်က္ႏွာမွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။