“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္

အလင္းကြယ္ေပ်ာက္
အေမွာင္ေရာက္လည္း
မာန္ကိုမေလွ်ာ့
ရင္ကိုေကာ့ဗ်ာယ္
မ်ဳိးယုတ္႐ို႕ကၽြန္
အၿဖစ္မခံဘဲ
တြန္းလွန္စိတ္ကို
ရင္မွာပိုက္ၿပီး
သမိုင္းတာဝန္
အပ်က္မခံဘဲ
အေမွာင္ကိုေဖ်ာက္
အလင္းေရာက္ေအာင္
ထက္ခါတဖန္
ရေအာင္ၾကံလို႔
အဖမ႑ိဳင္
ၿပည္ရခိုင္အား
သြီးၾကြီးဆပ္ကာ
ၿပန္ယူကပ္ေမ။

.............
ခိုင္သြီး (ႏွလံုးသြီးကိုသက္သီတည္လွ်က္)

(မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင္အမ်ဳိးသားႏိုးၾကားေရစာေစာင္ အမွတ္(၁) က ကူးယူေဖာ္ၿပလိုက္ပါေရ။)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။