“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ႏြားကြဲေက က်ားဆြဲေရ

႐ိုးေတာင္ၿခီေအာက္ ႐ိုးအေနာက္က
ရခိုင္ၿပည္ေပါက္ဖြား ရခိုင္သား႐ို႕
႐ိုးမေတာင္ၾကီး မပ်က္စီးေအာင္
အစဥ္ေစာင့္ေယွာက္ လားကတ္ေတ။

ငါ႐ို႕ဘိုးဘြား ရခိုင္မ်ားလည္း
လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ မ်ဳိးမေပ်ာက္ေအာင္
ကိုယ့္သြီးကိုယ့္အသက္ ပီးခေရ။
အာဂေယာက်္ား ရခိုင္သားဟု
အာဇာနီသူရဲေကာင္း ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကား
ရခိုင္မ်ားလည္း ငါ့သားၿမိန္းမ်ား
ငါ့သြီးသား႐ို႕ သမိုင္းၾကြင္းက်န္
မ်ဳိးတာဝန္ကို သိကတ္လီေအာင္
စိတ္မွာေဆာင္လို႔ အသက္ကိုပီး
လက္ေမာင္းသြီးနန္႔ သီတန္းစာတိ
႐ြီးခေရ။

ေၾသာ္…
ရကၡမ႑ိဳင္ ၿပည္ရခိုင္က
ရခိုင္ၿပည္သား လူအမ်ား႐ို႕
“ႏြားတိကြဲေက က်ားတီဆြဲေရ”
ၿဖစ္ေၾကာင္းေခ်ကို
စိတ္မွာစြဲလွ်က္ သတိဖက္လို႔
ဇာသူခြဲခြဲ သြီးမခြဲဘဲ
႐ိုးရာကိုခ်စ္ မ်ဳိးကိုၾကိဳက္ပနာ
သမိုင္းတေခတ္ ၿပန္ဆန္းသစ္ေအာင္
အားလံုးစဥ္း႐ံုး ကတ္ပါေမ။

၃၁-၁၂-၂၀၀၃

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။