“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အမင္ဂုဏ္ယူပါလီဖိ

အမင္္...
မလိမၼာခ အေခ်ဘဝက
ရြာမွာဆိုးနိန္ မာန္ကိုတည္လွ်က္
အမင္အခ်စ္ သားလူမိုက္ေၾကာင့္

ငိုႀကီးပူျဖာ ဝမ္းနည္းစြာနန္႔
အမင္မ်က္ႏွာ ငယ္ခေရ။

အမင္...
အမင့္ရင္သြီး လူမိုက္ေလးကို
ယည္ေက်းလိမၼာ ဟိစီငွာဟု
မ်ားစြာျပဳျပင္ အမင္သင္လည္း
သြင္သင္မရ လက္မႇဳိင္ခ်ဗ်ာယ္
အမင္ေသာက ျဖစ္ခေရ။

အမင္...
ဟို...အခ်ိန္ခါက
ရြာမွလူမ်ား အမင္သားကို
ေယွာင္ဂတ္ပါလီ လူမိုက္ငယ္ဟု
ေဘးမွာခ်န္ထား ေျပာစကားနန္႔
စိမ္းကားစြာနန္႔ ေျပာျပန္ၾကလည္း
သားလွအမင္ ျပစ္မျမင္ဘဲ
အမင္ေမတၱာ လပိုင္သာခ။

အမင္...
အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လာကလည္း
ရြာမွထြက္ခြါ ရက္လၾကာေညာင္း
ႏွစ္တိေျပာင္းေသာ္
ငယ္ေၾကာင္းျပန္ေတြး သားမိုက္ႀကြီးကို
ပီးဆပ္ဖို႔ရန္ စိတ္အားသန္လို႔
သာသနာဝန္ထမ္း ေက်ာင္းေတာ္လမ္းသို႔
ၿခီလွမ္းဦးတည္ သားလားနိန္ဗ်ာယ္
သာသနာခ်စ္အား အမင္သားမွာ
သာမေနျဖစ္ ေဂါင္းကိုရစ္၍
အမင္အႀကိဳက္ ဘဝသစ္မွာ
မိုက္ျပစ္ေလ်ာ့ျပယ္ ပီးဆပ္နိန္ဗ်ာယ္
အမင္ဂုဏ္ယူ ပါလီဖိ။
..................
၁-၇-၂၀၀၂


(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။