“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေဖာက္ၿပန္နိန္ေသာ သတ္ပံုတခု

“ရ”ကိုမႏိုင္ ရခိုင္ကိုမိန္း
ဆို႐ိုးစကား ဟိၿပန္ၿငားလည္း
“ရ”နန္႔“ယ”ကို ခြဲၿခားပိုင္ပိုင္
မေၿပာႏိုင္ေရ ရခိုင္ၿပည္သူ
လူသူတခ်ဳိ႕ အေတြးေဖာက္ၿပန္
Brain မမွန္လို႔ သူ႐ုိ႕ေၿပာသံ
လီသံတိက “မင္း႐ွိ/ေ႐ွ႕မွာ”အစား
“မင္းခ်ိမွာ”လို႔ လီသံထြက္ေက
ရခိုင္သံနန္႔ အမွန္ေရးရန္
သူ႐ို႔႐ွာၿပန္ေက “မင္းၾဟိ”လို႔ရာ
ပ်င္ကတ္ၿပန္ဗ်ာယ္။

“႐ွာေရဖြီေရ” စသည္စကား
ေၿပာၾကားဖို႔က အခ်ိန္က်ေက
မဆီမဆိုင္ သူ႐ို႕တိက
ေရးၿပကတ္စြာ
“႐ွာ”၏အစား “ၾဟာ”လို႔တခါ
ေရးၿပန္လာေက ေဖာက္ၿပန္သူ႐ို႕
သတ္ပံုသစ္။
...........
(AMP ဥဂၢါစာမ်က္ႏွာမွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။