“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သားသို႔

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တိုင္က
“နီ”မင္းၾကီးတဆူၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
အီးစက္နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တုိင္က“လီ”ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ခၽြဲလံုးတိတၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား….။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကို္ယ္တိုင္က
“လမင္း”ၾကီးတဆူၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ပူေလာင္၊ ေမွာင္မိုက္နိန္ေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
မင္းကိုယ္တိုင္က
“ၿခသႌး”တေကာင္ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ၿမက္စားလို႔နိိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အုိ…ရခုိင္သား
မင္းကို္ယ္တိုင္က
“က်ား”တေကာင္ၿဖစ္ယင့္သားနန္႔
ခြီးကိုရာေၾကာက္နိန္ရေရ
ဘဝစုပ္ထဲမွာရာ
မင္းနိန္လို႔ေပ်ာ္ေရလား…။

အို…ရခိုင္သား
ေသခ်ာစဥ္းစားပါ
ယင္းဘဝစုပ္တိထဲမွာရာ
အသက္ထက္ဆံုး ဘဝတံုးေအာင္
ဇာတ္ၿမွဳတ္ဖို႔လို႔ရာ စဥ္းစားပါေက
ေလာကေၿပာင္းၿပန္ ၿဖစ္လားဖို႔…။
………………
၂၇-၅-၂၀၀၉
၈:၄၆ am

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။