“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရင္ကလြမ္းေရ အာသွ်နီ၀န္း

အသွ်င္ခ်ခေရ
ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးစိ
ရခိုင္ျပည္မွာရာ
ရွင္သန္လာခေက...။

အသွ်င္ေျပာခေရ
ႏိုင္ငံေရးစကား
ရခိုင္သားနားမွာ
ရက္ျပတ္ၾကားပနာ
မွတ္မိနိန္ပါေက..။

အသွ်င္ပီးခေရ
ႏိုင္ငံေရးအသိ
ရခိုင္သားတိႏွလုံးသားမွာ
စြဲျငိလို ့ရာ
က်န္နိန္ခပါေက...။

ယာသွ်င္ကိုေမ်ာက္ႏွင္
အသွ်င္သခင္ကိုေစာ္ကား
ဘုရားစင္ထက္မွာထိုင္
အစိုင္မေကာင္းေရ
ေအာက္သားစစ္ခြီးတိ
ရခိုင္ျပည္ကိုအေမွာင္ၾကီးခ်
ကြ်န္ဇတ္ကခိုင္းနိန္စြာကို
တြန္းလွန္ျဖိဳခ်
ဆုံးမဒဏ္ပီး
ရခိုင္သြီးတိနီနိန္ေၾကာင္းကို
ျပလို ့နိန္ကတ္ဖို ့ေဒ..။

လြမ္းမိပါေရ
အာသွ်နီ၀န္း
အသွ်င္ထြန္းခပိုင္
ျပည္ရခိုင္ကို
ေခတ္သစ္ကမၻာမွာ
ထိန္ထိန္လင္းလာစီဖို ့
နီ၀န္းသစ္တိ လိုအပ္နိန္ပါေရ..။

........................

ေျမာက္ဦးကဘီလူး

(အာနီဝန္းဘေလာ့မွ
)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။