“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

တိုးတက္သာယာ ၿပည္ရကၡာ

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
စားစရာမဟိ၊
တပူမွာႏွစ္ပူထပ္ေတ
မီး၊ရီလည္းမဟိ...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
ဝတ္စရာမဟိ၊
ခ်မ္းလိုက္ေတခခိုက္တုန္းေကလည္း
ပဆိုးလည္းမဟိ...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
ႏႈိင္းယွဥ္စရာမဟိ၊
ေၿပာေရခါရခိုင္စကား
႐ြီးလိုက္ေက ပထြီးဘားကငွါး...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
လယ္ယာၿမီေပါ၊
ထြန္စရာၿမီမဟိေက
တိုင္းတပါးကိုလား...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
လမ္းတိကေကာင္း၊
ဝမ္းပူမကားႏွင့္လားေက
လမ္းမွာထြက္က်ဖုိ႔ဂါ...။

ရခိုင္ၿပည္သာယာ
ၾကည့္ကတ္ပါဖိ၊
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ကၽြန္ဘဝမွာ
ခြီးထက္ဆိုးယင့္....။

..................
၂၀-၇-၂၀၀၉
၁၀:၀၂ am

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။