“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

မုန္းဖို႔ေကာင္းလိုက္ေတ

မတြိ႔ခ်င္ယာဆိုခါမွ
သတိရနိန္ေရ
ငါ့စိတ္တိကို...။

လားဖို႔ယာဆိုခါမွ
ႏႈတ္လို႔မရေရ
ငါ့ၿခီေထာက္တိကို...။

ႏႈတ္ဆက္ပါေရဆိုခါမွ
ေထာင္လို႔မရေရ
ငါလက္ေခ်တိကို...။

ငိုဖို႔က်ခါမွရာ
ထြက္မလာေရ
ငါ့မ်က္ရည္တိကို...။

အလကားလားေရခါ
ဝါးလံုးကိုထိုးပစ္ေစာ္ပိုင္
ၿမန္နိန္ေရ ငါ့ၿခီေထာက္
ၿပီးဖို႔က်ေရခါမွာ
မ,လို႔ေတာင္မွမရယာေစာ္ကို...။

ထမင္း ဝ,နိန္ေရခါ
လူမ်ားအိမ္မွာစားလို႔ရာ
ၿခီခေရ လူတေယာက္
စားစရာမဟိေရခါ
ေတာင္းစားရဖို႔ကို
႐ွက္ေတအၿဖစ္တိကို…။

မြီးဖြားလာေရခါ
ၿပံဳးစိစိနန္႔
သီဖို႔က်ေရခါမွရာ
မ်က္ရည္ပါးရည္တိ
က်ေရအၿဖစ္တိကို…။

ကို္ယ့္လူမ်ဳိးအတြက္
အက်ဳိးေဆာင္ေရလူတိကို
လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းကဖယ္ထုတ္
အမ်ဳိးယုတ္ကိုက်ေဂ
သခင္ပိုင္ကိုးကြယ္ေရလူတိကို…။

“ကိုယ့္စကား”ကိုေၿပာေဂ
ေအာက္ေတဆိုပနာ
“ပထြီးစကား”ကိုက်ေက
ၾကြိနိန္ေအာင္ေၿပာနိန္ေရလူတိကို…။

အမ်ဳိးသားေရကိုဗန္းၿပပနာ
ကိုယ့္ဝမ္း ဝ,ေရးအတြက္ရာ
လုပ္နိန္ဂတ္ေတလူတိကို…။

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
ပထြီးေအာက္မွာ
ဆိုင္းဘုတ္တင္ပနာ
လမ္းမွားစြာလုပ္နိန္ေရ
ႏိုင္ငံၿခားလူ႔အဖြဲ႔တိကို...။

အမွန္တရားကုိေထာက္ၿပလို႔
ငါ့႐ို႔အဖြဲ႔ကိုထိေရဆိုပနာ
အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္နိန္ေရလူတိကို
အဝီးသို႔ဖယ္ထုတ္..
အမ်ဳိးသားေရးအတြက္
စက္ဆုတ္စရာ
Sexy ႐ုပ္ေပါက္နိန္ေရ
ပ ပိန္မေခ်တိကို
ဘုရားတဆူပိုင္
ကိုးကြယ္နိန္ေရလူတိိကုိ...။

ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကို
ကုိယ္ေစာင့္ရဖို႔အစား
ကိုယ့္ေဖသာကို ကိုယ္ၿဖဳန္းလို႔
ကိုယ့္ရတနာကိုတိကို
ပထြီးရတနာအၿဖစ္
ေၿပာင္းလဲပစ္ေတ
ရခိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိကို...။

ကိုယ့္အမ်ဳိးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုမေၿပာေက့
ကိုယ့္ကုိယ္ကိုေတာင္မွ
စားစရာမဟိေရ
ငါ့ဘဝေခ်ကိုလည္း...။

..................
၄-၇-၂၀၀၉

၆:၄၅ am

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။