“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အသွ်င္ဥတၱမသို႔

အ-ေ႐ွ့က နိန္ဝန္းထြက္ေရပိုင္
‘အာယွ’တစ္ခြင္ကို အလင္းေရာင္ပီးလို႔
‘အာယွ နိန္ဝန္း’ လို႔
တင္စားခံရေရသူ။

သွ်င္-ေတာ္ဗုဒၶၾကြေရာက္ခပနာ
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ထားလို႔
ဗုဒၶကိုယ္ပြားေတာ္စံေပ်ာ္ကိန္းဝပ္ရာ
ၿပည္ရကၡာမွာ မြီးဖြားခေရသူ။

ဥ-တုဂီမႏၱမွာ ဖနပ္မပါထီးဗလာနန္႔
ေသာက္ရီနတၳိ၊ ခိုစရာမဟိၿဖစ္နိန္ေရ
ၿပည္သူတိအတြက္
အသက္ကိုစေတးပနာ
ခို၊ေသာက္၊နားရာ အရိပ္ဆာယာကို
ပီးေဆာင္ခေရသူ။

ဥတ္-(အုတ္)တခ်ပ္သဲတပြင့္ေလာက္
တိုင္းၿပည္အတြက္ခအက်ဳိးၿပဳေရလူတိထက္
အဆေပါင္းမ်ာစြာသာခေဂေလ့
မ်က္ကြယ္ၿပဳထားၿခင္းကို ခံနိန္ရေရသူ။

တ-စ္ေကာင္ကိုလည္းမေၾကာက္
ၿခသီၤးေဟာကေတပိုင္သံနန္႔
“အေဝ..ဂရက္ေဒါက္!
ငါ့ ႐ို႕ၿပည္က အဂုထြက္လားလီ” လို႔
ႏွင့္ထုတ္ဝ့ံခေရသူ။

မ-တရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
ေခါင္းငံု႔မခံ ဇာတိမာန္နန္႔
ကိုလိုနီကၽြန္ဘဝက
လြတ္ေၿမာက္ရေအာင္
အသက္ကိုပီးလို႔
လြတ္လပ္ေရးမီးယွဴးတိုင္ကို
ထြန္းညွိခေရသူ။

သို႔-ေသာ္…..
အသွ်င္ထြန္းညွိပီးခေရ မီးကိုသံုးပနာ
အၿခားလူတိ တိုက္တာတိနန္႔
နိန္ႏိုင္ဂတ္ေကေလ့
အသွ်င္မီြးရာ ၿပည္ရကၡာမာ
စားစရာမဟိ နိန္စရာနတၳိ
အဂုအထိ..
ငရဲအတိပိုင္ဗ်ာယ္ “အသွ်င္”။

-------------
ေက်ာက္ၿဖဴ-လႊမ္းမိုးခိုင္

(အာယွနီဝန္းဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။