“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေမာင္ႀကီးသွ်င္မွာတမ္း

ပညာသင္ရန္ စိတ္မွာႀကံလို႔
စီးပြား႐ွာရန္ စိတ္မွာႀကံလို႔
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္႐ြာ ခိုင္ျပည္႐ြာက
ထြက္ခြါလားေရ ညီမေခ်သို႔
ေမာင္ႀကီးစိေခ် မွာလိုက္ေမ။

ဘာသာစကား တမူကြဲျပား
တိုင္းတပါးကို ေရာက္လားေရခါ
“႐ိုးရာကိုေဖ်ာက္ ငွက္စိတ္ေပ်ာက္လို႔
က်ီးငွက္သာလကာ ငွက္မိစၧာပိုင္”
အမိကိုေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းကာ
မျဖစ္ပါေဂ့။


ပညာသင္နိန္ ဝီးတၿမိန္မွာ
စီးပြား႐ွာနိန္ ဝီးတၿမိန္မွာ
မ်ားစြာေသာင္းေသာင္း ပန္းအေပါင္း႐ို႕
လန္းဆန္းဝီဆာ ရနံ႔ျဖာကာ
ပြင့္ဆန္းဝဝီ စီရရီလည္း
ဟိပါလီဖို႔။

ယေကေလ့ေသာ့…
မ်ားျပားလွဘိ ထိုပန္းတိကို
ညီမေခ်စီကံုး တၿပံဳးၿပံဳးနန္႔
စီကံုးကာျဖင့္ ညီမေခ်ေဂါင္းမွာ
မပန္သင့္ပါ။

ဇာျဖစ္လို႔လဲ?
မိန္းၾကည့္ၿပီးေက ဆန္းစ္လီက
ငါ့႐ို႕ဘီဘင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္
မ်ဳိးအဆက္ဆက္႐ို႕ သူ႐ို႕ေဂါင္းထက္မွာ
“ပန္းျမတ္ေတာ္ဝင္ ပန္းသဇင္”ကို
ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ရင္မွာပ်ဳိးပနာ
ယုယၾကင္နာ ထြီးပိုက္ကာျဖင့္
အသားထဲက ေလာက္မျဖစ္ဘဲ
အစဥ္အဆက္ ထံုးမပ်က္ဘဲ
မပ်က္သစၥာ ခိုင္ၿမဲစြာနန္႔
အသက္ထက္ဆံုး ပန္ကာကံုးေရ
ဆိုစြာေခ်ကို ညီမေခ်ရင္မွာ
မမိန္႔ပါေဂ့။
----------------
၁၁-၀၁-၂၀၀၆

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။