“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အို .........အသ်ွင္

အာသွ် ၏ နီ၀န္း
၀့ံစားရဲသူ...........
မဟာ သတၱိ အသ်ွင္

အကြ်န္

တိုက္ပြဲျပန္လည္စရန္
ဓားတစ္ေခ်ာင္..........
ပီးသနားပါ.................။

နီ နန္႔ လ ၏
သူရဲေကာင္း.........
စြန္႔စား၊ ေမြ႔ေလ်ာ္သူ အသွ်င္

အကြ်န္

နားေထာင္တတ္ရန္
မဟာဂရုေတာ္ႏွင့္..........
ဆံုးမ ပီးပါ................။

အာဂ သတိၱသ်ွင္
ေမာ္မၾကည့္၀ံ့ လူကိုေတာင္.......
ႏွင္ထုတ္၀ံ့ေရ အသ်ွင္

အကြ်န္႔

ေၾကာက္မီြးတိကို
တပင္ေလ့ မက်န္ေအာင္........
ႏႈတ္ပီး ပါ................။

......................................
မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာေတာ္ဦဥတၱမ နိန္႔ အမွတ္တရ ရီြးဖြဲ႕သည္။


ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၇၊၀၉၊၂၀၀၉


(အာယွနီဝန္းဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။