“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ငတ္မြတ္ျခင္း

ငတ္မြတ္ျခင္း

ကမၻာၿမီတခြင္မာ
ၿဖီမရႊင္ေရ မ်က္ႏွာနန္႕
နီမ၀င္ တိုင္းျပည္တိကို ေငးနီဂတ္ရေရ ---- ။

ထီမထင္ ရခိုင့္မာန္(ဟန္)၀င့္စြာနန္႕
လီဘ၀င္ ဟပ္ဗ်ာလ္
ရႊီရင္မာ ပီတိျဖာလို႕
ၾကည္ရႊင္စြာ တခါေလာက္
လြတ္ေျမာက္လိုက္ ခ်င္ေရႏွမ္း ---- ။

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္ (၁၃ ၅၈ နာရီ၊ ေအာက္တိုဘာလလ (၂၁)ရက္၊ ၂၀၀၈)။
 

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။