“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အို.............. အဖ

အို ........အဖ
ေက်ာက္သား၊ေက်ာက္စိုင္တိက
စီးဆင္းလာေရ
အကြ်န္ရို. သီြးတိ
မေျခာက္လား သိမ့္ပါ ....................။

အို ..........အဖ
မာန္ဟုန္ျပင္းစြာနန္.
ရက္စက္ တိုက္ခိုက္ခေရ
လိုင္းတိ၊လီတိ
အဂုထိ မျငိမ္သက္ကတ္ သိမ့္ပါ ...........။

အို ..........အဖ
ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ကပင္
ကေ၀ အတက္နန္.
က်ိန္စာတိုက္ထားေရ
မိစၧာညာဏ္ရွင္တိ လက္က
အဂုထိ ရုန္းမထြက္ႏိုင ္သိမ့္ပါ ...............။

အို .........အဖ
ငရို.အသ်ွင္ မုနိျမတ္လည္း
အသြင္မတူေရ
မ်ိဳးျခား ျပည္ျခားမာ
မိွူင္တိုင္တိုင္ နန္.
အဂုထိ မျပံဳးႏိုင္သိမ့္ပါ ......................။

အို ..........အဖ
အဖ လက္က်န္တိေလ့
ထိုျပဳခံရ ေဒျပဳခံရ
ထိုတစ္စု ေဒတစ္စု နန္.
အနာဂတ္မွာ ရင္သန္ထေျမာက္ ဖို.
ေရာင္ျခည္ ရွာမတိြသိမ့္ပါ ...............။

အို ...........အဖ
ရီငတ္နိန္ေရ
သားေခ်၊ သမီးေခ်တိကို
ေဒတိုင္း ပစ္မထားပါေက့
ေဒပိုင္ခါးသီးေရ
ညဥ့္အေမွာင္ထဲက
လြတ္ေျမာက္ပနာ
အဖ နန္.ဆံုတိြဖို.
အကြ်န္ရို.တိ ႏွလံုးသြီးတိကို
ပူေဇာ္ခြင့္ ပီးပါ အဖ ...................................။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

(ဘုရင္မာရယုဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။