“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

လေၾကာင္း ေထာင္း ေဂ်ာင္း

ပုရြတ္ဆိတ္ေခ်
တစ္ေကာင္ထက္
အဆက ္၁၀၀၀ ငယ္ေရ
ဆဲလ္တစ္ခု နန္႔
စလာစြာငါ............။

ျဖစ္နိုင္ေက
အာကာကိုေတာင္
္အိမ္လွ႕ဲ လွ႕ဲပလိုက္ဖို႕......။
ငါလုပ္ေကျဖစ္ေတ ဆိုပနာ
တခုကိုေလ့ ဂ႐ုမစိုက္။

မဟာတံတိုင္း တိကုိ
ိုအေခါင္းနန္႕ေဆာင္လို႕။
သြီးစိမ္းထြက္လာ ေရထိ
အေခါက္တိ ႐ီြမရဗ်ာယ္.........။
အားပီးဖို႕
ပလာစတာတိကလည္း
ငါ႔ကိုဟား တိုက္လို႕............။

ဟိ့ပတ္စီ ငါဆက္လားေရ............
ဖယ္ပီးကတ္ ဖယ္ပီးကတ္
ငါ႔ကိုပိတ္မထားကတ္ေက႔၊
ကာမထားကတ္ေက႔..........
အားလံုးကို
လေၾကာင္း ေထာင္း ေဂ်ာင္း ေဒ.............


ေအးေမာင္( ရင္အုန္ေတာ္္ဓာတ္)

(ဘုရင္မာရယုဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။