“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ဖဖူးေရာင္ အာရီယန္ နိဂုံး

အစာရွာဖ္ို.
ဌာနီကို စြန္.ခြာလားေရ
အာရီယန္ ဆိုေရ
ႈငွက္တရြီ...............................။

အစာ၀လို.
ဌာနကိုေလ့ မျပန္
ဆင္ေျခတိ
အမ်ိဳးမ်ဳိး ပီးလို. ......................။

ကိုယ့္စြာကို
ဆိုက္ေဘးရီးယား လတ္...........။

ဆိုက္ေဘးရီးယားဆိုေက
ဆိုက္ေဘးရီးယား
အလုပ္ကို လုပ္.........................။

အာရီယန္ ဆိုေက
အာရီယန္ အလုပ္ကို လုပ္.........။

အဂု ယပိုင္မဟုတ္
အစာ၀ လာခါ
အျငိမ္ မနိန္ႏိုင္
ထိုလူကို ႏွသီးနန္. ဆိတ္
ေဒလူကို ႏွသီး နန္.ထိုး ...............။

ေနာက္ဆံုး
ကိုယ္ရပ္ ကိုယ့္ဌာနီ
ကိုယ့္ျပည္
ကို မိန္.လို.
လူရပ္၊ လူဌာနီ မွာ
ယင္း အာရီယန္
ငွက္တိ
ပုတ္သိုးနိန္ေရ
ဘ၀င္ တိနန္.
၀မ္းဖဖူး ေရာင္ဘနာ
ဆားမရ ရီမရ
သီက် လီကတ္ယင့္ ..................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

(ဘုရင္မာရယုဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။