“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေတာ္လွန္ရီးအိမ္မက္

အထက္ကိုၾကည့္ေက အာကာ
ေအာက္ကိုၾကည့္ေက ၿမီႀကီး
ယင္းခ်င့္ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီး ----

အလယ္မွာ လူတသိုက္
တဂ်ိဳက္ဂ်ဳိက္ တႀကံႀကံ
ေခၚေတာ ၾသဇာခံလူခံ
အင္(န္)ဂ်ီအိုၾသဇာ ခံလူခံ
အမ်ိဳးသားရီး ေနာက္မွာခ်န္ ----

ေဖာက္ျပန္လူက ရြီမေလာက္
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီး
ငါးပါးေမွာက္ ----

စိုင္းစားဆင္ျခင္
သံုးသပ္စီခ်င္
ျမင္ေယာင္ လြတ္ရာလမ္း ----

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္
(၅. ၁. ၂၀၀၈)

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။