“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

သို႕

သို႕


ေဒၿပိဳင္ပဲြမာ
မင္း အႏိုင္မယူခ်င္ခဆိုေဂေတာင္
ငါ ရံႈးေရ…ဆိုေရစကားကို
ေက်းဇူးျပဳလို႕ လက္ခံပီးဘာ ခ်စ္ရသူ………။
ဒူးေထာက္၊ လက္ေျမွာက္
ဖျဗားေမွာက္ေအာင္ထိ
အခ်စ္နန္႕ ဘ၀ကို
ငါ…. စပ္တမ္း ကဇက္ ခရသူဘာ……..။
မေျဖသာ
ေ၀ဒနာ ရင္မာ မယွိ(ခ်ိ)ေကေလ့
မင္း..မသာယာေရစိတ္ မျဖစ္လားရေအာင္
ဟန္ေဆာင္နီခရသူဘာ......။
ငါ့ထုိက္နန္႕ ငါ့ကံဆိုေကေလ့
ေတာင္းဆိုခြင့္တခု ရခဖို႕ဆိုေဂ…..
ေနာက္ဆံုးျဖစ္ျဖစ္
ေအာင္ႏိုင္သူ အၿပံဳးနန္႕ျဖစ္ျဖစ္
သမင္လိုင္ျပန္ေသွ်ျဖစ္ျဖစ္
တခ်က္ေခ် ”စိုက္ၿပီး”ၾကည့္ခဘာ….။

ငါ ေက်နပ္စြာ ႀကီကြဲစြာ
ေငး….က်န္လိုက္နီခ်င္သိမ့္ေရ…….။
 
 
Free4waddy05:44 am Wed 2009 
 

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။