“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

လြတ္လပ္မူ တနိန္ရာ

အေၾကာက္တရား အရိွဘက္
ကို ငါလမ္းေလ်ွာက္နိန္ေရ

အေၾကာက္တရား အေနာက္ဘက္ကို
ကို ငါလမ္းေလ်ွာက္နိန္ေရ

အေၾကာက္တရား ေတာင္ဘက္ကို
ကို ငါလမ္းေလ်ွာက္နိန္ေရ

အေၾကာက္တရား ေျမာက္ဘက္ကို
ကို ငါလမ္းေလ်ွာက္နိန္ေရ

ထိုဘက္ကို လားေကေလ့
အေၾကာက္တရား
ေဒဘက္ကို လာေကေလ့
အေၾကာက္တရား

အထက္မွာ လဲ
အေၾကာက္တရား

ေအာက္မွာေလ့
အေၾကာက္တရား

အလယ္ေကာင္ တတည့္မွာေလ့
အေၾကာက္တရား ....................။

အေၾကာက္တရား
မဟိေရ နိန္ရာတစ္ကြက္
ငါ့ ကို ရွာပီးကတ္ .................။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၀၊၀၆၊၀၉(၂၃း၄၀)

(ဘုရင္မာရယုဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။