“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား- နႏၵာထြန္း

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၺဳဒၶႆတိ။

ေလွ်ာက္ထံုးအမွတ္ (၁) သီရိရာဇာမင္း၏အိမ္မက္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထံုး။

ဓည၀တီဒုတိယၿမိဳ႕တည္ ကံရာဇာႀကီးမင္း ဆက္ႏွစ္ဆယ့္သွ်စ္ဆက္ေျမာက္ သီရိရာဇာမင္းသည္ မိဖုရား၀ိမလေဒ၀ီကုမၼာရီႏွင့္ သကၠရာဇ္ (၆၇) ခုႏွစ္တြင္ ဓည၀တီျပည္ႀကီး၀ယ္ ထီးနန္းစိုးစံသည္။ စက္ေတာ္ေခၚရာ တနိေသာအခါ၌ မင္းႀကီးသည္ နီလကိုဆြတ္ယူ၍ မိဖုရားႀကီးအားပီးရသည္ဟု အိမ္မက္ေတာ္ ျမင္မက္သည္။ မင္းပြဲခံရာ၌ မူးမတ္႐ို႕သို႔ အိမ္မက္ကိုျပန္ဆိုစီသည္။ ယင္းေသာအခါ မင္းတုံးစားအမတ္၀ိမလ၊ ေျပာင္းျပာစား အမတ္ေဒ၀ေက်ာ္ထင္ေလွ်ာက္ထံုးေသာ္ကား-

ေအာက္ကပံုကို Click လုပ္ပနာ Download လုပ္ယူႏိုင္ပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။