“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

သားႀကီးပါးသို႔ ပီးစာ


     သို႔
     သားႀကီး ေကာင္းေက်ာ္ခိုင္...

နိန္ထိုင္ေကာင္းယင့္မနား။ ဘာဘာေလ့ က်န္းမာပါယင့္။ သားႀကီးမိန္းေရမနား။ ေဒႏွစ္သႀကၤန္ခါ ဇာကိုခရီးထြက္ဖို႔လဲလို႔။  ဘာဘာ႐ို႕ ေဒႏွစ္ခါေလ့ ေျမာက္ဦးကိုလားဖို႔ စီစဥ္ထားေရ။ သားကေတာ့  ေျမာက္ဦးကိုခ်ည္းဗ်ာယ္ ႏွစ္စဥ္လားနိန္ေရလို႔ စိတ္ပ်က္လားခဗ်ာယ္လား။ ဘာဘာ႐ို႕ ရခိုင္လူမ်ဳိး အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေရ မြီးရပ္ေျမ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရာမဟိခေက ဘာဘာ႐ို႕ ရခိုင္လူမ်ဳိးေလ့ ဟိလီဖို႔ကားမဟုတ္။ ယင္းေၾကာင့္ ဘာဘာ႐ို႕အတြက္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေရ အေရးႀကီးေရ။

တစ္နည္းဆိုရေက မြီးရပ္ဇာတိေရ အေရးႀကီးေရ။ ဇာတိေျမေရ လူတိအတြက္ေတာင္ မကသိ၊ တိရစၦာန္တိအတြက္ေလ့ အေရးႀကီးေရဆိုစြာ တစခ်ဳိ႕ တိရစၦာန္တိ အမူအက်င့္က သက္သီျပနိန္ေရ သား။ ဥပမာျပဳရဖို႔ဆိုေက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာဟိေရ မိုးစရီငွက္တစ္မ်ဳိးေရ မိုင္ေပါင္းေျခာက္ေတာင္
ေက်ာ္ေလာက္ဝီးေရ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္႐ွာေဖြစားေသာက္ ကတ္ေတလတ္။ ႏြီဦးေပါက္လာဗ်ာယ္ ဆိုေက ဇာတိေျမျဖစ္ေတ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံကို ျပန္လာကတ္ပ်ာယ္ နဂိုလ္က နိန္ထိုင္ခေရအသုိက္ကို အတိအက် ျပန္ေရာက္ကတ္ေတလို႔ ဆိုေရကာ။ ေဒငွက္အက်င့္မ်ဳိးပိုင္ ပ်ား႐ို႕၊ ဆိုက္ေဘး ရီးယားဘဲ႐ို႕၊ ေဆာ္လမြန္ငါး႐ို႕ မွာေလ့ ဟိေရဆိုယင့္။

ပင္လယ္သမုဒၵရာမွာ လာေလာက္႐ွာေဖြစားေသာက္ေလ့ ဟိတတ္ေတ ေဆာ္လမြန္ ငါးတိစြာ အ႐ြယ္ေရာက္လို႔  သားသမီးမြီးဖို႔ဗ်ာယ္ဆိုေက ယင္းသူ႐ို႕မြီး ရာဇာတိျဖစ္ေတျမစ္တိကို
ျပန္လို႔လာကတ္ေတလတ္။ အမွန္ဆိုေက ေဒငါးတိစြာ ရီခ်ဳိျမစ္မွာ ေပါက္ဖြားဗ်ာယ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ထိ
နိန္ထိုင္စားေသာက္ခါၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္းနန္႔ ပင္လယ္သမုဒၵရာအထိ ရီၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ခရီးထြက္လားခကတ္စြာလတ္။ ေလးႏွစ္သားအ႐ြယ္ေရာက္ခါမွ ကိုယ့္ဘားကို ဥဖို႔၊ ေပါက္ဖို႔
ျပန္လာကတ္ေတလို႔ ဆိုေရကာ။ ပင္လယ္သမုဒၵရာက ကိုယ့္အရပ္ေဒသကို ျပန္လာခါစမွာ တစ္ေကာင္စီဆိုစြာ ေပါင္ (၂၀)က (၂၅) ေပါင္ထိ ႀကီးေရလို႔ ဆိုယင့္။

မိုင္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီလို႔ ဝီးကြာေရခရီးကို ရီဆန္၊ လီဆန္ အခက္အခဲတိ အမ်ားႀကီးထဲက
ျပန္လာကတ္ရစြာေယ။ တစ္ခါတစ္ခါ မြီးရပ္ကိုေရာက္ဖို႔အတြက္ ရီတံခြန္တိ၊ ေတာင္တိကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ခုန္တက္ကတ္ရေရ။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာခုန္ေရခါ တစ္ခ်ဳိ႕ကသီ၊ တစ္ခ်ဳိ႕ကေလ့ မီြးရပ္ကို ျပန္ေရာက္ကတ္ေတလတ္။ ယင္းပိုင္ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီးၾကားက အျပန္ခရီးမွာ လူတိဖမ္းစားကတ္စြာကတစ္မ်ဳိး၊ တစ္ျခား သတၱဝါတိက ဖမ္းစားကတ္စြာတစ္မ်ဳိးနန္႔ မြီးရပ္ဇာတိကို အေကာင္ အနည္းေသွ်ရာ ျပန္ေရာက္ေတလတ္။ ေယခါၿပီးမွ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ၿမီမွာ သားသမီးတိကို မြီးဖြားဗ်ာယ္ ယင္းသူ႐ို႕အနာဂတ္သမိုင္းကို ယင္းသူ႐ို႕ကိုယ္တိုင္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ကတ္ေတလို႔ ဆိုယင့္။

ေဒငါးတိနန္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ကတ္ဖို႔ဆိုေက ဘာဘာ႐ို႕မြီးရပ္ေျမကို ျပန္ျဖစ္စြာ၊ ဇာေလာက္ပင္ပန္းကတ္လို႔လဲ။ ၿပီးေကသားေလ့ ရခိုင္အတိတ္သမိုင္း ရာဇဝင္႐ို႕ကို သိခြင့္ရဖို႔၊ ပစၥဳပၸန္သမိုင္းကိုေလ့ ျမင္ကတ္ရဖို႔၊ အနာကတ္သမိုင္းကိုေလ့ မွန္းဆရဖို႔မနားေယ။ ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါေလာက္ေတာ့
ျပန္ကတ္ေမႏွန္း။

                     ဘာဘာ...........
                                          ႐ိုးမလူ

...............
(၂၀၀၃၊ ေအာက္တိုဘာလထုတ္- ရခိုင္သဟာယ အသင္း(ရန္ကုန္) မဂၢဇင္း (၆) မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

1 မွတ္ခ်က္:

Anonymous said...


ေမာင္ေတာျမိဳ႕ကၽြန္းအုပ္ေမာင္ညိဳ၏မွတ္တမ္းေလး ရခ်င္ပါ၏။
ရႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ aungaung1006@gmail.com ကို ေပးပို႔ေပးပါခင္ဗ်ာ

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။