“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ႏွင့္ တြိ႕ဆံုမိန္းျမန္းခန္း

3/4/2010

ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘာဇားျမိဳ႕
(ဖေလာင္းခ်ိတ္) မွာ
တည္ဟိေရ အဘယသုခ ဆုေတာင္းျပည့္ ထိပ္က်င္းေတာင္ ေစတီပြဲေတာ္ကို
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္နိန္႕မွ ၂၇ ရက္ထိ သံုးရက္ တိုင္တိုင္ စည္ကား
သုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခပါေရ။ယင္း ပြဲေတာ္မွာ ရခိုင္က နာမည္ၾကီး
အဆိုေတာ္ တဦးျဖစ္ေတ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္လည္း တျခား အဆိုေတာ္တိနန္႔ တက္ေရာက္
ေျဖေဖ်ာ္ခပါေရ ။ သူ႕၏ အႏုပညာ သက္တမ္း တေလ်ာက္မွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္
အနီနန္႔ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္စြာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံကို လာေရာက္ ေျဖေဖ်ာ္စြာ
ျဖစ္ပါေရ။ သူဘဂၤလာကို ေရာက္နီစဥ္ အတြင္းမွာ နိရဥၥရာက သူနန္႔ တိြ႕ဆံု
မိန္းျမန္းခြင့္ ရခပါေရ။ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္က ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွာ လာေရာက္
ေျဖေဖ်ာ္ရေရ တြက္ သူ၏ အျမင္နန္႔ ခံစားခ်က္ကိုအဂုပိုင္ စတင္ ေျပာၾကားပါေရ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - အဂုပိုင္
ေျဖေဖ်ာ္ခြင့္ရေရ အတြက္ ၀မ္းသာပါေရ။ အဂုပိုင္
အ၀ီးမွာ ဟိနီကတ္ေတ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားတိကို ကြ်န္ေတာ္လာေရာက္ျပီး
ေျဖေဖ်ာ္ခြင့္ရေရအတြက္ အမ်ားၾကီး ဂုဏ္ယူပါေရ။ ၀မ္းသာမိပါေရ။

နိရဥၥရာ - ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ အနီနန္႔ အဂုပိုင္
လာေရာက္
အားပီးကတ္ေတ ပရိသတ္အေပၚမွာဂါ ေၾကနပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈဟိပါသလား။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ေကာင္းပါေရ။ အဂုပိုင္
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆၿိုပီး အားလံုးသူ
ေပ်ာ္ရႊင္ နီကတ္စြာကို ျမင္ရေရအတြက္ ကြ်န္ေတာ္႐ို႕လည္း အတိုင္းအဆမသိ ၀မ္းသာ
မိပါေရ။

နိရဥၥရာ- တျခားႏိုင္ငံတိမွာ
လားေရာက္ေျဖေဖ်ာ္စြာနန္႔ ဘဂၤလာမွာ လာေရာက္ ေျဖေဖ်ာ္ရစြာ ဇာပိုင္ကြာျခားမႈတိ
ဟိပါေရလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္- အေထြအထူးေတာခါ့ မဟိပါ။
ကြ်န္ေတာ္႐ို႕ မေလးမွာဟိေရ ပရိသတ္
တိကဆိုေက ၀မ္းသာ ၀မ္းနည္းျဖစ္ကတ္ပါေရ။ ေဒမွာေတာ့ခါ အားလံုးက ေပ်ာ္ရြင္
နီကတ္စြာကို ျမင္ရေရအတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ အနီနန္႔လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မိပါေရ။
အဂင့္ဂင့္လည္း အားရ ေၾကနပ္ မိပါေရ။
နိရဥၥရာ -
ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ ဂီတေလာကထဲကို စတင္၀င္ေရာက္လာစြာနန္႔ ျဖတ္သန္း လာခရေရ
အႏုပညာခရီးလမ္းကို
ပရိသတ္တိသိေအာင္ စေကေခ်(စိေခ်) ေျပာျပပီးပါလား ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ကြ်န္ေတာ္
ျဖတ္သန္းလာစြာက ၇၆ ခုႏွစ္ ကြ်န္ေတာ္ ၅ တန္း
ေက်ာင္းသားေလာက္ကတည္းက ဂီတာ စတီးပါေရ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆံုး
စီးရီး “သူ႕အေၾကာင္”ကို ျဖန္႕ခ်ီ ျဖစ္ပါေရ။ ေက်ာင္းသား အားကစား
ပြဲေတာ္နန္႔ လည္း ၾကံဳေရ အတြက္ ယင္းႏွစ္ကတည္းက သီးခ်င္းတိ ပရိသတ္
ၾကားထဲကို ေရာက္လားပါေရ။ ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင့္ ဂီတေလာက တခု
အသစ္ျဖစ္သလို ျပန္ျဖစ္လာေရ အတြက္ မိမိကိုယ္လည္း ဂုဏ္ယူမိပါေရ။ ယင္းႏွစ္
ကစျပီး သီခ်င္းတိဆိုလာေရ ဆိုေတာ့ခါ အခုအခ်ိန္ထိဆုိေက ၁၈ ႏွစ္ ဟိလားဗ်ာယ္
ျဖစ္ပါေရ။ စီးရီးကေတာ့ ၅-ေခြ ၆-ေခြ ေလာက္ဟိပါေရ။ အားလံုး ကြ်န္ ေတာ္
Group Songs
တိနန္႔ဆိုေက စီးရီးက ၁၀ ခုေလာက္ရာဟိပါေရ။

နိရဥၥရာ - အႏုပညာ ေလာကထဲကို စလို႕၀င္ေရာက္ေရ
အခါ
ဇာပိုင္ အခက္အခဲဲ တိဟိခပါလဲ။ ယင္း အခက္အခဲတိကို ဇာပိုင္ေက်ာ္လႊား
ေျဖယွင္းခရပါလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ကြ်န္ေတာ္
ရခိုင္သၿခင္းနန္႔ ပတ္သက္လို႕
လုပ္ေရအခ်ိန္မွာေတာ့ခါ အခက္အခဲ မဟိပါ။ ဇာျဖစ္လို႕ လည္းဆိုေတာ့ခါ ကြ်န္ေတာ္
၈၈ ေနာက္ပိုင္း ၉၀ ခုႏွစ္မွာစလို႕ စီးရီးသြင္းျဖစ္ပါေရ။ ယင္းမတိုင္မီ
ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ဗမာျပည္ ဂီတ ေလာကထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္က ၀င္ေရာက္လႈပ္ယွား
နီခေရအတြက္ ေဒဖက္မွာ လုပ္ေရအခ်ိန္မွာေတာ့ခါ အခက္အခဲအမ်ားၾကီး မဟိခပါ။
ယေကေလ့ ရခိုင္စီးရီးသြင္းေရအခါ ကုန္က် စရိတ္ပိုင္းတိ၊ ရန္ကုန္လားျပီးေက
သြင္းရေရအတြက္ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ဟိပါေရ။ ယင္းစြာကေတာ့ခါ ဟိဖို႔စြာပါရာ။
အခက္အခဲတိက နီရာတိုင္းမွာဟိပါေရ။ အလြယ္တကူနန္႔ေတာ့ခါ လူတေယာက္ အလိုက္သင့္
ျဖစ္လာစြာကေတာခါ့ မဟိပါ။

နိရဥၥရာ - ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္
ဗမာျပည္ဂီတေလာကထဲမွာ
ဇာပိုင္ဝင္ေရာက္ လႈပ္ယွားခပါသလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ကြ်န္ေတာ္ ၇၆
ခုႏွစ္္ကတည္းက ရန္ကုန္ကို ေရာက္ျပီးေက
ကြ်န္ေတာ္ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသားေလာက္က ကိုလႊမ္းမိုး႐ို႔နန္႔ ကြ်န္ေတာ္ ၅
ႏွစ္ေလာက္ (ဗမာျပည္ အႏုပညာ ေလာကထဲမွာ ေစာဘြဲ႕မွဴး႐ို႕ IC မဟိခင္ ကတည္းက)
သူ႐ို႕နန္႔ အေပါင္းသင္းအျဖစ္ ညီေခ် အျဖစ္ ေပါင္းဖူးပါေရ။ ယင္းေနာက္ပိုင္းမွ
ကြ်န္ေတာ္ ရခိုင္ျပည္ကိုလာျပီး ရခုိင္ သၿခင္းေခြတိ ေရးျဖစ္စြာပါ။
နိရဥၥရာ -
အဂုပိုင္ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ဆိုေရ နာမည္နန္႔ ရခိုင္ အႏုပညာေလာက ထဲမွာ
ေပၚထြက္လာဖို႕
အတြက္ ဇာပိုင္ၾကိဳးစားခရပါလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ကြ်န္ေတာ္
ရခိုင္သၿခင္းေခြတိကို မေရးမီကတည္းက ကြ်န္ေတာ္
ရန္ကုန္မွာ ျဖတ္သန္း နီတုန္း ရခိုင္သၿခင္း တပိုင္းတစ ေရးျဖစ္ပါေရ။
ကြ်န္ေတာ္
ေရးေရ သၿခင္းတိကို ဆိုဖူးခေရသူတိ လည္း ဟိပါေရ။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း
ကြ်န္ေတာ္ ရခိုင္ျပည္ ေရာက္လာေရအခါ ရခိုင္ သၿခင္းတိ“လိႈင္း လံုးေခ်”
သၿခင္းတိနန္႔ ကြ်န္ေတာ္ ရင္းႏွီးလာပါေရ။ ရခိုင္ သၿခင္းတိ ေရးျဖစ္ပါေရ။
ေရးျဖစ္ေရ သၿခင္း တိကို စုထားပါေရ။ ျပီးေက ၉၂ ခုမွာ ကြ်န္ေတာ္
“သူ႕အေၾကာင္း” စီးရီေခြကို ရန္ကုန္မွာ သြင္းျဖစ္ပါေရ။

နိရဥၥရာ - လက္ဟိ ရခိုင္ဂီတေလာက အေျခအနီကို
ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္အနီနန္႔ ဇာပိုင္ ျမင္ပါေရလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ကြ်န္ေတာ္
ေျပာရဖို႔ဆိုေက ကြ်န္ေတာ့္
ပုဂၢလိကအျမင္ပါ။ အဂုကေတာခါ့ လူငယ္တိက အေခြတိအမ်ားၾကီး
အေရအတြက္အားျဖင့္ အမ်ားၾကီး ထြက္လာပါေရ။ ေအခ်င့္ကို ၾကိဳလည္း ၾကိဳဆိုပါေရ။
ဥပမာ
high-Pop
လိုင္းတိနန္႔ ထြက္လာေရ။ သူ႕ေခတ္သူ႕ အခါနန္႔ ေပၚလာေရ ရီစီးေၾကာင္းတိၿဖစ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္ ႐ို႕က ေအခ်င့္ကို ၾကိဳဆိုပါေရ။ တခု ေျပာခ်င္စြာက အေရအတြက္
အမ်ားၾကီး
ထြက္ေပၚလာေရ လူငယ္တိၾကားထဲမွာ အရည္အခ်င္း ဟိေရ သၿခင္းစာသား ေခ်တိနန္႔
မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ေအာင္ က်န္လိုက္ေတ စကားလံုးတိနန္႔ စင္ထက္ကို
ေရာက္လာေရ လူငယ္တိကို ေကာင္းေကာင္းမၿမင္တြိ႔ရပါ။ ေအခ်င့္တခုကို စိတ္မေကာင္း
ျဖစ္မိပါေရ။ လူငယ္တိ ၾကိဳးစားစြာကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ပါေရ။ ယေကေလ့ အဂုက
သၿခင္း စကားလံုးပိုင္း သံစဥ္ပိုင္းကို စီးစီးစစ္စစ္နန္႔
ဖြဲ႕ႏြဲ႕ျပီးလုပ္ေတ အပိုင္း တိက စေကေခ် (စိေခ်) အားနည္းခ်က္ဟိပါေရ။
ကြ်န္ေတာ္ ႐ို႕က်ဆင္းလာရေရ အေၾကာင္းအရင္း တိကဆိုေက ကြ်န္ေတာ္႐ို႕
ရခိုင္ဂီတေလာက သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ဗမာျပည္ တခုလံုးမွာဟိေရ ဂီတေလာကမွာ
ဆိုေက နည္းပညာပိုင္း တိုးတက္ လာစြာမွန္ေကေလ့ အားလံုး အယံႈးျပျပီးေက
လုပ္လို႕မရေရ အေျခအနီတိကို လက္ဟိ အမွန္အတိုင္း ျမင္နီၾကရပါေရ။

နိရဥၥရာ - ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ အနီနန္႔
ကိုယ္ပိုင္စီးရီး ဇာႏွစ္ေခြေလာက္ ထုတ္ၿပီးပါဗ်ာယ္လဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - အမ်ားေတာ့ခါ မဟိပါ။
ကြ်န္ေတာ္ စဆိုေရ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက
ဂနိန္႔အဖိဆိုေက တိတ္ေခြေခတ္မွာ ၅ ေခြေလာက္ဟိပါေရ။
VCD ေခတ္မွာ
စုေပါင္း စပ္ေပါင္းဆိုစြာနန္႔ ဆိုေက ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လက္ဟိလုပ္ ထားေရ
ရခိုင့္ဂီတ အဟာရ႐ို႕ပါ အားလံုး ေပါင္းလိုက္မွ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ၁၀ ေခြေလာက္
ဟိပါသိမ့္ေရ။

နိရဥၥရာ- အစ္ကို သီဆိုထားေရ သၿခင္းေခြတိထဲမွာ
ဇာသၿခင္းကို ေၾကနပ္မႈ အဟိဆံုးၿဖစ္ပါေရလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - ကြ်န္ေတာ္
ပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းကင္းနန္႔ ေျပာရဖို႔ဆိုေက-
ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ခံစားခရေရ သၿခင္းလည္းၿဖစ္ေရပိုင္
ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေရးထားေရ“၀တီေလးရပ္ ညီညြတ္ကတ္မယ္”ဆိုေရ သၿခင္းကို
ကြ်န္ေတာ္ေက်ာက္ျဖဴမွာ ပြဲတပြဲ လုပ္ေတ အခါ ယင္းကရလာေရ အတိြ႕အၾကံဳနန္႔
ယင္းသၿခင္းကို ေရးျဖစ္ပါေရ။ ယင္းသၿခင္းကို ေရးျဖစ္ေရအေၾကာင္းအရာကလည္း
တကယ့္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ယင္းသၿခင္းကို ကြ်န္ေတာ္အားရ
ေၾကနပ္မိပါေရ။ အ၀ီးေရာက္ နီေရသူတိပါ အနီးမွာဟိေရသူတိပါ
ကြ်န္ေတာ္႐ို႕ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ တိြ႕ကတ္ရေရ ကြ်န္ေတာ္႐ို႕ ေတာင္
ပိုင္းသား ေျမာက္ပိုင္းသားကိစၥလည္း အားလံုး ပါပါေရ။ ကြ်န္ေတာ္႐ို႕
ယင္းပိုင္မျဖစ္သင့္ပါဆိုျပီး ကြ်န္ေတာ္ ယင္းသၿခင္းကို ကြ်န္ေတာ္
ကိုယ္တိုင္ေရးျပီး ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဆိုျဖစ္ပါေရ။ ယင္းသၿခင္းကိုေတာ့ခါ
အားရေၾကနပ္ပါေရ။

နိရဥၥရာ- ၂၀၁၀ မွာ စီးရီးအသစ္တိ ထြက္ဖို႕
အစီအစဥ္ဟိပါလား။ တကယ္လို႕ ဟိေရဆိုေက စီးရီးအမည္နန္႔ ယင္းစီးရီးမွာ
ပါ၀င္ေရ သၿခင္းေခါင္းစဥ္ တခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပပီးပါလား။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္- ရပါေရ။
ေအခ်င့္ကကိစၥမဟိပါ။ အခုကြ်န္ေတာ္

May စတီရီယိုမွာ
ကိုေမာင္ေမာင္လြင္႐ို႕နန္႔ သြင္းနီေရ စီးရီးကေတာ့ခါ “ျပန္ဆံုခြင့္” ဆိုၿပီး
ေလာေလာဆယ္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အမည္ ပီးထားပါေရ။ေအေခြမွာဆိုေက ကြ်န္ေတာ့္
တပည့္မေခ်ျဖစ္ေတ ဇင္မာထြန္းနန္႔ ညီမင္းခိုင္ အပါအ၀င္ ကြ်န္ေတာ္႐ို႕
သံုးေယာက္ တစ္ေခြ လုပ္နီပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ သီခ်င္းတိကေတာ့ခါ အမ္ပလိုက္
သီခ်င္းတပုဒ္ ပါ၀င္ ပါေရ။ “ သက္ဆံုးတိုင္” ဆိုေရ သီခ်င္းကိုလည္း
ထည္ျ့ပီး ဆိုထားပါေရ။

နိရဥၥရာ - ရခိုင္ အႏုပညာေလာက
ေအထက္တိုးတက္လာေအာင္
ဇာပိုင္ လုပ္သင့္ ေရလို႕ ျမင္ပါသလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - အဂုပိုင္
နည္းပညာပိုင္းတိ တိုးတက္ေတ အခ်ိန္ခါမွာ
လုပ္လာကတ္ေတ လူငယ္တိလည္း အမ်ားၾကီး ေပၚထြန္းလာပါေရ။
ကြ်န္ေတာ္႐ို႕လုပ္သင့္ေရလို႕ ထင္ရေရ အလုပ္ကေတာ့ခါ သၿခင္းဆိုစြာက
စကားလံုးနန္႔ သံစဥ္ကို ေပါင္းဖက္ျပီးမွ သၿခင္းလို႕ ျဖစ္လာေရအတြက္နန္႔
စကားလံုး ပိုင္းဆိုင္ရာကို စီးစီးစစ္စစ္နန္႔ လုပ္ျပီးေက သံစဥ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာကိုလည္း လူနားထဲမွာ ၀င္လာေအာင္၊ ၿပီးေကစကားလံုး ဆိုေကလည္း
ကိုယ့္သၿခင္းကို နားေထာင္ေရအခ်ိန္မွာ ရင္ထဲမွာ က်န္လိုက္ေအာင္ယင္းပိုင္
စကားလံုးမ်ိဳးတိကို ရီြးျပီးေက ေရးစပ္ဖို႔ ဆိုေက ပိုျပီး ေကာင္းဖို႔္
ထင္ပါေရ။
ရခိုင့္ဂီတ ေလာကတခုလံုး တိုးတက္ဖို႕အတြက္ကေတာ့ခါ စေကေခ် (စိေခ်) ခက္ခဲ
နီပါသိမ့္ေရ။

နိရဥၥရာ- ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အက်ဥ္းကို ပရိသတ္တိ
သိႏိုင္ေအာင္ နည္းနည္းေခ်ေျပာျပ လို႔ရႏိုင္ဖို႔လား။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - အထူးအေထြေတာ့ခါမဟိပါ။
ကြ်န္ေတာ္က ေျမာက္ဦး
ဇာတိျဖစ္ပါေရ။ ကြ်န္ေတာ့္ မိဖကေတာ့ခါ စ်ီးဇာကြ်န္းကပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ အဖက
ဦးေအာင္ျပည့္စံု အမိက ေဒၚမေက်ာ့သာ ျဖစ္ပါေရ။ အဂုေလာေလာဆယ္ ကြ်န္ေတာ္
စစ္ေတြမွာ ဇနီး၊ ကေခ်ႏွစ္ေယာက္နန္႔ အတူနီ ပါေရ။

နိရဥၥရာ - ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ကို
အျမဲတမ္းအားပီးနီကတ္ေတ ပရိသတ္တိကို ဇာပိုင္စကားလက္ ေဆာင္တိ ပီးခ်င္ပါလဲ။

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ - စကားလက္ေဆာင္အနီနန္႔
ေျပာရဖို႔ဆိုေက -- ကြ်န္ေတာ္႐ို႕လည္း
တတ္ႏိုင္ေရဖက္က အျမဲတမ္း ရပ္တည္ ၾကိဳးစားနီပါေရ။ လက္ဟိကလည္း
စား၀တ္နီေရး အေျခအနီအရ တဖက္တလမ္းက ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ လႈပ္ရယွား နီရေရပိုင္
တတ္ႏိုင္ေရဖက္က အႏုပညာကိုလည္း ဆက္လက္ျပီး ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္
ပီးလားဖို႔ပါ။ လက္ဟိကြ်န္ေတာ့္ကို ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္လို႕ အမည္တခု ျဖစ္လာေအာင္
၀ိုင္း၀န္းျပီး ပ့ံပိုးပီးခကတ္ေတ အႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ဟိနိန္ဗ်ာယ္ ျဖစ္ေတ
ပရိသတ္၊ ကြ်န္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္သား အားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ တတ္သိသေလာက္
အႏုပညာေခ်နန္႔ တသက္လံုး ပီးဆပ္လားမယ္ဆိုေရ စကားေခ်ရာ ကြ်န္ေတာ္
စကားလက္ေဆာင္ ပီးခ်င္ ပါေရ။

(ကိုေမာင္ေအးမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။)
မွတ္ခ်က္။ နိရဥၥရာ
ကကူးယူေဖာ္ၿပထားပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။