“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေက်းဇူးစကား တစ္ခြန္းေတာ့ခါေျပာပါ

အပန္းေျဖစခန္းက ျပန္လာေရ ကားတစ္စီးသည္ လမ္းတစ္နိန္ရာ က်ဳပ္အိုင္မွာ ရပ္လားခသည္္။ ကားထက္က သသားနနား ဝတ္ဆင္ထားေရ လူတစ္ဦးက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္ျပီးေက-

“ငါ့ကားေအာက္ထဲဝင္ျပီး အသူ ဝက္အူက်ပ္ပီးႏိုင္ဖို႔လဲ” လို႔ ေအာ္ဟစ္ပနာအကူအညီ ေတာင္း လိုက္သည္။

ကား၏ဆီတိုင္ကီက ဝက္အူတစ္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္နိန္လို႔ ဆီတိယိုနိန္ေရအတြက္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔လားခၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ဆီဆိုင္နန္႔လည္း စေကအလွမ္းဝီနိန္ေသာေၾကာင့္ ကားပိုင္သွ်င္၏စိတ္ကား အိုးဖံုးပူအထက္က ပုရြက္ဆိတ္ေခ်တိပိုင္ လႈပ္ယွားနိန္သည္္။ ကားပိုင္သွ်င္ေဘးက လွလွပပပ်င္ထားေရ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက-

“ဆုေငြဟိေက ကူေရလူ ေပၚလာလိမ့္မည္္” လို႔ေျပာလိုက္ပါသည္။

ေယခါကားပိုင္သွ်င္သည္ တန္ဖိုးၾကီး ေပသာတစ္ရြက္ကို အလွ်င္ အျမန္ထုတ္ျပီးေက-

“ဝက္အူက်ပ္ပီးေရလူ ေဒေပသာနန္႔ထိုက္တန္မည္”
လို႔ ေျပာလိုက္သည္။

ဝိုင္းၾကည့္နိန္ေရ လူတိထဲက လူငယ္တစ္ဦး တစ္ခ်က္လႈပ္လားခသည္။ ယေကေလ့ ေဘးလူတစ္ေယာက္က

“ေပသာဟိေရလူတိစကားကို မယံုေက့” ဆိုျပီးေကလွမ္းဆဲြလိုက္သည္။

ယင္းအခ်ိန္မွာ အေခ်တေယာက္က ထြက္လာျပီးေက-
“ငါ ကူေမ” လို႔ေျပာလိုက္သည္္။

ယင္းအေခ်က ကားေအာက္ထဲဝင္ျပီး ဝက္အူကို က်ပ္ပီးလိုက္သည္။ တစ္မိနစ္ေတာင္ မၾကာေရအခ်ိန္မွာ ကားေအာက္က ထြက္ျပီး ကားပိုင္သွ်င္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်က္လံုးနန္႔ ၾကည့္္န္႔ၾကည့္နိန္ခသည္။ ကားပိုင္သွ်င္က ယင္းအေခ်ကို အဂုနက ေငြကိုလွမ္းပီးဖို႔လို႔အလုပ္မွာ အမ်ဳိးသမီးက -

“ေဒေပသာကိုပီးဖို႔လို႔လား? အၾကြီတစ္ခ်ဳိ႕ ပီးလိုက္ပါ”
လို႔ ဝင္ဟန္႔လိုက္ပါသည္္။

ကားပိုင္သွ်င္က အမ်ဳိးသမီးဘားက ေပသာအၾကီြကိုယူပနာ အေခ်ကိုလွမ္းပီးလိုက္ပါသည္။ အခေကမယူဘဲ ေဂါင္းခါၿပသည္။ ဝိုင္းၾကည့္နိ္န္ေရ လူအုပ္ၾကားက ေဝဖန္သံတစ္ခ်ဳိ႔ထြက္လာေရခါ ကားပိုင္သွ်င္က အၾကီြ တစ္ခ်ဳိ႕ ထပ္ေပါင္းျပီးေက အေခ်ကိုလွမ္းပီးလိုက္ၿပန္သည္။ အေခ်က ေဂါင္းခါၿပန္ေရခါ ကားပိုင္သွ်င္က စိတ္ဆိုးပနာ-

“ဇာလဲ? မင္းကနည္းသိမ့္ေရလို႔ထင္လား? နည္းေရထင္ေကလံုးဝမပီးယာႏွ” လို႔ ေအာ္လိုက္သည္။

“နည္းေရထင္လို႔မဟုတ္ပါ။ ငါ့ဆရာေျပာပါေရ။ လူတိကို ကူညီၿခင္းကား အက်ဳိးအျမတ္ ရဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပါ” လို႔ အေခ်က ျပန္ေျပာေရခါ-

“ယင္းပိုင္ဆိုေဂ မင္းဇာျဖစ္လို႔ မလားသိမ့္ေစာ္လဲ?” လို႔ ကားပိုင္႐ွင္က စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ မိန္းလိုက္ၿပန္သည္။

“ေဘးေဘဘားက ေက်းဇူးတင္ပါေရ-ဆိုေရ စကားတစ္ခြန္းကို ငါေစာင့္နိန္ေစာ္ပါရာ” လို႔ အေခ်ကၿပန္ေၿပာလိုက္ပါသည္။

လူအခ်င္းခ်င္းၾကားက အျပန္အလွန္နားလည္မႈစြာ ကေကာင္းေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေၾကာင့္ေဒပံုျပင္က ေျပာ လားခပါသည္္။ တူညီေရ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ ကာယာကံသွ်င္ဖက္က ၾကည့္ေကတစ္မ်ဳိး၊ တစ္ျခားလူဖက္က ၾကည့္ရင္တစ္မ်ဳိး စေရ အျမင္မတူစြာတိ ဟိတတ္ၾကသည္။

................
(မွတ္ခ်က္။ ။ကိုယ္တိုင္႐ြီးထားေစာ္မဟုတ္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ဘားက Forward လုပ္ေစာ္ကိုၾကိဳက္လို႔ ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ၿပီေက တင္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။)


(ဂနိန္႔ရခိုင္ျပည္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။