“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“သြီးတိ အေရာင္မေျပာင္းသိမ့္ေ၀”

ဒုကၡတိကို
မ်ိဳခ်ထားကတ္ရဘတ္စီ
သြီးတိအေရာင္မေျပာင္းသိမ့္ေ၀
ေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းရာလားကတ္ေမ
လြတ္လပ္ျခင္းပလႅင္ထက္မွာ
ရာစုပန္းခင္းပြင့္နိန္ေရ …..။

ႏွစ္ကာလနန္ ့ျပကၡတိန္
ရင့္လို ့ၾကြီက်လားဘတ္စီ
သြီးတိအေရာင္မေျပာင္းသိမ့္ေ၀
ေဒျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းရာစီးကတ္ေမ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကမ္းစပ္မွာ
အနာဂတ္လွိဳင္းတိ ထနိန္ေရ…..။

ရီ၀ီးျမီျခား
ကမၻာ့ရြာအဖ်ားကို ေရာက္ဘတ္စီ
သြီးတိအေရာင္မေျပာင္းသိမ့္ေ၀
ေဒအာဂါအတိုင္းရာ ပ်ံကတ္ေမ
လျခမ္းရပ္၀န္းမွာ
ရကၡၾကယ္တိလင္းပနာ
မ်ိဳးဆက္သိကၡာ
စာမ်က္ႏွာသစ္
ထုဆစ္ကမၸည္းထိုးကတ္ေမ …..။


သားထြီးေခ်


(အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။