“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ကို ျခီရာခံၾကည့္ျခင္း”

၀ံလက္ျဖဴသာမန္ႏိုင္ငံေျပာင္းအလုပ္သမားေခ်ဘ၀က ကမၻာ့နံပါတ္ ၉၉ ေယာက္ေျမာက္အခ်မ္းသာဆုံးသန္းၾကြယ္ သူေဌးျဖစ္လာ ဖို ့ လို ့ တေယာက္ေလ့ ၾကိဳတင္
ခန္ ့မွန္းေဟာကိန္းထုတ္ခ၀ံ့ဖို ့မဟုတ္။ယေကေလ့ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကိုေျပာင္းျပန္လွန္ပနာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္ေတ လူတိေလ့ အသက္ရွင္နိန္ထိုင္နိန္ကတ္ေတ ေဒကမၻာ့ျမီျပင္ထက္မွာ မျဖစ္လို ့တ ထစ္ခ် ယုံၾကည္နိန္ကတ္ေတ တျခားလူတိ၏အျမင္ကို အံ့ၾသဖို ့ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းပစ္ႏိုင္ခေရ လူတစ္ေယာက္ ကေတာ့ေက အထက္ကေျပာခေရ အယင္ကသာမန္အလုပ္သမားေခ် အဂုလူအမ်ားက ေလးစားတန္ဖိုးထားနိန္ရေရ ကမၻာေက်ာ္ သူေဌးၾကီး ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ (George Soros) ဆိုေရ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးပင္ ျဖစ္ပါေရ။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ မီဒီယာ အစဟိေရနယ္ပယ္တိမွာ အလုပ္လုပ္နိန္ ကတ္ေတ ျမန္မာျပည္ကလူမ်ိဳးေပါင္းစုံေရ ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ကို မသိေရလူ ကေကာင္းယွားေရလို ့ေျပာရဖို ့ ထင္ပါေရ။ ဆိုးေရာ့စ္ တည္ေထာင္ထားေရ ပြင့္လင္းလူ ့ေဘာင္
အဖြဲ ့အစည္းၾကီး (Open Society Institute) က အေထာက္ အပံ့တိနန္ ့ အသက္ဆက္ရပ္တည္နိန္ကတ္ရေရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအသင္းအဖြဲ ့တိ အမ်ားၾကီးဟိေရပိုင္ ဘြဲ ့ လြန္ပညာ ရပ္တိကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ဆုိးေရာ့စ္ပီးေရဖဲသာနန္ ့ စာသင္နိန္ကတ္ေတ ျမန္မာျပည္က ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိေလ့ အမ်ားၾကီးလို ့ ေျပာကတ္ရပါဖို ့။ ဆိုးေရာ့စ္၏ေက်းဇူးက ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိပါးမွာ ဆပ္လို ့မကုန္ႏိုင္ ေအာင္ တင္နိန္ ေရလို ့ေျပာေက လြန္လီဖို ့ မထင္ပါ။ဆိုးေရာ့စ္ေထာက္ပံ့ပီးခေရ အဖြဲ ့အစည္းတိစာရင္းကို ေဒလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။

ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ကို ဥေရာပတိုက္အလယ္ပိုင္းမွာတည္ဟိေရ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ျမိဳ ့ေတာ္ ဘူဒါပပ္စ္မွာ ၁၉၃၀ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္နိန္ ့မွာ မြီးဖြားခပါေရ။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္မွာ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံကို နာဇီတိ၀င္သိမ္းျပီးေရေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ေရ အဂၤလန္ႏိုင္ငံကို ေျပာင္းလာျပီးေက ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ လန္ဒန္စီးပြါးေရးေက်ာင္းက ဘြဲ ့ရခပါေရ။ ရထားသံလမ္းေစာင့္၊ စားေသာက္ဆိုင္စားပြဲထိုး စေရ အလုပ္ၾကမ္းတိလုပ္ပနာ ေက်ာင္းတက္စရိတ္တိကို ကိုယ့္လုပ္ အားနန္ ့ ကိုယ္ရုန္းကန္ရွာေဖြလို ့ စာသင္ခရေရ။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံနယူးေယာခ္ျမိဳ ့ကို ေျပာင္း လာျပီးေက ေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္
လုပ္ငန္းနန္ ့အစုရွာယ္ကဇတ္စြာတိကို လုပ္ပနာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာေရ။ အဂုအခ်ိန္မွာ ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ေရ ကမၻာေက်ာ္သူေဌးတေယာက္ျဖစ္ေတပိုင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းမွဳ တိကို အားပီးကူညီနိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ယွားသူတေယာက္ေလ့ျဖစ္ပါေရ။ သူ၏ေအာင္ျမင္မွဳနန္ ့ ပတ္သက္လို ့ သူေျပာေရ စကားက “ ငါမွားစြာကို ငါသိလို ့ရာ ငါခ်မ္းသာေရ” ဆိုေရ စကားပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ကိုယ့္အမွားကို ကိုယ့္ အသိအမွတ္ျပဳဆင္ျခင္ႏိုင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္ေရ လူတေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ လမ္းညႊန္ျပပီးခေရ လို ့ ေျပာကတ္ရဖို ့ ထင္ပါေရ။

လူတေယာက္၏အျပင္ပန္းလကၡဏာအဂၤါရပ္ကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ျမင္တြီ ့ႏိုင္ေကေလ့ အတြင္းအႏွစ္သားကို ျမင္ဖို ့ ခက္ခဲေရ။ ယင္းပိုင္ဗ်ာလ္ အနာဂတ္မွာ လူတေယာက္ဇာျဖစ္လာ
ဖို ့လဲဆိုစြာ ၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခန္ ့မွန္းဖို ့က မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ယေကေလ့မိမိ၏အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္တိကို ရက္ျပတ္ဆင္ျခင္သတိျပဳဗ်ာလ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေတ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေက လူေတာ္တေယာက္ျဖစ္လာ
ဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။

အားလုံးသိကတ္ေတအတိုင္း ေဒနိန္ ့ကာလမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့အဖရခိုင္ျပည္ကို စြန္ ့ခြါဗ်ာလ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရာက္ဟိနိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သူရခိုင္သားတိက အမ်ားၾကီး။ ေဒအထဲမွာ အထက္ေျပာခေရ ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ပိုင္ အနာဂတ္မွာေတာက္ပလာဖို ့ ရခိုင့္ၾကယ္တိမပါလို ့မေျပာႏိုင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မွဳစင္ျမင့္ကိုတက္လွမ္းဖို ့ အသိပညာဆိုေရ အဓိကျခီလွမ္းကို အားျဖည့္ေလွ်ာက္လားႏိုင္ေကကမၻာ့အာကာျပင္ထက္မွာ အျမင့္ဆုံးကို ဇကုန္ပ်ံနိန္ေရ၀ံလက္ငွက္တိကို
တြီ ့ျမင္လာကတ္ရဖို ့စြာက ေသခ်ာနိန္ပါေရ။ ။ ။

အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။