“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“အခ်စ္တိလြန္ျပီးေက အျပစ္မတင္ကတ္စီခ်င္”

ခိုင္ေအာင္ေအာင္


ရခိုင္သားတိုင္းမွာ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္က ေခတ္အဆက္ဆက္ သေႏၶတည္ ျဖတ္သန္းလာပနာ ခိုင္ခိုင္မာမာဟိနိန္ျပီးသားပင္ျဖစ္ေတ။ ေဒအခ်က္က ျငင္းစရာမလိုေရ အားလုံးသူက သေဘာတူထားကတ္ေတ ဘုံယုံၾကည္မွဳလို ့ ေျပာကတ္ရဖို ့ထင္ေရ။ ယေကေလ့ ေဒနိန္ ့ကာလ ရခိုင္သားတိ ရင္ဆိုင္နိန္ကတ္ရေရ ျပႆနာတိက ေဒအမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုေရ ခံယူခ်က္ေခ်တခုတည္းနန္ ့ ေျဖယွင္္းလို ့မရႏိုင္ေရ မလုံေလာက္ေတ စိန္ေခၚမွဳအသစ္တိ ျဖစ္နိန္ကတ္ေတ။ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ၾကီးျပီးေက ေမွ်ာ္မွန္းထားကတ္ေတ စည္းလုံးညီညြတ္မွဳတိမျဖစ္လာေရခါ အခ်င္းခ်င္းလက္ညိဳးထိုး အျပစ္တင္ျခင္းနန္ ့စီ အဆုံးသတ္လားကတ္စြာကို တြိျမင္နိန္ကတ္ရေရ။ ပုဂၢလိကပဋိပကၡတိျဖစ္ပနာ ညိွလို ့မရ ကြဲျပဲလားရကတ္ေတ။ ေဒပိုင္နန္ ့ စုကြဲျပဲသံသရာလည္နိန္ကတ္ရစြာ ေအနိန္ ့ ထက္ထိလို ့ေျပာေက လြန္လီဖို ့မထင္ပါ။

ေဒကမၻာၾကီးမွာ လူတိရင္ဆိုင္နိန္ကတ္ရေရ ျပႆနာေပါင္းစုံကို တထိုင္တည္းနန္ ့ေျဖယွင္းႏိုင္ေရ ဆီးၾကိမ္လုံးမဟိေရပိုင္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ အဖ်က္ခံလာရေရ ရခိုင္ရုိ ့လူ ့ေဘာင္ကို ျပန္ပနာတည္ေဆာက္ဖို ့နန္ ့ ဆုံးယွဳံးနိန္ကတ္ရေရ ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး လူမွဳေရး အခြင့္အေရးတိအားလုံးကို ျပန္ရဖို ့အတြက္ အခ်ိန္ကာလတခုကိုပီးပနာ တဆင့္ျပီးေကတဆင့္တက္လို ့ အေျဖရွာလားကတ္ရဖို ့စြာက လြန္ဆန္လို ့မရႏိုင္ေရ သဘာ၀တရားတခု ျဖစ္နိန္္ေရ။ ပထမဆုံးလုပ္သင့္ေရ အခ်က္တခုကေတာ့ေက ငါရုိ ့ ဇာျဖစ္လို ့ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာဆုံးယွဳံးပနာ ထီးနန္းေပ်ာက္ျပီးေက တိုင္းျပည္ပ်က္လားခရေလ ဆိုစြာကို စနစ္တက် ရွုေထာင့္အျမင္ေပါင္းစုံက ေလ့လာသင့္ေရလို ့ ထင္ေရ။ ကိုယ္ရုိ ့ အထဲက အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္တိဟိခလို ့ ဗမာတိကစစ္မေၾကျငာပဲ ၀င္တိုက္ခလို ့၊ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ညီညြတ္မွဳမဟိလို ့၊ စစ္တေကာင္းဆိပ္ကမ္းကို လက္လႊတ္ဆုံးယွဳံးလိုက္ရပနာ ရခိုင္ျပည္စီးပြါးေရးတခုလုံး နာလန္ျပန္မထူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အက်ပ္အတည္းတိနန္ ့ ရင္ဆိုင္နိန္ခရလို ့ စေရ အခ်က္အလက္တိအမ်ားၾကီးတြိကတ္ရဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။ ေနာက္ျပီးေက ၀ံလက္ရုိ ့ အားမာန္ကို ေအာင္လံထူဆုပ္ကိုင္ပနာ ေခတ္အဆက္ဆက္ေတာ္လွန္ပါလတ္ေတ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးလမ္္းေၾကာင္းနန္ ့ လက္ဟိအခင္းအက်င္း၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ တိကို ေလ့လာသင့္ပါေရ။ အဓိကေျပာခ်င္စြာက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာစြာ လူ ့ေဘာင္၏ေထာင့္ေပါင္းစုံကလာတတ္ျပီးေက ေဒျပႆနာကို ေျဖယွင္းဖို ့ေထာင့္ေပါင္းစုံက အေျဖရွာရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ကြဲျပားျခားနားေရအျမင္ရွုေထာင့္ေပါင္းစုံက ခ်ဥ္းကပ္ပနာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရစြာက ပိုျပီးေက အႏွစ္သာရနန္ ့ျပည့္စုံလက္တြိက်ဖို ့လို ့ထင္ေရ။

ေျပာရဖို ့ဆိုေက ရခိုင္သားတိစြာ disorder ျဖစ္နိန္ကတ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ order အသစ္တခု
ရခိုင္ရုိ ့လူေဘာင္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလားပလိုက္ရဖို ့။ soft-order သို ့မဟုတ္ hard-order ႏွစ္ခုထဲက တခုကို ရြီးခ်ယ္ပနာ က်င့္သုံးလည္ပတ္ရဖို ့။ ကမၻာမွာဟိေရ ႏိုင္ငံလူ ့အဖြဲ ့အစည္းတိုင္းမွာ order ဟိေရ။ လူ ့အဖြဲ ့ အစည္းတိုင္းမွာ Policy-making လုပ္ေတအလႊာနန္ ့ implementing လုပ္ေတအလႊာ ဆိုျပီးေက အလႊာႏွစ္ခုစီဟိေရ။ ေဒအလႊာအထပ္ႏွစ္ခုကို ေအာ္ဒါက ဆက္စပ္ခ်ိဳင္ပီးထားေရ။ ၀ါးလုံးတစ္ရာကို ခ်ိဳင္ပီးထားေရ ၾကိဳးပိုင္ျဖစ္ေတ လို ့ ဥပမာပီးရဖို ့ထင္ေရ။ အထက္ကေအာက္ကို စီးဆင္းေရ ေအာ္ဒါ (Authoritarian state တိမွာ တြိကတ္ရေရ) နန္ ့ ေအာက္ကအထက္ကိုဆန္တက္ေတ ေအာ္ဒါ (Democratic state တိမွာ တြိကတ္ရေရ) ႏွစ္ခုရာ ျခားဖို ့ထင္ေရ။ ေဒပိုင္ ေအာ္ဒါကို သြင္းဖို ့ အင္အားေကာင္းေရ အဖြဲ ့အစည္း သို ့မဟုတ္ အုပ္စုတစု ဟိဖို ့လိုအပ္ေတ။ ေဒအုပ္စုေရ subjective ျဖစ္ေတ ေယဘုယအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ထက္ objective ျဖစ္ေတ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္တခုခုဟိေရ အင္အားစုတစု ျဖစ္သင့္ေရ။ ဥပမာ- ရခိုင္ျပည္မွာ ဇာပိုင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ စီးပြါးေရးေပၚလစီ တိက်င့္သုံးဖို ့လဲ၊ လာဖို ့ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ မွာ ရခိုင္ျပည္၏အေျခအေန ဇာျဖစ္လာႏိုင္ဖို ့လဲ အစဟိေရ အနာဂတ္အျမင္တိပါ ဟိနိန္ေရ အဖြဲ ့မ်ိဳးျဖစ္နိန္ရပါဖို ့။ အဓိကရန္သူျဖစ္ေတ ဗမာတိ၏အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအနာဂတ္ျခီလွမ္းပရိယာယ္တိကို သုံးသပ္ပနာ ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာခ်ိန္သီးကို ဇာပိုင္ညိွယူႏိုင္ဖို ့လဲ ဆိုေရ ႏိုင္ငံေရးျပည့္၀ေရ အဖြဲ ့မ်ိဳးျဖစ္သင့္ေရ။

ႏိုင္ငံေရးစြာ ေရရွည္လားရေရ ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္ေတပိုင္ ရက္ျပတ္ကဇတ္ရေရ ဂိမ္းတခု (Repeated Game) ေလ့ ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ႏိုင္ငံေရးသမားေခါင္းေဆာင္တိလုပ္ခ်င္ေရ လူတိေရ ႏိုင္ငံေရးေလာကစည္း၀ိုင္းထဲကို
၀င္ဖို ့ဆိုေက စိတ္ကူးယိုင္မွဳတိကို အိမ္မွာအယင္သိမ္းပနာထားပစ္ခသင့္ေရ။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္အျမင္စြာ အေျခခံဟိထားဖို ့လိုအပ္ေကေလ့ လက္တြိႏိုင္ငံေရးလုပ္ေတခါ ေအထက္ပိုျပီးေက ခိုင္မာေရႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ၀ါဒတိဟိသင့္ေရ။ ယျပီးေက တိုက္ပစ္လိုက္ဖို ့ ခြပ္ပစ္လိုက္ဖို ့ ထိုးပစ္လိုက္ဖို ့ဆိုေရ ေျပာလို ့ဆိုလို ့စည္းရုံးလို ့ ေကာင္းေရ ေယဘုယ်အမ်ိဳးသားေရးစကားလုံးတိကိုေျပာနိန္ေရလူတိထက္ ပိုျပီးေက လက္တြိက် လိမ္မာပါးနပ္ပနာအျမင္က်ယ္ေရ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာနန္ ့ ဒီပလိုေမစီတိ က်င့္သုံးတတ္ေတ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းတိနန္ ့ျပည့္စုံေရႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တိအမ်ားၾကီးဟိလာဖို ့ လိုအပ္နိန္ေရ။

ေနာက္တခုက ရခိုင္သားတိရက္ျပတ္ေျပာနိန္ကတ္ေတ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကိစၥ။ ေဒနိန္ ့ ရခိုင္သားတိ ေျပာနိန္ကတ္ေတ ျဖစ္ခ်င္နိန္ကတ္ေတ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ပေဒသရာဇ္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးလို ့ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုပနာ နာေမပီးကတ္ရဖို ့ထင္ေရ။ ရခိုင္သားမွာ အဖြဲ ့တခုတည္းျဖစ္ရဖို ့။ ယင္းပိုင္အဖြဲ ့တခုတည္းျဖစ္လာေက ရခိုင္ေခတ္သစ္ပေဒသရာဇ္တေယာက္ႏွစ္ေယာက္က လက္၀ါးၾကီးအုပ္ပနာ ဆရာၾကီးလုပ္နိန္ဖို ့။ ရာသက္ပန္နာယက ထာ၀ရဥကၠဌလုပ္လားဖို ့။ ေဒနိန္ရာမွာ ျပႆနာက ေအပိုင္ပေဒသရာဇ္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ယုံၾကည္လက္ခံက်င့္သုံးနိန္ကတ္လို ့ ပုဂၢလိကကိုးကြယ္မွဳတိေပၚလာပနာ ရခိုင္သားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ေတေတြးေခၚမွဳ၊ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ၊ ကိုယ့္ျခီေထာက္မွာရပ္ပနာ တီထြင္ၾကံဆခ်င္စိတ္တိ အားလုံး ေပ်ာက္လားခရေရ။

ျဖစ္သင့္စြာက ႏိုင္ငံေရးဆိုေက ႏိုင္ငံေရးလိုင္းကို လားကတ္ပနာ ပရုိဖက္ရွင္းနယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ စြမ္းရည္ဟိေရ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့တိ သူ ့လမ္းေၾကာင္းနန္ ့သူ လားကတ္စြာက ပိုလို ့ေကာင္းဖို ့လို ့ျမင္ေရ။ လူမွဳေရးအဖြဲ ့ဆိုေက ထိေရာက္ေတ လူမွဳေရးအလုပ္တိကို လုပ္လာႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္လုပ္ေဆာင္လားကတ္စြာက ရခိုင္ရုိ ့ လူ ့ ေဘာင္ကို ပိုလို ့အေထာက္အကူျဖစ္စီဖို ့လို ့ထင္ေရ။ အိမ္တေဆာင္ကို လိုအပ္ေတ တိုင္တိနန္ ့ အျခီခံေဖာင္ေဒးရွင္းတိခ်ပနာတည္ေဆာက္ရေရပိုင္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမွာေလ့ အေရးၾကီးေရ မ႑ိဳင္တိ (Pillars) ဟိဖို ့ လိုအပ္ေတ။ လူမွဳအေထာက္အကူျပဳ ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳ အစဟိေရ အသင္းအဖြဲ ့ေခ်တိ အမ်ားၾကီးေပၚလာပနာ ကိုယ္ႏိုင္ေရ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လားကတ္ျခင္းက ပိုျပီးေက လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစီပါဖို ့။ ပညာေရးအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းေခ်တိ အမ်ားၾကီးလုပ္ပနာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္သစ္တိကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မြီးထုတ္ပီးျခင္းက အားလုံးသူစုပနာ အဖြဲ ့တခုေထာင္ျပီးေက တခုေလ့အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းထြက္ေတ အလုပ္တိကို မလုပ္ႏိုင္ျခင္းထက္ ပိုျပီးေက သြီးစစ္ေတအမ်ိဳးခ်စ္ျခင္းလို ့ေျပာကတ္ရပါဖို ့လို ့ယူဆမိေရ။

က်ဆုံးလားခရေရ ဗိုလ္ခိုင္ရာဇာ လက္ထက္မွာ ဖဲသာေတာင့္ေရ။ အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္ေလာက္ကို ကိုင္ပနာ ဦးေဆာင္လုပ္ႏိုင္ခလို ့ ရခိုင္ျပည္ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ အင္အားအေကာင္းဆုံးရခိုင္တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခေရ။ ဟိဟိသမွ်ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့ေခ်တိ အားလုံး ခိုင္ရာဇာနန္ ့ပူးေပါင္းခကတ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ေဒနိန္ ့ကာလ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အင္အားေကာင္းေရ ဖဲသာေတာင့္ေရ အုပ္စုတစုေပၚပါလတ္ေက ဇာသူကို ဇာပိုင္အယင္တိုက္ရဖို ့လဲ ဆိုစြာကို ျငင္းနိန္ေဆြးေႏြးနိန္စရာမလိုပဲ ေအနိန္ ့ေပၚလစီခ် ေအနိန္ ့လားတိုက္လို ့ရေရ။

၀မ္းနည္းဖို ့ေကာင္းစြာက ေအနိန္ ့ကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးေလာကစြာ အင္အားအနိမ့္ဆုံးအခ်ိန္ကို ရင္ဆိုင္နိန္ကတ္ရေရလို ့ေျပာရဖို ့ထင္ေရ။ ရခိုင္လူမွဳေရးႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္းတိအားလုံးက စည္းစနစ္က်ေရ အဖြဲ ့ အစည္းတည္ေဆာက္ထားမွဳတိမဟိျခင္း (Structural deficiencies) နန္ ့ အတြင္းပဋိပကၡ (inner conflicts) တိကို ရင္ဆိုင္နိန္ကတ္ရေရ။

နိဂုံးခ်ဴပ္ေျပာရဖို ့ဆိုေက ငါရုိ ့တိ အဂုေခတ္ရခိုင္သား၊ ရခိုင္သမေခ်တိ အယင္ကထက္ ႏွစ္ဆပိုတိုးပနာ ၾကိဳးစားကတ္
ရပါဖို ့။ လူစြမ္းလူစျမင့္လာေအာင္လုပ္ကတ္ရဖို ့။ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္လာေအာင္ ပီးအပ္လာေရ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို ကိုယ္ႏိုင္ေရဖက္က ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ကတ္ရပါဖို ့။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ငါရုိ ့နန္ ့အနီးဆုံးမွာ ဟိနိန္ေရ ရန္သူ (Ignorance and illiteracy) ကို အရင္ဆုံးတိုက္ပစ္လိုက္ရဖို ့လို ့ထင္ျမင္မိပါယင့့္။ အမ်ိဳးသားေရး အခ်စ္တိ လြန္ျပီးေက ထိုလူကို အျပစ္တင္ ေဒလူကို ေ၀ဖန္နိန္စြာထက္ မိမိကိုယ္ကို ဇာလုပ္ႏိုင္ဖို ့လဲ။ ဇာေလာက္ပီးဆပ္ႏိုင္ဖို ့ လဲလို ့ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏွလုံးသြင္းပနာ တာ၀န္ယူႏိုင္ျခင္းက ပိုျပီးေက ေကာင္းဖို ့လို ့ေျပာခ်င္ပါေရ။ ။ ။ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၂၉၊၃၊၂၀၀၉

အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။