“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“ကမၻာ့ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းနန္ ့ ေနာက္ျပန္လွည့္စီးပြါးေရးအျမင္”

သူရိယ၀ံလက္


(ဓါတ္ပုံထဲမွာ အနီနန္ ့ပန္းႏုေရာင္ေရ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းနန္ ့စီးပြါးေရးထိုင္းမွိဳင္းေရျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ၾကဳံတြီ ့နိန္ကတ္ရေရ တိုင္းျပည္တိျဖစ္ပါေရ။)


ကမၻာ့နတ္ဆိုးၾကီးလို ့ တင္စားေခၚေ၀ၚႏိုင္ေရ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုျပဳေသာင္းက်န္းျပီးေက က်န္ေရကမၻာ့ႏိုင္ငံတိကိုပါ ကူးစက္ပ်ံ ့ႏွံ ့လားနိန္ေရ။ ေဒ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမုန္တိုင္းၾကီး တိုက္ျခင္းကို ခံလိုက္ရေရ ဘဏ္လုပ္ငန္းၾကီးတိနန္ ့ စီးပြါးေရးအေဆာက္အအုံတိကေလ့ ဒုနန္ ့ေဒး ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ယိုင္လဲျပိဳက်လားခရေရ။ အေမရိကန္အိမ္ယာျမီေရာင္း၀ယ္ေရးစ်ီးကြက္က ျမစ္ဖ်ားခံပနာ ျဖစ္လာရေရ ေဒအက်ပ္အတည္းကို အစခါ ယင္းေလာက္ျပင္းထန္လာလီခဖို ့လို ့ ထင္မထားခကတ္။ အဂုဆိုေက ကမၻာ့စီးပြါးေရးစနစ္ၾကီးတခုလုံးကိုပါ ျပန္ပနာဆန္းစစ္ၾကည့္ကတ္ရဖို ့အခ်ိန္ကို ေရာက္ဟိလာေရ။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းက အရာအားလုံးကိုေျပာင္းလဲစီပနာ(Everything changed with the global financial crisis) စီးပြါးေရးေလာကၾကီးတခုလုံးကိုျပန္ပနာရွုျမင္ျခင္းအလွည့္အေျပာင္းကာလတခုကိုအေရာက္
္ပို ့ပီးလိုက္ေတလို ့ ေျပာကတ္ရဖို ့ထင္ေရ။

စ်ီးကြက္ရာဟိေက စီးပြါးေရးျပႆနာရပ္တိအားလုံးကို ေျဖရွင္းလို ့ရႏိုင္ေရ ဆိုေရ အျမင္က အဂုဆိုေက ကေကာင္းမေသခ်ာေရ စီးပြါးေရးေပၚလစီတခုအျဖစ္ကို ေရာက္လို ့ပါလတ္ေတ (The Market is no longer seen as the solution to every economic problem)။ လြတ္လပ္ေတစ်ီးကြက္တိနန္ ့အစိုးရက တတ္ႏိုင္သမွ်အနည္းဆုံး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (free markets and minimal state intervention) ေရ စီးပြါးေရးကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္စီေရလို ့ ထင္ျမင္ယူဆထားခကတ္ေတ လစ္ဘရယ္အရင္းရွင္၀ါဒနန္ ့ စ်ီးကြက္ကိုလြတ္လပ္စီျခင္း (Market liberalization) ကို ျပန္လို ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပီးရဖို ့ အေနအထားကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတိက စိုင္းစားလာကတ္ရေရ။

အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌေဟာင္း အလန္ဂရန္းစပန္ (Alan Greenspan) က ပုဂၢလိကဘဏ္တိ၏အက်ိဳးစီးပြါးေရ အစုရွယ္ယာရွင္တိနန္ ့သူ ့ရုိ ့၏ပိုင္ဆိုင္မွဳတိကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို ့လို ့ ထင္ထားခစြာေရ မွားလားခေရ လို ့ အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ ၀န္ခံေျပာလားခေရ။ ေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္သမားတေယာက္အျဖစ္ ထင္ယွားေရ ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္ကေလ့ ေဒေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းျပႆနာေရ အျပင္ေရွာခ့္ (External shock)
သို ့မဟုတ္ အျပင္ကလာေရ တြန္းအားတိေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ေငြးေၾကးစနစ္ကိုယ္တိုင္က ခ်ိဳ ့ယြင္းနိန္
လို ့ရာ ျဖစ္ေတလို ့ ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုလိုက္ေတ။အနာဂတ္မွာ ေဒပိုင္ေငြေၾကးကပ္ဆိုက္ျခင္းကို ေျဖယွင္းလာႏိုင္ဖို ့ စ်ီးကြက္တိဇာပိုင္အလုပ္လုပ္လဲဆိုစြာကို နားလည္ေရ စိုင္းစားျခင္းလမ္းေၾကာင္းသစ္ (a new way of thinking) တခုလိုအပ္ေတလို ့ ေဂ်ာ့ရွ္ဆိုးေရာ့စ္က ျဖည့္စြက္ေျပာလိုက္သိမ့္ေရ။

ေဒပိုင္ ေငြေၾကးနတ္ဆိုး တရက္ထက္တရက္ၾကီးပါလတ္ေတအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအစိုးရတိ
နန္ ့စီးပြါးေရးပညာရွင္တိက ေဒျပႆနာကို ဇာပိုင္ေျဖရွင္းကတ္ရဖို ့လဲ…။ ဇာ ေဘာကေဗဒပညာရွင္က ေဒပိုင္ျပႆနာရပ္တိ ၾကဳံတြီ ့လာႏိုင္ေရလို ့ ေဟာကိန္းထုတ္
ခန္ ့မွန္းေျပာဆိုဖူးခေရလဲ ….။ ဇာသူ ့အိုင္ဒီယာက ေဒျပႆနာအတြက္ အေျဖျဖစ္ႏိုင္ဖို ့လဲ ဆိုေရ မိန္းခြန္းတိနန္ ့ ကမၻာ့မီဒီယာမ်က္ႏွာစာကနိန္ ့ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတိထဲမွာပါ လႊမ္းမိုးထားလာနိန္ေရ။ေအပိုင္အခ်ိန္မွာ ၂၀ ရာစု ျဗိတိသွ်ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂြ်န္ေမနာတ္ကိန္းစ္ (John Maynard Keynes) ၏ အိုင္ဒီယာက ထိပ္ဆုံးကို ျပန္ေရာက္ပါလတ္ေတ။ ေနာက္ျပန္လွည့္စီးပြါးေရးအျမင္လို ့ေခၚကတ္ရဖို ့ထင္ပါေရ။ ကိန္းစ္က စီးပြါးေရးကပ္ဆိုက္ျခင္း
နန္ ့ထိွဳင္းမွိဳင္းျခင္းတိကို အစိုးရက ၀င္လို ့ ထိန္းညိွပီးပနာစီးပြါးေရးကို၀င္စြက္ဖက္ေတအစုိးရေပၚလစီ (Interventionist Government Policy) တိ ခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္းကို အားသန္ေဇာင္းပီးခေရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ျဖစ္ပါေရ။ ေဒႏွစ္ ၂၀၀၈ မွာ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာႏိုဗယ္လ္ဆုကို ဆြတ္ခူးရဟိထားေရ ေပါလ္ ခရုဂ္မန္း (Paul Krugman) ဆိုေက ကိန္းစ္၏အျမင္ကို ေထာက္ခံေရ လက္သစ္ကိန္းစ္၀ါဒီတေယာက္ျဖစ္ပါေရ။

ျဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းက အစိုးရကတခ်ိဳ ့တ၀က္ပိုင္ဆိုင္ေရ ဘဏ္လုပ္ငန္းတိပါေရ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳဆိုင္ရာအစီအစိုင္ကိုခ်မွတ္လိုက္ျခင္းက ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာပုံစံသစ္တခုျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေအယွင့္က ကိန္းစ္၏စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚတိျပန္ပနာဆန္းသစ္လာျခင္းကို ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါေရ။ ေယကေလ့ ကမၻာနန္ ့ခ်ီပနာ ျဖစ္နိန္ေရ ေဒေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေရ အလြယ္တကူနန္ ့အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေပ်ာက္ျပယ္လားဖို ့ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေဒကပ္ဆိုးအရွိန္က လာဖို ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထိပါ ရုိက္ခတ္လားႏိုင္စြာ က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။ စီးပြါးေရးပညာရွင္အမ်ားစုခန္ ့ မွန္းထားေရ အခ်က္တခုက လာဖို ့အနာဂတ္မွာ အေမရိကန္ကို ဗဟိုျပဳထားေရ ကမၻာ့စီးပြါးေရးပုံစံထက္ အမ်ားအေျချပဳ ဗဟုသေဘာေဆာင္ေရ စီးပြါးေရးအခင္းအက်င္းသစ္တခု ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ။ ။

အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။