“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

မင္းသာသိေဂ

မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီဝီးနိိန္လို႔
မင္းကိုေတြ႔ဖို႔အေတာင္တိမဟိေရဘဝမွာ
မင္း၏ခ်ဳိၿမေရအသံေခ်တိကိုမၾကားေရနိန္႔႔
ရင္မွာေၿခာက္သြိ႔သြိ႔နန္႔ပါ…..။

မင္းကိုမေတြ႔ရေဂေလ့
မင္းအသံကိုၾကားနိန္ရ႐ံုေခ်နန္႔
ေၾကနပ္နိန္ရေရဘဝမွာ
ငါစြာ..
မင္းဘားကဖုန္းအလာကိုေမွ်ာ္
တကိုယ္ေတာ္ဘဝနန္႔ပါ……။

အေဖာ္ကြဲေရငွက္တေကာင္ပိုင္
မင္းနန္႔အဝီးတနိန္ရာမွာဟိနိန္ေရငါစြာ
မင္းပီးထားေရဓာတ္ပံုတိကိုၾကည့္ယင္း
မင္းပီးထားေရသီေတးၿခင္းတိကိုနားေထာင္ယင္း
ငါ၏အိပ္ပ်က္ညည့္တိကိုု
ေက်ာ္လြန္စီခေရ…….။

မင္းဘားကဖုန္းမလာေရနိန္႔တိမွာ
တခါတလီ
ငါစိုင္းစားမိေရ...
“အဂုေလာက္ဆိုေဂ
မင္းကေတာ့ခါ အၿခားတစ္ေယာက္နန္႔
တြဲေပ်ာ္လို႔ဟိလီဖို႔”လို႔ပါ….။

တခါတလီ
ငါစိုင္းစားမိေရ...
“မင္နန္႔ ငါ႐ို႔၏အၾကားမွာ
ဘဝတံတိုင္းတိကာဆိုင္းနိန္လို႔
ေပါင္းဆံုဖို႔ဆိုစြာဂါ
ၿဖစ္လာႏုိင္ပါဖို႔လား”လို႔ပါ….။

ၿပီးေဂ…
မင္း႐ို႔၏ဂုဏ္တံတိုင္းေအာက္မွာ
တဘဝလံုးအခ်ဳံးသမားဘဝနန္႔
ခ်ဳံးနိမ့္နိန္ရဖို႔စြာကိုလည္း
ငါေၾကာက္မိေေရ……။

ငါက မင္းကို
ေၿပာခ်င္ေရစကားတိ
အမ်ားၾကီးဟိေဂေလ့
မင္းကိုဖြင့္ေၿပာရဲေရ အားအင္သတၱိတိ
ငါ့မွာ မဟိပါ…..။

ဇာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေဂ…
ယင္းစကားကို မင္းၾကားရေရနိန္႔စြာ
မင္းက ငါ့ကို
ခါးသီးစြာနန္႔မုန္းေရနိန္႔မသယ္ၿဖစ္လီဖို႔လားဆိုစြာ
ကေကာင္းစိုးေၾကာက္လို႔ပါ…..။

ငါ့ဘဝမွာ
မင္းကိုမွ႐ူးမူးစြာနန္႔
အခ်စ္ဦးအၿဖစ္ခ်စ္မိေရ
ငါစြာ
အကယ္၍ရာ
မင္းနခမ္းဖ်ားက“မုန္းေရ”လို႔ေၿပာလိုက္ဖို႔ဆိုေဂ
ယင္းအမုန္းေခ်တိကိုေပြ႔ပိုက္လို႔
ငါ ဇာပိုင္႐ွင္သန္ရဖို႔လဲ
ခ်စ္သူေခ်….။

အဂု…
ငါ့ရင္ထဲမွာ
ဇာေလာက္ခံစားနိန္ရေရဆိုစြာ
မင္းဖို႔ဂါမဟုတ္ပါ…
ၿပီးေဂ
ငါ့…မင္းကို…
ဖြင့္ေၿပာခ်င္ေရစကားတိကိုလည္း

မင္းသိဖို႔စြာမဟုတ္...
အကယ္၍သာ မင္းသိပါေဂ
“……………………………..။”

၂၉-၃-၂၀၀၉

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။