“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

AMP Chat room အမီးအေျဖက႑

ညက ေအအမ္ပီ ခ်က္ရုန္းမာ စကားေျပာကတ္နီကတ္ယင္း ကလိေမေသွ်တေယာက္က မီးခြန္းတခုမီးလာေရ။ ယေကေလ့ ယင္းအခ်ိန္မာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖဖို႕မရခဘာ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေက မီးေရကလိေမေသွ်ကေလ့ ၾကက္ခ်ခုတ္စားထားလားမသိ…အဆက္မျပတ္မီးစြာကတေၾကာင္း၊ အကၽြန္႕မာေလ့ လုပ္စရာစိေခ် ဟိနီစြာကတေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာမတတ္စြာေလ့တေၾကာင္း…..နန္႕ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ မေျဖပီးႏိုင္ခဘာ။ ဂနိအခ်ိန္ရလို႕ သူ႕မီးခြန္းကိုေအမာေျဖပီးလိုက္ပါေရ….။အမီး။ ။ ရခိုင္ျပည္ကို ဗမာတိေလ့တိုက္ခေရ၊ အဂၤလိပ္တိေလ့ တိုက္ခေရ။ မုန္းစရာဟိေက အဂၤလိပ္ကိုပါ ဗမာကိုပါ မုန္းရဖို႕။ အဂု ရခိုင္တိက အဂၤလိပ္ကို မမုန္းဘဲ ဗမာကိုမ ဇာျဖစ္လို႕ရြီးၿပီးေက မုန္းကတ္စြာပါလဲ?

အေျဖ။ ။ မေသွ်မီးခြန္းကို အစ္ကို ဓါးျမ(၂)ေကာင္နန္႕ ဥပမာေသွ်တခု ေျပာျပေမ။

ပထမ ဓါးျမတေကာင္က မေသွ်ရို႕အိမ္ကို ဓါးျမတိုက္ေတ။ ၿပီးေက အဖကိုေလ့သတ္ေတ၊ အိမ္ကိုေလ့မီးတိုက္ပစ္ခေရ။ အီးေယာင္ကိုေလ့ အားဓမၼသိမ္းပနာ မိသားစုတခုလံုးကို ပထီြးဘ၀နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေတ။
ေနာက္တခါ အိမ္မာ ဘိုးစိုင္ေဘာင္ဆက္ ကိုးကြယ္ထားေရ ဘုရားကိုေလ့ သူ႕အမ်ိဳးတိဟိေရ ရြာကိုပို႕ပလိုက္ေတ။ အဖိုးသွ်င္၊ အေဘာင္သွ်င္ရို႕ကိုေလ့ မတရားသျဖင့္ သတ္ပလိုက္ေတ။ အိမ္မာဟိသမွ် အမြီအႏွစ္တိကို ခ်င္ပိုင္ျဖဳန္းတီးနီေကေလ့ မေသွ်ရို႕အိမ္သားတိကို ထမင္းေခ်တလုပ္ေတာင္ ၀ေအာင္မေကၽြး….ညီေသွ်၊ ညမေသွ်တိ ၀မ္းဆာလို႕ ငိုေက ဆဲေရ၊ သတ္ေတ…..နိစိုင္နန္႕အမွ်…..။

ဒုတိယ ဓါးျမတေကာင္က မေသွ်ရို႕ရြာကို ၀င္ဘနာဓါးျမတိုက္လားခေရ။ မေသွ်ရို႕ မိသားစုေလ့ တရြာသားလံုးခံပိုင္ ခံလိုက္ကတ္ရေရ။ ေယေလ့ ယင္းဓါးျမက သူလိုခ်င္စြာရၿပီးစြာနန္႕ ရြာကျပန္ထြက္လားခေရ….ယင္းခ်င့္ကေတာ့ ၾကာယာ။

ေဒ ဓါးျမ (၂)ေကာင္ အေၾကာင္းကို အေသအခ်ာစိုင္းစားၾကည့္ေက မေသွ်မီးေရ မီးခြန္းကို မေသွ်ကိုယ္တိုင္ သိလာပါလိမ့္ေမ…..
Free4waddy

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။