“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အာလီနန္႕ အကၽြန္႕ျပႆနာ

အာလီနန္႕ အကၽြန္႕ျပႆနာ
(သို႕မဟုတ္)
စိတ္ခံစားမႈနန္႕ ခဲြထြက္စိုင္းစားျခင္းလူတိုင္း စိတ္မာစဲြလန္းနီေရ အစဲြအလမ္းတခုစီဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းအစဲြအလမ္းစြာေလ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားကတ္ပါေရ။ ခ်စ္စြာ၊ မုန္းစြာ၊ ႀကိဳက္စြာ၊ မႀကိဳက္စြာ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္တိစြာေရ အခြင့္အခါသင့္တိုင္း၊ ႀကံဳႀကိဳက္တိုင္း နဂိုဟိနီၿပီးသားဓါတ္ခံက အလုိအေလ်ာက္စိတ္ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚလာစီတတ္ပါေရ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေလ့ ကိုယ္ႀကိဳက္စြာ၊ ႏွစ္သက္စြာတိြရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရေဂ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ခံစားရစီပနာ ကိုယ္မႀကိဳက္စြာ၊ မႏွစ္သက္စြာတိကို တိြရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရေဂ အလိုအေလ်ာက္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မႈတိကို ျဖစ္ေပၚစီတတ္ပါေရ။

အကၽြန္ေလ့လူသားတိထဲက တေယာက္ျဖစ္ေတအတြက္နန္႕ ယင္းအထဲမာပါပါေရ။ အကၽြန္က မိုးထဖက္အလုပ္လားေဂ လမ္းမာေဒၿမဳိ႕ကလႊင့္ေရ ေရဒီယိုလိုင္းကိုနားေထာင္ဘနာ လားက်င့္ဟိပါေရ။ ယင္းေရဒီယိုမာ ေကာ္ဖီေၾကာ္ျငာတခုစီလာဘာေရ။ ယင္းေၾကာ္ျငာမာ “ အာလီ………..အာလီ“ ဆိုဘနာစီ ေအာ္ဘာေရ။ ယေက အစခါ အကၽြန္ကပေဇာင္ပိုင္ စိုင္းစားမိလဲဆိုေက “ဇာေလတခု…မိုးမလင္းသိမ့္..ကုလားနာေမ အာလီ ကိုရာတခု ေအာ္နီကတ္ေတဂါး” ဆိုပနာ စိုင္းစားမိေရ။ ယင္းအသံကို ၾကားေဂစိတ္ထဲမာ အလိုလို စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္နီပါေရ။ ယင္းပိုင္ တရက္မဟုတ္၊ တပါတ္မဟုတ္ အလုပ္လားတိုင္း၊ ယင္းအသံကိုၾကားတိုင္း အကၽြန္ေစာ္ အလိုလိုစိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္နီပါေရ။
ေဒခ်င့္စြာေရ ကုလားကိုိမုန္းေရစိတ္ဓါတ္အရင္းခံနန္႕ မိုးမလင္းသိမ့္ ကုလားနာေမကိုၾကားရေရခါ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရစြာပါ။

ယပိုင္ဆိုေက အကၽြန္က အရာအျခားတဖက္က လွည့္စိုင္းစားပါေရ။ ဇာပိုင္စိုင္းစားလဲဆိုေဂ ေဒခ်င့္ေစာ္ ကုလားနာေမကိုေအာ္နီဂတ္ေစာ္မဟုတ္။ အဂၤလိပ္ပိုင္ Early မိုးထဖက္ေစာေစာမာ လူတိကိုေကာ္ဖီေသာက္ဖို႕ ႏႈိးေဆာ္ေစာ္ရာ ဆိုဘနာေျပာင္းၿပီးေက ခံစားၾကည့္ပါေရ။ ေယခါ အယင္ခံစားနီေရ ကုလားနာေမပိုင္ ခံစားနီစြာထက္ အမ်ားႀကီးသက္သာလားပါေရ။

ယင္းဇူးနန္႕ ေဒမာဟိနီဂတ္ေတ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိကိုေလ့ အေၾကာင္းအရာတခုခု၊ ျပႆနာတခုခုကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳတိြခံစားဂတ္ရေရခါ နဂိုဟိၿပီးသားခံစားခ်က္အတိုင္း ဒါသီက်စိုင္းစားေတြးေခၚေရ ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနန္႕ ေဒါင့္ေပါင္းစံု၊ ဖက္ေပါင္းစံုက စိုင္းစားေတြးေခၚႏိုင္ေအာင္ အကၽြန္႕ကိုယ္တိြအျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကို မွ်၀ီတင္ျပလိုက္ရေစာ္ရာ ျဖစ္ပါေရ။

သာမန္အျဖစ္အပ်က္ေခ်တခုကေလ့ တခါတရီ ဘ၀တခုလံုးနန္႕သက္ဆိုင္ေရ အေတြးအေခၚေခ်တိကို ရႏိုင္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ဟိႏိုင္ဂတ္ပါစီ…..။


Free4waddy

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။