“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေဖာက္ျပန္နီေသာ ရခိုင္စကားအခ်ဳိ႕

တနိ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အကၽြန္သည္ ေဘာင္းဒြတ္သားစု ႐ြာလယ္ခြဆံုအနားဟိ စင္တြင္ထိုင္နီကတ္ပါသည္။ ယင္းစဥ္ အသက္ ၇၀ ပတ္ဝန္းက်င္၌ဟိမည့္ ဝါႀကီးတေယာက္သည္ လမ္းမွလားယင္း စင္႐ွိသို႔ေရာက္ေသာအခါ တန္႔လိုက္ၿပီး တခုခုမီးလိုဟန္ႏွင့္ အကၽြန္႐ို႕ကိုၾကည့္နီပါသည္။ ဝါႀကီးအမူအရာကို အရိပ္က်ေသာ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက အကၽြန္႔လက္ဦးစြာပင္။
“ဇာမီးခ်င္ပါေလ့ အဘိုး”ဟုမီးလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါဝါႀကီးလည္း အကၽြန္႐ို႕အနားသို႔ကပ္လာကာ။

“ပြဲစား ေစာသာေက်ာ္အိမ္ဇာနားမွာလဲေဝ”ဟုမီးပါသည္။ ပြဲစားေစာသာေက်ာ္မာ အကၽြန္႐ို႕႐ြာ၌ လူသိမ်ားသူတဦးျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက ခ်က္ခ်င္းပင္။

“အဘုိး၊ ေဒလမ္းတည့္တည့္လားပါလီ။ ယွိက ခြဆံုကိုေရာက္ေတခါ အယွိဘက္ကိုေကြ႔ပါ။ လက်္ာဘက္ႏွစ္ေဆာင္ျခာ သံုးေဆာင္တက္ သံျဖဴမိုးလို႔အိမ္ပါ။”
ဟုသြက္လက္စြာညႊန္လိုက္၏။ ယင္းအခါ ဝါႀကီးမာ နားမလည္ဟန္ႏွင့္ မ်က္ေမွာင္ကုတ္လားၿပီး။

“ဇာေဝ၊ ယွိကခြဆံု အယွိဘက္၊ ဇာအယွိဘက္လဲ”
“ဟုတ္ပါေရ အဘိုး၊ ႐ွိကခြဆံု အ႐ွိဘက္ကို ေကြ႔ၿပီးေက၊ သံုးအိမ္အတက္မာ”
“ေဒသူက ယွိကခြဆံု အယွိဘက္လို႔ေျပာနိန္လို႔” ဟုေျပာကာ ပြဲစား ေစာသာေက်ာ္၏အိမ္ဘက္သို႔ ထြက္လားလီပါသည္။

အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းမွာ မက်ီမနပ္ႏွင့္ “ဝါႀကီး၊ လူကိုလည္းမီးသိယင့္ အျပစ္လည္းတင္သိယင့္၊ မိတၱဗလဋီကာကို မသင္ဖူးခယွိဖို႔”
“ဟား ဟား ဟား” ရယ္လိုက္သူမာ အကၽြန္ပင္ျဖစ္၏။ သူ႔စကားကိုသေလာက်၍ မဟုတ္ပါ။ ဝါႀကီး၏ နားမလည္ဟန္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္မီးလိုက္ေသာ မီးခြန္းကိုတြက္မိ၍ျဖစ္သည္။

အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက “ယွိကခြဆံု၊ အယွိဘက္” ဟူ၍ေျပာသည္ကို ဝါႀကီးနားလည္ဟန္မတူေပ။ အကၽြန္က “႐ွိခြဆံုပါ” ဟူ၍ “ရ”သံပီပီႏွင့္ေျပာလိုက္မွသာ ဝါႀကီးနားလည္လားဟန္တူပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဝါႀကီးမမွား၊ အကၽြန္သူငယ္ခ်င္းမွားျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ ရခိုင္စကားတြင္ “အယွိဘက္” ဟူ၍ “ယ”သံႏွင့္ေျပာေလ့မဟိ။ “အ႐ွိဘက္”ဟူ၍သာ “ရ” သံႏွင့္ ျပတ္သားစြာ ေျပာေပသည္။ ယင္းေၾကာင့္အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက “အ႐ွိဘက္” ကို “ယ”သံႏွင့္ “အယွိဘက္”ဟုေျပာလိုက္ေသာအခါ ဝါႀကီးနားတြင္ ထြီးလားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဝါႀကီး၏ ရခိုင္စကားအဘိဓာတ္ထဲတြင္ “အယွိဘက္”ဟူေသာ စကားလံုး ပါလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တေယာက္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားတဦးက မပီမသႏွင့္ ေျပာလွာေသာအဂၤလိပ္စကားကို နားမလည္သကဲ့သို႔ ဝါႀကီးသည္လည္း ရခိုင္သံမပီကလာႏွင့္ ေျပာလွာေသာ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္း၏ စကားကို ျဖဳတ္ခ်င္းနားမလည္ေပ။

ဤသို႔လွ်င္ ယခုေခတ္ရခိုင္လူငယ္မ်ား၏ စကားမ်ားသည္ တစ္စတစ္စႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္ျပားလာကုန္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ကား ၿမိဳ႕မ်ား (အထူးသျဖင့္ စစ္ေတြ) ဘက္တြင္ျဖစ္၏။ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားသာမဟုတ္၊ မိဘလူႀကီးမ်ားပင္ ရခိုင္စကားစစ္၊ ရခိုင္စကားမွန္ကို ေျပာဆိုထိန္းသိမ္းရေကာင္းမွန္း မသိျဖစ္နီကတ္၏။

ဘာသာစကားျဖစ္စီ၊ စာပီျဖစ္စီ “အသီ” (Dead Language) မဟုတ္ပါခလွ်င္ ေခတ္အလိုက္ တစ္စတစ္စေျပာင္းလြဲလာသည္။ က်ယ္ျပန္႔တိုးတက္လာသည္ခ်ည္းျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပခေယွာင္ “အ႐ွိဘက္”ကို “အယွိဘက္” ဟုလီသံမပီကလာႏွင့္ေျပာဆိုျခင္းကား ေျပာင္းလဲတိုးတက္ျခင္းမဟုတ္။ ေဖာက္ျပန္လာျခင္းသာ စစ္စစ္ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာင္းလြဲသည္ဆိုျခင္းမွာ အကၽြန္႔သူငယ္ခ်င္းက ဝါႀကီးအားေျပာသည့္စကားတြင္ပါသည့္ “တည့္တည့္” စကားေယွာင္ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ ႐ွီးအခါက ရခိုင္သား႐ို႕သည္ “တည့္တည့္” ဟူ၍ေျပာေလ့မဟိ။ “စိုက္စိုက္” ဟူ၍သာသံုးစံုးၾကကုန္သည္။ “ေဒလမ္းတည့္တည့္လားပါလီ” တက္စား “ေဒလမ္းစိုက္စိုက္လားပါလီ” ဟူ၍သာေျပာေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ “စိုက္စိုက္” ဟူေသာစကားမွ “တည့္တည့္”ဟူေသာ စကားသို႔ ႐ြိေျပာင္းလာေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ “ငွက္ကို႐ြတ္ပစ္လိုက္” ဟူေသာစကားစကားတက္စား “ငွက္ကိုလႊတ္ပစ္လိုက္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ဇာတီပုထိုး” တက္စား “ေစတီပုထိုး” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “႐ြက္႐ႊင့္သည္” တက္စား “႐ြက္လႊင့္သည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “အညႇက္ဆိုး” တက္စား “အမႈိက္ဆိုး” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “သဲမုန္႔႐ႊင့္မနီေက့” အစား “သဲမႈန္႔လႊင့္မနီေက့” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “မဟိ” ဆက္စား “မယွိ” ဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးသီးေျပာင္းလႊဲလာကုန္၏။ စင္စစ္ “စိုက္စိုက္” တက္စား “တည့္တည့္”၊ “႐ႊင့္၊ ႐ႊတ္၊ ဇာတီ၊ အညႇက္၊ မဟိ” တက္စား “လႊင့္၊ လႊတ္၊ ေစတီ၊ အမႈိက္၊ မယွိ” ဟူ၍ျဖစ္လာရျခင္း႐ို႕မွာ တိုးတက္လာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာစာပီကို အတုအေယာင္လိုက္၍ ရခိုင္စကားစစ္ ရခိုင္စကားမွန္မ်ား ပ်က္ျပားေျပာင္းလြဲလာျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ အျပစ္မဆိုသာသျဖင့္ ေဖာက္ျပန္သည္တက္စား ေျပာင္းလြဲသည္ဟူ၍သာ သမုတ္လိုက္မိသည္။

အထက္၌ ေဖာ္ျပခေယွာင္ “အ႐ွိဘက္” ဟူေသာစကားကို “အယွိဘက္” ဟူ၍ေျပာျခင္းကား “ရ” ဗ်ည္းႏွင့္ “ယ”ဗ်ည္း႐ို႕၏ ရခိုင္အသံထြက္မွန္ကို အသံပ်က္ျဖင့္ ေရာမွန္းမသိ ေရာပစ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ရခိုင္႐ို႕သည္ “ရ” ဗ်ည္း၏ အသံထြက္ႏွင့္ “ယ”ဗ်ည္း၏ အသံထြက္ကို ကြဲျပားစြာေျပာဆိုၾက၏။ ၎မွႏြယ္လာေသာ “အပင့္” ႏွင့္ “အရစ္” ကိုလည္း ႏိုင္နင္းကၽြမ္းက်င္စြာ သံုစြဲတတ္ၾကကုန္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာမ်ားက “ပင့္ရစ္မႏိုင္၊ ရခိုင္ေမး” ဟူေသာ စကားပံုကို သံုးစြဲၾကရသည္ မဟုတ္ေလာ။

သို႔ေသာ္ ေဒနိ႔ရခိုင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕လူႀကီးသူမမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၿမိဳထက္နီလူ႐ို႕) သည္ မိမိ႐ို႕ေျပာစကားမ်ားကို သတိမထားၾကဘဲ ေဖာက္ျပန္မွန္းမသိ ေဖာက္ျပန္ပ်က္ျပားစြာ ေျပာဆိုနီၾကကုန္၏။ အထူးသျဖင့္ “ရ” ဗ်ည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ “အ႐ွိဘက္၊ အိမ္႐ွိ၊ ႐ွိခိုးသည္၊ ႐ွိ႐ွိအခါက၊ ၾကည့္႐ႈသည္၊ ထင္႐ွားသည္၊ ဆံေတာ္႐ွင္” စေသာစကား႐ို႕ကို “အယွိဘက္၊ အိမ္ယွိ၊ ယွိခိုးသည္၊ ယွိယွိအခါက၊ ၾကည့္ယႈသည္၊ ထင္ယွားသည္၊ ဆံေတာ္ယွင္” ဟူ၍ ရခိုင္သံမွန္ “ရ” သံတက္စား “ယ” သံျဖင့္ေဖာက္ျပန္ေျပာဆိုလာၾကရာ ေဖာ္ျပေသာဝါႀကီး႐ို႕ေယွာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နားထဲတြင္ ဝါးျခမ္းႏွင့္ထိုးသကဲ့သို႔ ခံစားစီလီသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာစကားလံုးမ်ားမာ စကားေျပာစဥ္တြင္ မေဖာက္ျပန္ၾကဘဲ စာဖတ္ေသာအခါ၌သာ ေဖာက္ျပန္ၾကကုန္၏။ ၎႐ို႕က-
“အသက္႐ွင္သည္၊ ႐ွာသည္၊ ႐ႈံ႕နီေသာအဝတ္၊ အလြန္႐ွား၍ အရသာဟိေသာေလွာ္စာ၊ အ႐ွိအမွ်စီဝီသည္၊ အဓြန္႔႐ွည္စြာ” အစဟိသည္႐ို႕ျဖစ္ၿပီး၊ ၎႐ို႕ကိုစာအုပ္တြင္ဖတ္ေသာအခါ-
“အသက္ယွင္သည္၊ ယွာသည္၊ ယႈံ႕နီေသာအဝတ္၊ အလြန္ယွား၍ အရသာဟိေသာ ေလွာ္စာ၊ အယွိအမွ်စီဝီသည္၊ အဓြန္႔ယွည္စြာ” ဟူ၍ သံပ်က္ျဖင့္ဖတ္ၾကကုန္၏။ ဤစကားလံုးမ်ားမာ စကားေျပာစဥ္တြင္မေဖာက္ျပန္ၾကဘဲ စာအုပ္တြက္ဖတ္ေသာအခါ၌သာ အသံပ်က္ႏွင့္ ျဖတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ တစိတဝက္ေဖာက္ျပန္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေပ၏။ သတိမထားဘဲ ယင္းအတိုင္းသာ အသံပ်က္ႏွင့္ဖတ္နီၾကမည္ဆိုက “အ႐ွိဘက္၊ ႐ွိခိုးသည္” ဟူေသာစကားလံုးကို “အယွိဘက္၊ ယွိခိုးသည္” ဟူ၍စကားပ်က္လာသည့္ေယွာင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ “ရ” သံမွ “ယ” သံသို႔ေျပာင္းလြဲေျပာဆိုလာၾကမည္မွာ မလြဲေပ။

ဤသို႔စကားမ်ားေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ အသံမ်ားပ်က္လာျခင္း႐ို႕မာ ျမန္မာစာပီကို နိ႔စဥ္ရက္ဆက္ သင္နီဖတ္နီရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကားအကၽြန္႔အျမင္တည္း။

ရခိုင္စာပီသည္ အတိတ္တခ်ိန္က အဖ်က္အဆီးခံရၿပီး မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္း ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္မရဘဲ လူမ်ဳိးျခားကိုအထင္ႀကီးတတ္ေသာ ကၽြန္စိတ္ဝင္နီကတ္ရာ မပ်က္စီဘဲက်န္ဟိနီေသာ မိမိ႐ို႕၏စာပီကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳရန္ မႀကိဳးစားၾကျခင္းေၾကာင့္ “စာသီ” (Dead Language) ေယွာင္ျဖစ္နီ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လစ္လပ္နီေသာရခိုင္စာပီ၏ နီရာတြင္ မိမိ႐ို႕ႏွင့္ဆင္တူယိုးမွားတူညီေသာ ျမန္မာစာပီမွာ အတားအဆီးမဟိ ဒလေဟာဝင္လားလီသည္။ တခ်ိန္တည္းမာပင္ ရခိုင္သား႐ို႕သည္ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါ လက္ခံလာၾကရာ အမ်ဳိးသားဟန္၊ အမ်ဳိးသားသံႏွင့္ တသီးတျခားဝင့္ၾကြားစြာ ရပ္တည္နီေသာ ရခိုင္စကားတခ်ဳိ႕ကိုပါ တစ္စတစ္စ ယိမ္းယိုင္ေဖာက္ျပန္စီသည္ကို ရင္လီးဖြယ္တြိ႔ဟိရေပသည္။

အတိတ္တခ်ိန္က ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွလီသျဖင့္ တိုင္းျပည္လူမ်ဳိးႏွင့္တကြ ယဥ္ေက်းမႈတခုလံုးကိုပါ အဖ်က္အဆီးခံမႈလည္း မ်က္ေမွာက္ကာတြင္ စိတ္ဓာတ္၊ စကား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အျမဳေတစာပီအခ်ဳိ႕က်န္ဟိနီသီရာ “ရခိုင္”ဟူေသာ အႏြတၱသညာကို ရင္ကြ၍ ခံယူႏိုင္ၾကသီ၏။ စကားႏွင့္စာတြင္ စကားကအယင္ေပၚ၏။ စကားေပၚၿပီးမွ ထိုစကားကိုလိုက္၍ စာကိုထြင္ယူျခင္းျဖစ္ရာ ဘာသာစကားသည္ စာပီ၏မြီးမိခင္ျဖစ္ေပသည္။ ရခိုင္စာပီမာ ကြယ္ေပ်ာက္လုလု (ဝါ) “ငါ႐ို႕ရခိုင္သားမ်ားတြင္ စာဟိပါသည္” ဟူ၍ေျပာႏိုင္ေလာက္႐ံုသာ က်န္ဟိနီသျဖင့္ မြီးမိခင္ျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ပင္ ကယ္တင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ပစၥကၡအခ်ိန္တြင္ မိခင္ျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားအခ်ဳိ႕ပါ ေဖာက္ျပန္ပ်က္ျပားနီရာ သားျဖစ္သူရခိုင္စာပီကိုပင္ ကယ္တင္၍ပင္ရပါမည္ေလာဟု စိုးရိမ္ရင္လီးမိေပသည္။

အကၽြန္ေျပာခ်င္သည္ကား “ရခိုင္စကားစစ္၊ စကားမွန္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းကတ္ပါ” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး “ရခိုင္စကားစစ္၊ စကားမွန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလွ်က္ ေခတ္မီသစ္လြင္ေသာ ရခိုင္စာပီကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါစီ” ဟူေသာ ဆုေတာင္းပင္ျဖစ္ပါသတည္း။

ေမာင္ဗသိန္း
(ေခတ္ေ႐ွ႕ေဆာင္စာေစာင္၊ စစ္ေတြ အမွတ္ (၂) ၁၉၆၁)

-----------------------------------------
မွတ္ခ်က္။ “ရခိုင္သားႀကီးစာပီ”မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ဝီေသာ “ေမာင္ဗသိန္း” ၏ “ရခိုင္စာ အရီးအသားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား” စာအုပ္မွ ကူယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။