“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ႏီြနိတစ္ရက္

အားလုံးမဂၤလာပါ..ဘေလာ႔ကုိ ေရာက္ၿဖစ္ပါေယ..အသူရုိ႔တိ လာေရာက္ လည္ပတ္ကေယာင္လုိ႔ ၾကည္႔ၿဖစ္္ေစာ္က လြဲေက ဘေလာ႔ကုိ ရီးဖုိ႔ မၿဖစ္..:D ရီးခ်င္ေစာ္တိကေတာ႔ အမ်ားၾကီး ေခါင္းထဲမွာစီလုိ႔ စုိင္းစားထားဟိေရ..မရီးၿဖစ္ေစာ္က အလုပ္မ်ားလုိ႔ေတာ႔ မေဟာက္ပါ.. ေယာင္ေတာင္ေတာင္နက္ တခုလည္း မယ္မယ္ရရမလုပ္ၿဖစ္.. တစ္ရက္ၿပီေက တစ္ရက္ ရက္တိကနီ လကုိေတာင္ ကူးလားခယာ. ေဒနိန္႔ခါေတာ႔ မမဥမၼာ တစ္ေယာက္ ဘေလာ႔ရီးၿဖစ္ေအာင္ ရီးဖုိ႔ဆုိနာ စတင္ရီးပါဖုိ႔ယာ..။

တစ္ႏွစ္ေသာ ေႏြရာသီ အခါသမယ ဥမၼာတစ္ေယာက္ ေလးတန္း စာေမးပြဲၿပီးလုိ႔ ငါးတန္းကုိ တက္ဖုိ႔ ေစာင္႔နီေရ အခ်ိန္ ေႏြနိန္႔ရက္တစ္ရက္..ႏြီရာသီ သဘာ၀ ပူၿပင္းေယ နီေရာင္ၿခည္ေအာက္က တၿခားရာသီတိမွာ စစိမ္းစစုိၿမင္ရေယ သစ္ပင္တိ ဥမၼာရုိ႔ အိမ္နားမွာ ဟိေရ ၀ါးပုတ္တိ၊ ဘူးစင္ ၊ သခြားသီစင္ ၊ ခရမ္းခင္း ၊ ငရုပ္ခင္းတိ သဘာ၀ ရႈခင္းတိက ေၿခာက္ေသြ႔နီကတ္ေယ.. ေနာက္ဖက္ လယ္ကြင္းၿပင္တခုလုံးလည္း ေဆာင္းရာသီခါက ေရြ၀ါေရာင္ တ၀င္း၀င္းနက္ဟိခေယ စပါးပင္တ အစား ခရုိးခုံအုတ္ (စပါးပင္တိ ရိပ္သိမ္းၿပီးေက က်န္ခေရ စပါးပင္အငုတ္)တိ ဟိုမွာတစ ေဒမွာ တစနက္ ၿမီၾကီးတိအက္ကြဲလုိ႔.. ပူၿပင္းေရ နီေရာင္ၿခည္က တရွိန္းရွိန္းေတာက္လုိ႔.. ဥမၼာရုိ႔ အိမ္က အေနာက္ဖက္ကုိ ေမ်ာ္ၾကည္႔ေက ဖုိးခ်ိဳဦးေတာင္လုိ႔ ေခၚေရ ေတာင္ကုန္းေပၚက အရုိးၿပိဳင္းၿပိဳင္းနက္ ၿဖစ္ဟိနီေရ သစ္ပင္ထက္တိက ဥၾသငွက္တိ က်ဴးရင္႔သံက နားထဲမွာ လြမ္းေမာဖုိ႔ ေကာင္းနီပါေရ..ယင္းသဘာ၀ အေငြ႔တိကုိ စြန္႔ခြါလုိ႔ ဥမၼာရို႔ မိသားစု ေတာရြာေခ်က ၿမိဳ႔ေက်ာက္ၿဖဴကုိ ေၿပာင္းလာဖုိ႔ မဟာစီမံကိန္းစတင္လာယာ.. ။

ေၿပာင္းၿဖစ္ေရ အေၾကာင္း အရင္ကေတာ႔ ေမေမဘာဘာရုိ႔ ေတာရြာမွာနီ ေတာသူေတာင္သားတိဆုိေကလည္း သူရုိ႔ သားသမီးေခ်တိကုိ ပညာတတ္ ၿဖစ္စီခ်င္ေရ ဆႏၵက သူရုိ႕ရင္ထဲမွာ အၿပည္႔ဟိေရ..ေမေမဘာဘာရုိ႔ နားလည္နီဂတ္ေတ.. ေအရြာေခ်မွာနီနာ လယ္ယာအလုပ္ကုိရာ တသက္လုံး အသက္မြီး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳနီဖုိ႔ဆုိေစာ္မၿဖစ္ႏူိင္. သားသမီးတိ ပညာေရးကုိ္ ၾကည္႔ရဖုိ႔..ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမတိကုိ ပညာတတ္ၾကီးတိယာၿဖစ္ခ်င္ေရ ေမေမဘာဘာ .. ကၾကီးခေခြး ေအဘီစီဒီေလာက္ယာ ဖတ္တတ္ ရီးတတ္ရုံနက္ ပညာေရးဆုံးခန္းတုိင္လားဖုိ႔ ဆုိေစာ္ကုိ လက္မခံႏူိင္..သူရုိ႔နားလည္နီေရ..ေအပုိင္ ၀ီးလံေခါင္းပါးေရ နိန္ယာေဒသ တခုမွာ တသက္လုံး နီလုိ႔ သားသမီးတိ သူရုိ႔ ေမ်ာ္လင္႔ေရ ပညာတတ္တိၿဖစ္လာဖုိ႔ မေဟာက္ဆုိနာ.. ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႔ ကုိေၿပာင္းၿဖစ္ကတ္ေရ..။

ဥမၼာအေစ႔ေကခါက နီမေကာင္းလုိ႔ ဘာဘာနက္ ဆီခန္းၿပဖုိ႔ တစ္ေခါက္ယာ ေရာက္ဖူးေရ.. ေၿပာင္းၿဖစ္ေရနိန္႔ကုိ ဥမၼာသတိရနီပါသီေရ.. ဥမၼာရုိ႔ ေတာကနီနာ ၿမိဳ႔ကုိ လားဖုိ႔ဆုိေက ဘုတ္နက္ ၅နာရီေလာက္ စီးမွေရာက္ေရ..သေဘၤာနက္ လားလုိ႔ေတာ႔ ေရာက္ေယ..တစ္ပတ္ကုိ တစ္ေခါက္ယာ သေဘၤာတက္ေရ..ဆိပ္ကမ္းက နီၿပီးေက ဥမၼာရုိ႔ ရြာကုိ တစ္နာရီခြဲေလာက္ ၿခီက်င္းလာရသိမ္႔ေရ..ေယလုိ႔ လူတိက လုိင္းဘုတ္ ၊ ရီးခဲဘုတ္တိ(တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါ ၊ ႏွစ္ခါဟိေရ) နက္ယာ ၿမိဳ႔ကုိ လားဂတ္ရေယ..ဘုတ္ကုိ ပစၥည္းတိကုိ သယ္ခ်နီကတ္ယာ.. ဥမၼာလည္း ႏူိင္ေလာက္ ကူပီရေယ..အားလုံးၿပီးစီယာဆုိခါ ဘာဘာ ဘုတ္ကုိ ကမ္းက ခြာဖုိ႔ ဘုတ္က လူတိကုိ ကမ္းမွာ ကပ္ထားေရခါ ခ်ိဳင္ထားေစာ္ၾကိဳးတိကုိ ၿဖဳတ္ခုိင္းေယ.. ဘုတ္ကလည္း ကမ္းက ခြာဖုိ႔ယာဆုိခါ ရင္ထဲမွာ အေစာ္ပုိင္ ခံစားရမွန္းကုိ မသိ..ေအၿမီေအေဒသမွာ နီသားတက် နီလာေရ ႏွစ္ေပါင္းတိက မနည္း..တရက္မေဟာက္ ႏွစ္ေပါင္း အခ်ိန္ၾကာ အတူတူနီခေယ ဥမၼာနက္ ခင္ကတ္ေတ သူငယ္ခ်င္းမေခ်တိ(ဥမၼာကုိ ခင္ဥမၼာလုိ႔ေခၚကတ္ေရ ယင္းမွာနီခါက)၊ ဥမၼာ အစ္မ ၀မ္းကြဲတိ ၊ ဖုိးဖုိး ခတန္ရွည္ တေယာက္တည္း က်န္ခရဖုိ႔..ဥမၼာရုိ႔ နီခေရ သစ္ခင္း ၊ ၿပိုင္ကာ ၊ အုန္းမုိးထားေရ နီသူမဟိ သခင္မဟိ အိမ္အုိေခ်..။

ေယ႔ရြာေခ်မွာယာ နီခ်င္ေရ.ေအပုိင္ ႏီြရာသီဆုိေက ေတာင္ကုိ ပဓါတ္ဇာပြင္႔ ၊ သေဘၤာညြန္႔ ၊ ေကာက္ေကာက္ေခ်ညြန္႔ ဆိတ္ဖုိ႔လားလူတိ ၊ ထင္းခြီးဖုိ႔လားလူတိနက္ လုိက္ပါးလားရေစာ္တိ ၊ မုိးရာသီဆုိေကလည္း မုိးရီးခ်ိဳးရင္း လယ္ကြင္းၿပင္မွာ ေတာင္ခရုရွာဖုိ႔လားရေစာ္ ၊ ဥမၼာရုိ႔ အေခၚ မဟင္းခူးဖုိ႔လားရေစာ္ ၊ က်ဖုတ္ (က်ဳတ္)ေတာကုိ ဆင္းလုိ႔ ပုဇြန္ေစ႔ေက ၊ ငါးေစ႔ေကရွာရေစာ္တိ အမ်ားၾကီးယာ.. မုိးရီၾကီးလုိ႔ ရြာနားထိ ေရာက္ေအာင္ ရီၿမွပ္ေရခါရုိ႔ဆုိေကလည္း တၿခားရြာတိကုိ စားစရာေခ်တိ ေလွာင္းေခ်နက္ လားလုိ႔ ၀ယ္ရခါ ဟိေရ..တခါတလီ စည္ေတာင္းကေလးဆုိေရ ရြာကုိ ဘာဘာက စားစရာ ၀ယ္ဖုိ႔ ေလွာင္းနက္လားရေယခါ ဥမၼာရုိ႔ ေမာင္ႏွမကိုလည္း ေခၚလားတတ္ေတ. ယင္းခါ အေစ႔ေက သဘာ၀ ရီေပၚမွာ စီစီရီရီနက္ ပြင္႔လန္းနီဂတ္ေရ ၾကာပန္းတိကုိ ေလွာင္းထက္က မမီွတမီွနက္ ခူးရေစာ္က အရသာ တခု.စုိင္းစားေက ပုံရိပ္တိက မၾကာသိမ္႔ခင္ကပုိင္ယာေကာ.. ။

ယင္းပုိင္လားရင္း တခါသား ဘာဘာက ဥမၼာကုိ စနာေၿပာေယ..ဥမၼာရုိ႔ ရြာနားေရာက္ခါနီး ဥမၼာရုိ႔ အိမ္ကေတာင္ လွမ္းၿမင္သာေလာက္ေယ နီရာမွာ “က်အင္းေခ်”လုိ႔ေခၚေရ အင္းေခ်တခုဟိလီေရ..ယင္းအင္းေခ်က ေဒပိုင္ မုိးရီၾကီးေရ ဆုိေက ၀ါးတလုံးေလာက္ အနက္ဟိေယ..ႏြီရာသီ စကုန္ နီပူခါေလာက္မွ ရီခမ္းေရ.ယင္းနီရာ ေရာက္ခါ ဘာဘာက ဥမၼာကုိ စနာေၿပာေစာ္..ဘာဘာက ဥမၼာကုိ ေခၚေက ‘ပုေခ်’ ’သမီး’ လုိ႔ယာေခၚေယ.”ပုေခ် ေဒအင္းကုိ ခုန္ဆင္း၀႔ံဖုိ႔လား ခုန္ဆင္း၀႔ံေက အိမ္ကုိ ေရာက္ခါ ၾကက္အသည္း (ဟုိဖက္ရြာကုိ လားနာ ၾကက္၀ယ္လုိ႔ ၿပန္လာဂတ္ေစာ္..ေအေလာက္ မုိးရီးၾကီး အခ်ိန္မွာ ၾကက္တစ္ေကာင္ ရဖုိ႔ဆုိေစာ္ လြယ္ေစာ္ မေဟာက္..)ကုိ ေကြ်းဖုိ႔ဆုိယာ” .. အမွန္မွာေတာ႔ ဘာဘာက ဥမၼာ မလုပ္၀႔ံေစာ္ကုိ သိလုိ႔ စေၿပာလုိက္ေစာ္ယာ.ဥမၼာက ရီလည္း မကူးတတ္ေစာ္ကုိ သိလုိ႔..ခုန္းဆင္၀႔ံေလာက္ သတိၱလည္း ဥမၼာ မဟိေစာ္ကုိသိလုိ႔ ေၿပာေစာ္..ေယမွာ ဥမၼာ တစ္ေယာက္ ၾကက္အသည္းစားရဖုိ႔ စိတ္တစ္ခုယာ ဟိေရ..ရီထဲကုိ ခုန္ဆင္းေက ၿမွပ္ဖုိ႔ဆုိေစာ္ကုိ ေယာင္လုိ႔ ေတာင္ တခ်က္ေခ် မစုိင္းစားခ.ၿဗုန္းခနဲဆုိ ခုန္ဆင္းပုိက္ယာ.ေယမွာ ရီေကာ မကူးတတ္ေရ ဥမၼာ ရီၿမွပ္ယာပ..ဘာဘာမွာလည္း စလုိ႔ ေၿပာေစာ္ကုိ အေဂါင္းခုန္းဆင္းေယ ဥမၼာကုိ တားခ်ိန္မရ .. ရီထဲကုိ ၿဗုန္းဆုိ ခုန္ဆင္းနာ အခ်ိန္မွီ ကယ္ရယာမနားေရ.. ဥမၼာခမာလည္း မသီေကာင္း မေပ်ာက္ေကာင္း အသက္ သီသီေခ်ယာ ရလုိက္ေတ :D..မဟုတ္ေက ေဒအေၾကာင္းအရာတိကုိ ဂုပိုင္း ရီးလုိ႔ ဟိဖုိ႔မေဟာက္ယာ.. အင္း.ေၿပာခ်င္ေစာ္ လုိရင္းနက္ ေကာင္း၀ီးလားယာ..။

ေဆာင္းရာသီ စပါး စမွဲ႔ခ်ိန္ဆုိေကလည္း စပါးမွဲ႔ ရိတ္သိမ္းဖုိ႔ အခ်ိန္မတန္သီေရ စပါးကုိ ရိတ္ၿပီးေက ၿခီ နက္ နင္းရေယ..စပါးေၿခြေစာ္ပ.. ေယၿပီးေက ယင္းစပါးကုိ ေလွာ္တံေခ် တခုခုနက္ ေလွာ္လုိ႔ ရႏူိင္ေရ အေပါက္တခုပါ အုိးမွာ ထည္႔နာေလွာ္ရေယ..ၿပီးေက ဆုံမွာ ထည္႔ေထာင္း..ၿပီးေက စံေကာ္ နက္ထည္႔နာ ၿပာရေယ..ၿပီးေကေတာ႔ ဥမၼာေၿပာေရ “မုန္႔သန္း” ဆုိေစာ္ကုိ ရေယ..ေအအတုိင္းလည္း စားလုိ႔ရေယ..အုန္းသီး ၊ သၾကားနက္လည္း လူးၿပီးေက စားလုိ႔ရပါ.. ေဒပုိင္ေဒပုိင္ ေအာက္႔မြိန္႔ဖုိ႔ေကာင္းေစာ္ေခ်တိကုိ ၿမိဳ႔ကုိေရာက္ေက မဟိယာ ၊ မလားရ ၊ မလာရ၊မလုပ္ရႏူိင္ယာ.. ၿမိဳ႔ဆုိေစာ္ အေစာ္ပုိင္းမွန္းေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မသိေရ ဥမၼာအဖုိ႔ ေယေလာက္လည္း လားခ်င္စိတ္ဟိေစာ္ မဟုတ္.. ယင္းေစာ္ယင္းေစာ္ အားလုံးတိကုိ အဂေယာင္း ထားပုိက္ခလုိ႔ လားရဖုိ႔ဆုိခါ ရင္ထဲမွာ မခ်ိတင္ကဲ ၀မ္းနည္းမိပါေယ..ခြဲခြာလုိ႔ မလားခ်င္..။

ၿဖစ္ခ်င္ခါ ဥမၼာတစ္ေယာက္၀မ္းနည္းေရ စိတ္ကုိ အၾကာၾကီး ၀မ္းမနည္းနီႏူိင္.. တေအာင္႔ေခ်ယာ ခံလုိက္ေရ.. ဘုတ္က စက္စလုိ႔ ႏုိးေရဆုိေစာ္နက္ ဘုတ္က ရီထဲမွာ လူးလြန္႔လာေရ.. ဥမၼာက ဘုတ္စီးရဖုိ႔ကုိ ဂေဂါင္းေၾကာက္ေတလူ..ဘုတ္စီးေက လွုိင္းမူးတတ္လုိ႔..ကုိယ္႔ဘုတ္နက္ လားေစာ္ၿဖစ္လုိ႔ အိပ္ဖုိ႔ နီယာ ရွာနာ အိပ္ဖုိ႔ယာ အရင္ စဥ္းစားရေရ..ဘုတ္ထက္ကုိ ေရာက္ခါကပင္ မူးခ်င္နီေရ ဥမၼာ အိပ္လုိ႔ လွမ္းတေလ်ာက္လုံးကုိ လုိက္ပါလားရေရ..လူိင္းတမူးမူး နက္ပါလာေစာ္ ၄နာရီေက်ာ္ ဘုတ္စီးလာၿပီးခါ ေက်ာက္ၿဖဴၿမို႔ကုိ မေရာက္ခင္ ေက်ာက္ၿဖဴၿမစ္ကုိ အရင္ၿဖတ္ရေယ.. ေရနိန္ရာက နီနာ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႔ကုိ လွမ္းၿမင္နီရယာ..အုန္းပင္တိ စိမ္းစိမ္းစုိစုိနက္ ကမ္းစပ္က ဘုတ္တိ ၊ ေလွာင္တိ ၊ ႏြားကာရီတိကုိ ၀ုိးတ၀ါး၀ါးေတာ႔ ၿမင္လာရယာ.. ေယေကလည္း ဆိပ္ကမ္းကုိ ဆိပ္ေရာက္ဖုိ႔ ဆုိေက တစ္နာရီ နီပါး ေမာင္းရသီေရ..နိန္႔ခင္းဖက္ ၂နာရီေက်ာ္ခ်ိန္က စၿပီးေက ေယ႔နိန္ယာမွာ လူိင္းၾကီးေရ.လူိင္းမူးတတ္လူဆုိေက မမူးလူလုိ႔ကုိ မဟိ.. မေသာက္ဘဲနက္ကုိ မူးရဖုိ႔လုိ႔ အာမခံေရ နီရာမ်ိဳး..ေယ႔ေလာက္ထိကုိ လူိင္းၾကီးေရ.. ဥမၼာကေတာ႔ ေၿပာဖုိ႔ေတာင္ မလုိမူးေစာ္မွာ..လူမသိ သူမသိ.လူရုပ္သူရုပ္ မေပါက္နက္.. ေက်ာက္ၿဖဴဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္လာေယ..ဥမၼာကေတာ႔ ဥမၼာကုိ ဘုတ္ထက္က နီနာ ႏြားကာရီထက္ကုိ အသူက ရြက္နာခ်လုိ႔ ခ်မွန္းေတာင္ မသိ..ေက်ာက္ၿဖဴဆိပ္မွာ ဘုတ္ကနီးနာ ကမ္းကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ကုတုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးဟိေရ..တစ္မ်ိဳးက ဖ်ားတက္နီအခ်ိန္ဆုိေက ေလွာင္းနက္ တစ္ခါဆင္း ..ႏြားကာရီက ေယေလာက္ ရီအနက္ၾကီးကုိ လာလုိ႔မရ..ေယ႔ခါၾကေက ေလွာင္းနက္ တစ္ခါဆင္းၿပီးမွ ကမ္းစပ္ကုိေရာက္ေစာ္..ယင္းပုိင္းနက္ နိန္ရာ အသစ္ ၊ နီအိမ္ အသစ္ ၊ ဥမၼာ ဘ၀မွာ အခင္ဆုံး ၊ အေကာင္းဆုံး သူငယ္ခ်င္းေခ်တစ္ေယာက္နက္ တြိ႔ဖုိ႔ၿဖစ္ခ နိန္ယာကုိ ေရာက္ခေရ ႏီြရက္ ေခ်တစ္ရက္ပ..ၿပန္စုိင္းစားေက ႏွစ္တိၾကာလာခယာလုိ႔ေတာင္ မထင္မိပါသိမ္႔..ရင္မွာ တမ္းတမ္းတတ သတိရနီတုန္းသိမ္႔ပါ..။


(ေက်ာက္ျဖဴသူေခ်ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။