“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ဆုိေစာ္ေရ ဘ၀တြန္းအားတခုပါ

ဥမၼာဘေလာ႔ကုိ လာေရာက္လည္ပတ္ကတ္ေတ မိတ္ေဆြတိကုိ အရင္ဆုံး အားလုံး မဂၤလာပါလုိ႔ ႏူတ္ဆက္ပါေရ.ဖတ္ခဖူးေရ forward mail တခုကုိ အေၿခခံၿပီးေက" ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ဆုိေစာ္ေရ ဘ၀တြန္းအားတခု " ဆုိေစာ္ ပုိ႔ေခ်ကုိ ဥမၼာစိတ္ကူး အၿမင္တိနဲ႔ ထပ္ၿဖည္႔ၿပီးေက ရီးလားပါဖုိ႔..။

သက္ရွိအရာ၀တၳဳျဖစ္စီ၊ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳျဖစ္စီ တြန္းအားမဟိဘဲ ေရြ႕လ်ားနီေရ အရာတစ္ခုခုကို မိတ္ေဆြရုိ႔ ျမင္ဖူးပါလား။ ဥမၼာကေတာ႔ တစ္ခါလည္း မျမင္ဖူးပါ။ အရာရာတိုင္း ေရြ႕လ်ားမႈတိေစာ္ ေနာက္ကြယ္က တြန္းအားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္လို႔ ဥမၼာ ယံုၾကည္ပါေရ။ သစ္ရြက္ေခ်တစ္ရြက္ ေရြ႕လ်ားနီစာကိုရာ ဥပမာ ထားနာၾကည္႔ပါ။ ေလေျပေလညင္းတိ တုိက္ခတ္တြန္းထိုးမႈေၾကာင့္ဆိုေစာ္ကုိ သိႏိုင္ပါေရ။ ေရပုိင္မဟုတ္ေကေတာင္ တျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခု၊ တြန္းအားတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆိုေစာ္ မလြဲႏူိင္ပါ.။

ေဒပုိင္ဆုိေက ဥမၼာရုိ႔ နိစုိင္ လႈပ္ရွားနီကတ္ေစာ္တိက အေစာ္တိအေပၚမွာ အေၿခခံလဲ?? ဥမၼာရုိ႔ ေရွ႕ဆက္ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္စံုတစ္ရာဟိပါလား??။ ဟိပါေရ ဆိုေရအေၿဖေစာ္ ဂေဂါင္း မွန္ကန္ေရ အေျဖဆိုစာ မိတ္ေဆြရုိ႔ လက္ခံႏိုင္လီဖုိ႔လို႔ ထင္ပါေရ။ ေရေက တြန္းအားဆိုေစာ္က အေစာ္ကိုေျပာေစာ္လဲ ။ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးပီးကတ္ဖုိ႔လုိ႔ ထင္ပါေရ။ ဥမၼာကေတာ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေစာ္ ဘ၀ရဲ႕တြန္းအားတခုလုိ႔ ေၿပာခ်င္ပါေရ. ။ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္တခုတည္း ဟိရုံနက္ ဘ၀ရပ္တည္ ရွင္သန္မႈက လုံေလာက္လား ဆုိေစာ္လည္း မီးစရာတိၿဖစ္လာေရ..။

ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ တခုအေပၚမွာ ထားဟိရဖုိ႔ ယုံၾကည္မႈဆုိေစာ္လည္း လုိအပ္ပါေရ..
ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္နက္ ဥမၼာရုိ႔ အသက္ဆက္ ရွင္သန္နီေရဆုိေက ဥမၼာရုိ႔ အေစာ္တိကုိ ေမ်ာ္လင္႔နီကတ္လဲ ? လက္ဟိ အနိန္အထားတခုထက္ေကာင္းေရ နိန္ရာတခု အနိန္အထားတခု၊ ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္ေရ အေၿခအေန တခုခုဆုိေက မွားဖုိ႔လုိ႔ မထင္ပါ..ေရေကလည္း တခါတလီမွာ ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔နီေရ အရာတခု ၊ ၿဖစ္ခ်င္နီေရ အရာတခုက လူမ်ားအဖုိ႔ မွားခ်င္ေက မွားနီဖုိ႔ ။ ကုိယ္႔အဖုိ႔ကေတာ႔ ေဒေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ေခ်နက္ပင္ အိမ္မက္တိ မက္လုိ႔ေကာင္းတုန္း။ စိတ္ကူးတိက ရွင္သန္နီတုန္း..ေတာရြာနီ ေတာင္သူလယ္သမားတိ အဖုိ႔ မုိးက်ေက လယ္လုပ္ဖုိ႔ မုိးရာသီကုိ ေမ်ာ္ပုိင္ ၊ ေရာင္နီသန္းလာေက လယ္ထြန္းဖုိ႔ လယ္ေတာကုိ ဆင္းဖုိ႔ၿပင္နီပုိင္ ၊ ေဆင္းရာသီမွာ ေရႊ၀ါေရာင္ တ၀င္း၀င္းနဲ႔ စပါးပင္တိကုိ ေမ်ာ္ပုိင္း ၊ ႏြီဦးေပါက္မွာ စပါးတိကုိ ေရာင္းခ်ခါ ဇီးေကာင္းရဖုိ႔ကုိ ေမ်ာ္လင္႔ေရပုိင္ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္တိနက္ လူတိုင္း၏ ရင္ထဲမွာ ဘ၀ေစာ္ လွပနီကတ္ပါေရ..။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အဖုိ႔ စားေမးပြဲေအာင္ရဖုိ႔ အမွတ္ေကာင္းရဖုိ႔ ၊ အလုပ္သမား တေယာက္အဖုိ႔ ကုိယ္နဲ အဆင္ေၿပေရ အလုပ္ေကာင္း တနိရာရဖုိ႔ ၊ စီးပြားေရ လုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္ အဖုိ႔ တစ္ႏွစ္တာမွာ အၿမတ္ရေက လုပ္ငန္းကုိ ပေစာင္ပုိင္း တုိးခ်ဲ႔လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အမ်ားၾကီးဟိကတ္ပါဖုိ႔ရာ..ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ဆုိေစာ္ေရ လူတိုင္းက အေကာင္းကုိရာ ေမ်ာ္လင္႔ကတ္ေတ..အဆုိးကုိ ၾကိဳၿပီေက ေမ်ာ္လင္႔ေရလူေကာင္းနည္းပါေရ..ေလာကၾကီးမွာ ခ်မ္းသာေစာ္နဲ ဆင္းရဲေစာ္ ႏွစ္မ်ိဳးရာ ဟိေရ..လူတုိင္က ခ်မ္းသာဖုိ႔ကုိရာ ေမ်ာ္လင္႔ကတ္ေတ..ဆင္းရဲဖုိ႔ကုိ မေမ်ာ္လင္႔ကတ္.ေမ်ာ္လင္႔ထားေရပုိင္ ခ်မ္းသာမႈတိေဂ်းရာ လူတိုင္ ၾကုံနီဖုိ႔ဆုိေက အေစာ္မွာ စိတ္ဆင္းရဲမႈတိ၊ စိတ္အဆင္မေၿပၿဖစ္ေစာ္တိဆုိေစာ္ ဟိဖုိ႔လဲ ?? အေစာ္ပုိင္ပင္ ၿဖစ္ၿဖစ္ ေလာကၾကီးမွာ ၿဖစ္လာေရ အရာအားလုံးကုိ လက္ခံႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစာရဖုိ႔ေစာ္ရာ.ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ပုိင္း ၿဖစ္မလာလုိ႔ရာ ေလာကၾကီးကုိ အရႈံးပီ လက္ေၿမာက္လုိ႔ ထုိင္ငုိင္နီဖုိ႔ဆုိေက..ဘ၀မွာ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ဆုိေစာ္ေရ ဟိနီဖုိ႔လည္း မလုိရာပုိင္ ဘ၀ဆုိေစာ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္နီရလုိ႔လည္း ေယ႔လူအဖုိ႔ လူပုိတေယာက္ပိုင္ၿဖစ္နီလီဖုိ႔ရာ...။

ေဒနိရာမွာ တခုေတာ႔ ေၿပာခ်င္ပါေရ..အေစာ္ေလာက္ပင္ ကုိယ္႔ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္တိနဲ ဘ၀ကုိ လွပေအာင္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ၾကိုးစားနီပစီ အေဂါင္းၿဖစ္လာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔႔ၾကေက ယင္းအေပၚမွာ ထားဟိေရ ယုံၾကည္ခ်က္ (စိတ္) ကလည္း ပုိအေရးၾကီးပါသိမ္႔ေရ.. ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္စိတ္(ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္) အေပၚမွာ ၿဖစ္ေအာင္ကုိ လုပ္ရဖုိ႔ဆုိေရ( ယုံၾကည္စိတ္နဲ)ရာ ဘ၀တခုကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိေက ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ေရ ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္ေရ အေၿခအေန၊ နိရာတခုရဖုိ႔ဆုိေစာ္ ခက္ခဲဖုိ႔ မဟုတ္.. ေယေကလည္း ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ေရ အရာက ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ေရ အရာက ေကာင္းကင္နက္ ၿမီၾကီးပုိင္း ကြာ၀ီးနီလုိ႔ေတာ႔ အေစာ္ၿဖစ္ဖုိ႔ေရာင္..အရာအားလုံးမွာ အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းဟိနီၿပီသားရာ.. ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ေရ အရာတခုက ကုိယ္႔နက္ သဟဇာတ ၿဖစ္နီဖုိ႔လည္း လုိအပ္ေတ.ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ေရ ပန္းတုိင္က ကုိယ္နဲ လက္လွမ္းတမွီၿဖစ္နီဖုိ႔ ပုိလုိ႔အေရးၾကီးပါေရ..ကုိယ္နဲ လက္လွမ္းမမီွရာကုိ လွမ္းဖုိ႔ဆုိေက ပင္ပန္းရက်ိဴး မနပ္ေတအၿပင္ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ဆုိေစာ္ ေပ်ာက္ၿပီးေက ကုိယ္႔ကုိကုိယ္ အသုံးမက်ေရ လူတေယာက္ပုိင္းခံစားလာရဖုိ႔..ကုိယ္လုပ္နီေစာ္က ကြန္ပ်ဴတာနဲ သက္ဆုိင္ေစာ္ အလုပ္ ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္နီေစာ္က ဆရာ၀န္အလုပ္ဆုိလုိ႔ ၿဖစ္ႏူိင္ပါဖုိ႔လား?? ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္လာဖုိ႔ပ..ေရေကလည္း ဆရာ၀န္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ၿဖစ္လာဖုိ႔ အတြက္ သူနဲ သက္ဆိုင္ေရ ပညာရပ္တိကုိ သင္ယူဖုိ႔ အခ်ိန္ပီးရဖုိ႔ ။ ေလ႔လာသင္ယူမႈတိ လုပ္ရဖုိ႔သိမ္႔ေလ.ေဒပုိင္ဆုိေက ဆရာ၀န္ေကာင္း တစ္ေယာက္ၿဖစ္ဖုိ႔ထက္ ကုိယ္လုပ္နီေရ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္ကုိရာ ထူးခြ်န္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဆုိေက ေတာ္ေရတတ္ေတ ကြန္ပ်ဳတာ ပညာရွင္တစ္ေယက္ မၿဖစ္လာႏူိင္စ၇ာ အေၾကာင္းမဟိပါ..။

ေမ်ာ္လင္႔ေရဆုိေစာ္ေရ စိတ္ကူးသက္သက္ရာ ၿဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ခ်င္ပုိင္ ၿဖစ္ေတဆုိေကလည္း ကုိယ္နက္ အလွမ္းဂေဂါင္းကြာနီလုိ႔ မၿဖစ္ႏူိင္ပါ..မၿဖစ္နူိင္လာခါ ကုိယ္တုိင္ စိတ္ဓါတ္က်ေစာ္မ်ိဳးတိ ေယအေပၚမွာထားေရ ၿဖစ္ကုိၿဖစ္ရဖုိ႔(ယုံၾကည္ေရစိတ္)တိေစာ္ အလုိလုိ ေပ်ာက္လာဖုိ႔..ေရလုိ႔ ကုိယ္နဲ လက္လွမ္းမီွေရ ပန္းတုိင္ကုိ အရင္ရေအာင္ ၾကိဴးပမ္း အားထုတ္ရပါဖုိ႔။ ၿပီးမွ တဆင္႔ၿပီးေက တဆင္႔တက္ ၾကိုးစားသင္႔ပါေရ..ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္ေရ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ တခုအေပၚမွာ အခ်ိန္ဆုိေစာ္လည္း အေ၇းၾကီးပါေရ..အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တခု ေရေရရာရာ မဟိဘဲနက္ ေမ်ာ္လင္႔နီေရ ဆုိေစာ္ကေတာ႔ လီထဲမွာ တုိက္ေဆာက္နီေစာ္နဲ အတူတူရာ ၿဖစ္နီဖုိ႔..ေမ်ာ္လင္႔ရုံရာ ဟိလီဖုိ႔..ေရွ႔ဆက္ဖုိ႔ ဘ၀အတြက္ ေရာင္ၿခည္တခုေတာ႔ မၿဖစ္လာႏူိင္ပါ..ေရလုိ႔ ကုိယ္႔ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္ အေပၚမွာ အခ်ိန္ကုိ ေကာင္း၂ အသုံးခ်တတ္ဖုိ႔ ၊ ၿဖစ္ကုိၿဖစ္ရဖုိ႔ဆုိေရ ယုံၾကည္စိတ္တိနဲရာ ဘ၀ကုိ လက္ေတြ႔က်က် ၾကိုးပမ္းလားဖုိ႔ဆုိေက ဘ၀မွာ ကုိယ္ေမ်ာ္လင္႔ေရ ဘ၀ေရာင္ၿခည္က အၿမဲတမ္း ထြန္းလင္းေတာက္ပနီဖုိ႔လုိ႔ ေမ်ာ္လင္႔ယင္း.

(ေက်ာက္ျဖဴသူေခ်ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။