“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ဥဂၢါပ်ံ၏ (၁၂) လရာသီဖြ႔ဲရတု

(၁)တန္းခူးလ

႐ွိခိုးေတာင္းပန္၊ ဘုန္းထက္သန္ကို၊ ကၽြန္ေလွ်ာက္မည္။ ။ရတုတေပါင္း၊ ကုန္ေျပာင္းလတ္မူ၊ အတာလည္းစြန္း၊ တန္းခူးဆန္းေသာ္၊ အလြမ္းမယ့္ဝယ္ဆူခဲ့။ ခု-တူစုံမဖူးေသာ၊ သဟၤာဝတီ*၊ သူ႔ၿမီ-သူ႔ခန္းဝါက။ နီျဖဴဝါ-ပန္းမ်ဳိးစံု၊ ဆက္စာေရာက္ေထာက္၊ ျခင္းေကာက္လွမ်ဳိးၿခံဳ၍။ ။ထက္ရပ္ဘံု-လွ်ံဝါၿပီ၊ ပဇၨဳန္က်လာသို႔ ခ်ိန္ခါကို၊ လြမ္းေတာ္မမူဘိေလာ။ ။ ရပ္ဝီး-သူ႔တိုင္းျပည္ေတာရဂံုမွာ၊ ေဖာ္စံုက်ီးငွက္ ျမည္က။ စိတ္မတည္-လြမ္းေလာင္မူ၊ ေမာင္လည္းသူ႔ခြင္၊ တာသဘင္ဝယ္၊ မယ့္သွ်င္ မယ္နယ့္မတူဘဲး။ ။ဖ်ားရပ္က်ဴ-ဝီးၿမီေခါင္၊ ရကၡမ႑ိဳင္၊ ရခိုင္ျပည္ေရာက္ ေအာင္တည့္။ ။ တန္ေဆာင္းသည္ျဖဴျဖဴစြင့္၊ ျမင္းမိုရ္ထြဋ္ေခါင္၊ ေလးေယာက္ေမာင္သည္၊ ဘုန္းေခါင္-သိၾကားမင့္လည္း။ ။ ခုခ်က္ခ်င္း-ပို႔ဆက္လွာ၊ ရကၡမွန္ဖူး၊ ေျမာက္ဥ႐ႊီျပည္သာ၌။ ။ မ်ားစြာသည္-႐ႊီလီေလာင္း၊ သိဃၤနဒီ၊ နန္းေတာင္ဆီဝယ္၊ ႐ႊီလီွ။မင္းဆိပ္ေခ်ာင္း၌။ ။ တေသာင္းေသာင္း-ေပ်ာ္ခ်ိန္တြင္၊ တူစံု႐ႈၾကည့္ခ်င္သည္။ ။ သၾကၤန္အခါျမတ္တည့္ေလ။ ။
---------------------
*သဟၤာဝတီ-အစား ဟသၤာဝတီ လို႔ျဖစ္သင့္ေရထင္ေရ။ စာပံုေတခါမွားစြာလို႔ထင္သည္။ တျခားမူတိဟိေက တိုက္ၾကည့္ကတ္ပါလို႔တိုက္တြန္းပါေရ။
------------
ဝန္ခံခ်က္။ ။ ဒြါရာဝတီ ဦးေမာင္ႀကီး၏ “ဥဂၢါပ်ံဆို-ရတုမ်ား” (ပထမအႀကိမ္-၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ) ထုတ္စာအုပ္မွကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါေရ။

(က်န္ေရအပိုုင္းတိကိုဆက္လို႔တင္ပီးလားပါေမ။)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။