“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

စကားအသုံးအႏွဳန္း

အားလုံးမဂၤလာပါ..
ေအနိန္႔ခါေတာ႔ ရခုိင္ၿပည္မွာနိန္ထုိင္ဂတ္ေရ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ ဂ်ီးရာၿဖစ္လည္း စကားေၿပာေရခါ စေကေခ် ကြဲနီစာတိကုိ ရီးပါဖုိ႔ .. တၿမိဳ႔နက္ တၿမိဳ႔ စကားေၿပာစာတိ အစာပုိင္းမတူဂတ္ဆုိဟာကုိ ရီးခ်င္စာေလာက္ပါရာ.. ဥမၼာဆုိလုိ႔ဟိခေေက ေက်ာက္ၿဖဴနားက ရြာေခ်မွာမြီး၊ ေက်ာက္ၿဖဴမွာၾကီးေရလူၿဖစ္လုိ႔ ကုိယ္႔ပါးက စကားကုိရာ ေကာင္းေကာင္းေၿပာတတ္ပါေရ.. ၁၀တန္းေအာင္လုိ႔ စစ္ေတြကုိ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ လားရေရခါ မွ ယင္းမွာ ေၿပာဂတ္ေရ၊ ၾကားရေရ စကားတိဂ ကုိယ္႔ရုိ႔ရခုိင္စကားမွန္းကုိ သိယက္သားနက္္ နားမလည္စာတိက အမ်ားၾကီးပါရာ... :) ေယ႔စာေတာင္မွ အိမ္ကုိ အလည္ေရာက္ေရ ဘာဘာနက္ စီးပြားေရး အတူတူလုပ္နီဂတ္ေရ လူတိေရာက္လုိ႔ ၾကာဖူးစာသိပါ .. မဟုုတ္ေက အစာပုိင္ရာ ဟိမယ္မသိသီး... ဥမၼာရို႔ ေက်ာက္ၿဖဴမွာ လူတေယာက္နက္ တေယာက္ေတြ႔ဂတ္ေက အမ၊ အကုိ၊ ဦးေလး၊ အရီး၊ အေဘာင္၊ အဖိုး ... ' အစာလားပါေရာင္ ?' 'အစာဂ လာပါေရာင္ ?' လုိ႔မီးေရ.. ေယ႕မွာက်ေက ဦးေလးကုိ "အခင္" ၊ အေဘာင္ကုိ "အေဘာင္သ်င္"၊ အဖုိးကုိ "အဖုိးသ်င္" 'ဇာကုိလားပါေလ?' 'ဇာကၿပန္လာပါလဲ' ယင္းပုိင္းေၿပာဂတ္ေရ ။ ေယၿပီးေက တရက္ ဥမၼာနီေရ အိမ္က အိမ္ရွင္မဂ အိမ္ေအာက္မွာ အ၀တ္ေလ်ာ္နီေရဟိဖုိ႔ ။ ၿပီးခါ အိမ္ထက္ကုိ မတက္ခ်င္လုိ႔ ဥမၼာကုိ အားနီေက 'အိမ္ထက္က "Hanger"တိကုိ တခ်က္ေလာက္ ကမ္းပလ’္ ဆုိေရ ။ ဥမၼာနက္လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏီွးဟိဂတ္လုိ႔ပါရာ.. ေယခါ ဥမၼာ ေကာင္းစဥ္းစားလားခေရ။ :-) ဥမၼာ ကုိယ္တုိင္က ၿဖတ္ခနဲဆုိခါ သူက အဂၤလိပ္ပုိင္ တိုက္ရုိက္ ေၿပာခ်လုိက္စာကုိ နားမလည္.. ဟီဟီ ..ေယနာ 'Hanger' 'Hanger' အစာေၿပာစာေရာင္လုိ႔ ရွာၾကည္႔ပ..။

အ၀တ္ေလ်ာ္ၿပီးေက ဥမၼာရုိ႔ပါးမွာ ခြန္း (ဂ်ိတ္)ကုိရာ သုံးေရလုိ႔. .. ေယၿပီး မသိခါမွ ‘အစာကုိ ကမ္းခုိင္းစာပါေရာင’္ ေနာက္တေခါက္မီးရေရ ။ မီးၿပီးခါမွ ကုိယ္႔စာကုိ သိေရ.. ေအာ္ အက်ီၤလွမ္းဖုိ႔ ခြန္း(ဂ်ိတ္) ယူခုိင္းစာပါလားလုိ႔ .. :) ေယၿပီးေက ဥမၼာရို႔ပါးမွာ ထုိးအက်ီၤကုိ( ဗမာအေခၚ စြပ္က်ယ္) ေယ႔မွာ ဂင္စီဗရာဆုိေဂၚ.. :-) ဇီးသီးကုိ ‘ဇသီး’ ၊ ေစ်းၾကီးကုိ ‘စ်ၾကီး’၊ ဦးထုပ္ကုိ ‘၀ထုပ္’ ေယ႔ပုိင္ ေယ႔ပုိင္ အမ်ားၾကီးဟိပါသိေရ..စစ္ေတြကုိ ေရာက္ခါစကဆုိေက ေလယူေလသိမ္း အသံေနအသံထားတိ မတူဂတ္လုိ႔ ‘အစာေၿပာစာပါေရာင္’ လုိ႔ ၿပန္ပနာမီးရပါေရ.. ဥမၼာကုိယ္တုိင္ကေလ ရခုိင္ၿပည္မွာဟိေရ ၿမိဳ႔တိ ရြာတိအလုိက္ အစာပုိင္ ေၿပာဆုိဂတ္ေရဆုိဟာကုိ ေလ႔လာစာ အားနည္းလုိ႔လည္းပါပါေရ..ေယ႔ပုိင္ပါရာ. ေယ႔ကလူတိကလည္း ဥမၼာေၿပာစာတိ နားမလည္ေရအခါတိလည္း ဟိပါေရ.. အစာပုိင္းပင္ၿဖစၿဖစ္္ ဥမၼာရို႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးးတိစာ တနိန္ရာရာမွာ ၿပန္ေတြ႔ေက ကုိယ္ေၿပာနီက် စကားတိနက္ၿပန္ေၿပာဂတ္စာပါရာ..ရခုိင္ၿပည္ကုိ ခ်စ္ေရဆုိေက ကုိယ္ေၿပာနီၾက ကုိယ္႔ရခုိင္ စကားကုိ အစာနိန္ရာ အစာေဒသကုိပင္ ေရာက္ေရာက္ ၿပန္ေတြ႔ဆုံဂတ္ခါ အရင္ပုိင္ၿပန္ေၿပာဆုိတတ္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းဂတ္ပါမယ္..ရခုိင္သူ/သား အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာဂတ္ပါစီ…။


(ေက်ာက္ျဖဴသူေခ်ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။