“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈ

ေအတခါ ယိုင္ေက်းမႈနန္ ့ပါတ္သက္လို ့ အေမရိကန္ယိုင္ေက်းမႈဖက္ကို တခ်က္ေခ် မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္လိုက္ ကတ္ပါမယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို အနည္းနန္ ့အမ်ားဆိုပိုင္ အားလံုးသိထားကတ္ စြာျဖစ္လို ့ အမ်ားႀကီးမရီြးပါယာ၊ ဂနိ အေမရိကန္လူမႈအဖဲြ ့အစည္း တနည္းအားျဖင့္ယိုင္ေက်းမႈကို salad bowl (သို ့) pizza ဆိုၿပီးေက ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုနီကတ္ပါေရ။ ရခိုင္ပိုင္ဒါ႐ိုက္ျပန္ေျပာဖို ့ဆိုပါေက စြပ္ျပဳတ္ ယိုင္ေက်းမႈ လို ့ေခၚေကအသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ဖို ့ထင္ပါေရ။ လူႀကီးလူေကာင္းပိုင္၊ သိမ္သိမ္မိြမိြေျပာဖို ့ဆိုေကေတာ့ မ်ဴလတီ ကာလ္ခ်ာ(Multi culture) လို ့ေျပာရဖို ့ထင္ပါေရ။ ဇာေၾကာင့္ ယင္းစြပ္ျပဳတ္ယိုင္ေက်းမႈ ျဖစ္လာရလဲဆိုပါေက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို ့ ကမၻာအရပ္ရပ္ကလူတိ စတင္အၿခီခ်နီထိုင္လာကတ္စြာက အရင္းခံအေၾကာင္း တရားပါ။

ယင္းပိုင္ေရာက္လာကတ္ေတအထဲမွာ အာဖရိကတိုက္က လူကၽြန္တိ၊ ဥေရာပတိုက္က အငတ္ေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းရႊိအၿခီခ်နီထိုင္လာေရလူတိ၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္က နိစိုင္နန္ ့အမွ်ခိုး၀င္နီကတ္ေတလူတိ၊ အာရွ တိုက္က စစ္ေဘးစစ္ဒါဏ္ေၾကာင့္ ေရာက္ဟိလာေရလူတိလည္း ရြီတြက္လို ့မကုန္ဟိပါေရ။ ယင္းပိုင္ ကမၻာ့နီရာ အသီးသီးက ေရာက္ဟိအၿခီခ်နီထိုင္လာကတ္ေတလူတိစြာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကာလတခုအတြင္းမွာ စြပ္ ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈထဲကို တနည္းတဖံုသြတ္သြင္းစြာကို ခံလိုက္ကတ္ရပါေရ။

စြပ္ျပဳတ္ယိုင္ေက်းမႈဆိုစြာ ဇာလဲဆိုစြာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတိနန္ ့အနီးစပ္ဆံုးဥပမာတခုကိုပီးဖို ့ က်ေနာ္စိုင္းစား ၾကည့္ေရခါ မုန္ ့တီကိုလားၿပီးေက မ်က္စိမွာ ျမင္မိပါေရ။ ဇာေၾကာင့္လဲဆိုပါေက ပထမအခ်က္က စြပ္ျပဳတ္စြာ လည္း အရည္ပါ၊အဖတ္ပါေသာက္ရၿပီးေက မုန္ ့တီနန္ ့အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္နီလို ့ပါ။ ရခိုင္သားတိုင္းစြာေရ မုန္ ့တီတ ခြက္ကို ကိုယ္တိုင္ကေဂါင္းမမြန္မလုပ္တတ္ေကေတာင္မွ မုန္ ့တီတခြက္၏ ရာဇ၀င္ကို ကေဂါင္းသိပါေရ။ မုန္ ့တီတခြက္ျဖစ္လာဖို ့အတြက္ ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာတိထဲက ငါး၊ ပုဇြန္ပါေရ၊ လယ္ျပင္ထဲကျဖစ္လာေရ ဆန္လည္းပါေရ၊ ဟင္းျခင္းတိထဲထြက္လာေရ င႐ုတ္သီး၊ နံနံပင္၊ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ၊ ပဒေၾကာ၊င႐ုပ္ေကာင္း၊ စက္ ႐ံုတိကထြက္လာေရ ဆီ၊ ေတာထဲေတာင္ထဲျပားတိထဲက ထြက္လာေရထင္းကအစ ေနာက္ဆံုးဂ်ပန္ျပည္က ထြက္ေတ အာဂ်ီႏိုမိုတို အခ်ိဳမႈန္ ့ေတာင္ ပါလိုက္ပါသိမ့္ေရ။ ယေကလည္း ေနာက္ဆံုးမွာ ယင္းမတူကဲြျပား ျခားနားေရ အသြင္အျပင္လကၡဏာတိအားလံုးေရ မုန္ ့တီခြက္ထဲကိုေရာက္ေတဆိုစြာနန္ ့ ေအာ္တိုမက္တစ္ မုန္ ့တီဆိုၿပီးေက ျဖစ္လားခပါေရ။ ယင္းနီရာမွာ ငါးပါလို ့ငါးရည္ ဆိုၿပီးတေယာက္လည္းမေခၚ၊ ဆန္ပါလို ့ ဆန္ရည္ ေခၚလို ့လည္းမရ၊ အာဂ်ီႏိုမိုတိုထည့္လို ့အာဂ်ီႏိုမိုတိုအရည္လို ့အေခၚခံပိုင္ခြင့္မဟိေရ အျဖစ္မ်ိဳးကိို က်ေရာက္ လားပါေရ။

ေအခ်င့္နန္ ့တဆက္တည္းတခုစိုင္းစားမိစြာက အေမရိကမွာေရာက္ဟိအၿခီခ် နီထိုင္နီကတ္ေတ အကၽြန္႐ို ့၏ မ ဟာႏြယ္၊ မဟာမ်ိဳး ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းတိလဲ စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈထဲမွာ အစြာေလာက္ ေပါ ေလာေပၚနီဂတ္ပါယာလဲ ဆိုစြာကိုပါ။ ယင္းစြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈမွာ နစ္ေမ်ာနီပနာ ဇာလူမ်ိဳးလဲလို ့မီးလာေက ဆ ရာေဒါက္တာေအးခ်မ္းေျပာပိုင္ ရခိုင္လည္းမဟုတ္၊ အဂၤလိပ္လည္းမဟုတ္၊ ဂ်ပန္လည္းမဟုတ္ ငါ႐ို ့ကမၻာသား ရာလို ့ေျပာနီကတ္ယာလား? ေနာက္တခါ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအးေက်ာ္က ရခိုင္သားမွန္ေက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရဖို ့ဆိုၿပီးေက ေျပာပါေရ။ ယေဂ ဇာဘာသာကိုးကြယ္လဲလို ့မီးလာေက ယင္းလူတခ်ိဳ ့က ဘာသာမဟိလို ့ေျပာနီကတ္ယာလား? ဆိုေရ ဆိုေရ အေၾကာင္းတိကိုလည္း စိုင္းစားမိပါေရ။ ယင္းပိုင္စိုင္းစားစရာ ျဖစ္လာရစြာ က လူတခ်ိဳ ့နယ္စပ္တိမွာ အတူတူနီခကတ္ေတခါ က်ားဖမ္းဖို ့၊ ဆင္ဖမ္းဖို ့ တၿငိဳးတည္းၿငိဳးနီခကတ္ပနာ အေမ ရိကကိုေရာက္ေတခါ အမ်ိဳးသားရီးအတြက္ ကိန္ ---- ကိန္ ေတာင္ ျမည္သံမၾကားမိလို ့ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တ ေယာက္ကိုလည္း တိုက္ခိုက္စြာမဟုတ္္ပါႏွမ္း ----။ ေယေကေလ့ အေခ်ခါေျပာကတ္ေတပိုင္ ”မတရားလူ ထိပ္” ပါရာ၊ တတည့္က်လူ နာခ်င္ေကနာလီပါကတ္။

ဂုနားက စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈ အေၾကာင္းကို ျပန္ဆက္ရေက အေမရိကမွာ ဇာေလာက္ပင္ စြပ္ျပဳတ္ယိုင္ေက်းမႈ ျဖစ္နီလီပက္စီ ယင္းစြပ္ျပဳပ္ထဲမွာ ပါ၀င္ပါတ္သက္နီကတ္ေတ အမ်ိဳးတိအမ်ားႀကီးထဲက တခုခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အသြီးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳစြာခံကတ္ရပါေရ။ ဇာပင္ေျပာေျပာ ေဒခ်င့္စြာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေရ ေကာင္းေရလကၡဏာတခုပါ။ ဗမာျပည္မွာ ဗမာလက္ေအာက္မွာ ယင္းပိုင္စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈျဖစ္လာေက ဂုပိုင္ အသိအမွတ္ျပဳစြာကို ခံကတ္ရဖို ့ ထင္၊ မထင္? စြပ္ျပဳပ္ယိုင္ေက်းမႈအစား ေအာက္သားယိုင္ေက်းမႈ ျဖစ္လား ႏိုင္၊ မလားႏိုင္? ဆိုစြာကို စာဖတ္သူတိ စိုင္းစားကတ္ပါ။ ယိုင္ေက်းမႈေပ်ာက္လားေက ဇာျဖစ္လားႏိုင္ေရ ဆိုစြာ ကိုေတာ့ အယင္အပုဒ္မွာ တင္ျပထားပါယင့္ ----။ အျဖစ္အပ်က္၊ အေၾကာင္းျခင္းရာတိကို ဆက္စပ္စိုင္းစားပနာ အေကာင္းဆံုးနည္းတခုကို ရွာဖြီေဖာ္ထုတ္ကတ္ဖို ့ အားလံုးကို ထပ္ၿပီးေက အတြက္ေဖာ္ပီးလိုက္ပါေရ။ ေက်းဇူး တင္ပါေရ။

ကိုးကားစာအုပ္ -
Free ways

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။