“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေထာ... ၾကည့္လိုက္

ေထာ... ၾကည့္
ရန္ကုန္ေရာက္
ရခိုင္သမေခ်
တစ္ေယာက္
ျမန္မာေခ်တစ္ေယာက္နန္.
ၾကားတိုင္းေရာက္.............။

ေထာ....ၾကည့္
စင္ကာပူေရာက္
ရခိုင္သမေခ် တစ္ေယာက္
ျမန္မာေခ်တိနန္.
ဆီးေဆာက္ကေရာက္........။

ေထာ.....ၾကည့္
နယူးေယာခ္ ေရာက္
ရခိုင္သမတစ္ေယာက္
ေဘာက္သာ ဆိုးနန္.
ေလွာ္လီ စည္းေဖာက္.........။

ေထာ...ၾကည့္
ျပည္ပေရာက္
ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္
ျမန္မာတိနန္.
ေရႊလမ္း၊ေငြလမ္း ေဖာက္...........။

ေထာ........ၾကည့္
ရခိုင္အမ်ိဳးသားရီးလုပ္ေတ
ရခိုင္သားတစ္ေယာက္
ျမန္မာမနန္.
ဟိဟိ...ဟားဟား ...ေဟာက္ .....။


ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)


(မင္းဆက္ရခိုင္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။