“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ပြပြေရာင္တိ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္

မင္းရို.တိ
အေျခာက္တိုက္
ဘ၀င္ကိုင္နီလို.
ရညို႔ကပ္၊ ၾကာအိုက်
ေက်ာက္ခ့ဲတစ္လံုး
သမိုင္းဆိုစြာ
ေဂ်ာင္ထိုးနီ ရေရ .........။

အစိုနံ နီေရ
မင္းရို.
ဘ၀င္ ပုတ္တိေၾကာင့္
ရင္းတန္းထိုးနီေရ
ဆားငန္ျမစ္ထဲက
ငရို. အဖိုးတစ္ေယာက္
သီေအာင္ထိ
ျခီေထာက္မွာ
က်ဴပ္မစင္လီ..............။

ေလာက္က်နီေရ
မင္းရို.တိ
ဟခရီက်
အေတြး အေခၚတိေၾကာင့္
ထင္းခြီနီရေရ
ငါ့ရို. အေဘာင္၊အဖို.ရို.
ဘ၀စြာ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို
သီေအာင္ထိ မေရာက္ခ.....။

မင္းရို.တိ
စုတ္ပီ စုတ္ပ
ညီညြတ္ေရးေၾကာင့္
ညာဏ္ေကာင္းေရ
အဖ အေသ်ွတိ
ေအာက္က် ေနာက္က် နန္.
စာမတတ္၊ပီမတတ္
ဘ၀ ဆံုးလီ
ကတ္ရယင့္..........................။

တကယ္ေကာင္းဆန္ေရ
မင္းရို.တိ
လုပ္ရပ္ေၾကာင့္
အဖတစ္ေယာက္
ဆင္းရဲတြင္းနက္ပနာ
ကမၻာေပၚမွာ
မ်ာက္ႏွာငယ္နီရေရ..........။

ဇာမွာေလ
မင္းရို.တိ အတတ္ပညာ
ဇာမွာေလ
မင္းရို.တိ အသိပညာ
ဇာမွာေလ
မင္းရို.တိ သနားၾကင္နာမူ
ဇာမွာေလ
မင္းရို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္
ဇာမွာေလ
မင္းရိုတိ ညီညြတ္ေရး ...........။

ဇာမွာေလ
ဇာေဂ်ာင္မွာေလ

လီထက္မွာလာ
မင္း မယားတိ ဘက္မွာလာ
မင္း အမ်ိဳးတိ ဘက္မွာလာ
ဆက္ျပီေက
မလိမ္ေဂ့ ဖိ

ပြပြေရာင္
ထမင္းဆံုးတိ...................။

ဖင္ၾကြတ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)


(မင္းဆက္ရခိုင္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။