“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ခီြးရႈးသမိုင္း

အယင္ေခါက္ခါ
ျပည္ရခို္င္၀ယ္
ခီြးရႈးလာလ်က္
ဆြဲလီ၏......။

ဆြဲေသာလမွာ
ဒီဇင္ဘာဟု
ရခိုင္ျပည္သူ
မွတ္တမ္းျပဴ၏...။

ျပဳသည့္မွတ္တမ္း
နားမၾကား၀ံ့သာ
ခီြကိုက္ခံရသူ
ျပည္ရခိုင္ရို႕
အသီးဆိုးက် ဆံုးလီ၏...။

က်သည့္အသီ
သမိုင္းတင္ေသာ္
လႈသီအေလာင္း
ျပည္ရခိုင္တြင္
ျပည့္လီ၏.........။

ယဥ္ေက်းလႈ႕ကမၻာ
၂၀၀၉ တြင္
ခီြးရႈးေရာဂါ
ပို၍ပို၍ တိုးလီ၏...။

တိုးသည့္ေရာဂါ
ပိုဆိုးလာေသာ္
ရကၡမ်ိဳးခ်စ္
ငယ္တစ္စုအား
ဆက္၍ခြီးရႈး
ဆြဲလီသည္........။

ဆြဲဖို႔ အနာဂတ္
တာစႈးနိန္ေသာ္
ရခိုင္ျပည္သူ
လူယဥ္ေက်းရို႕
ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္ရာ
အာလံု ပိတ္လ်က္
ခီြးရႈးတိကို
ေယွာင္ကတ္ေလ.........။

ဖင္ၾကြပ္စူး(ရမ္းျဗဲကြ်န္း)


(မင္းဆက္ရခိုင္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။