“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

သတ္ဖို႕ မလိုယာ

တရက္နိ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယက္ ရြာနားကလယ္ျပင္မာ ႏြားတတူေက်ာင္းနီကတ္ေတ။ ႏြားေက်ာင္းနီယက္ပင္း ေတာပုတ္ေခ်အကြယ္က ကန္းသင္းေဘးမာ အစ္မေသနန္႕ ၿမိဳ႕ကလည္ဖို႕ေရာက္နီေရ အာဂႏၱဳအေကာင္တ ေကာင္နန္႕ ခ်ိန္းတိြနီကတ္စြာကို လားျမင္ကတ္ေတ။ ေယခါ အစ္ကိုအႀကီးက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီးေက ညီေသကို -
”အေ၀း ညီေခ်…မင္း သူရို႕ႏွစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ထားလိုက္…မေပ်ာက္စီေက့။ ငါရြာထဲက အမ်ိဳးတိကိုလားတိုင္ ပစ္ခီေမ” ဆိုဘနာ ထြက္လားခေရ။

တနားနီေက ရြာထဲကအမ်ိဳးတိ အဆြီတိ ဒုတ္တိ၊ ဓါးတိကိုင္ၿပီးေက သတ္ဖို႕လိုက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ လူတိသတ္ ဖို႕လိုက္လာစြာကိုျမင္ခါ အေစာင့္က်န္ခေရ ညီေသစြာ ၿခံဳပုတ္ေနာက္က ထြက္လာဘနာ သတ္ဖို႕လိုက္လာေရ လူတိကို ဟန္႕လိုက္ေတ။ ” ယင္း ၿမိဳ႕ကလာေရဂိုးဂိုကို ေမးေမ ေအာက္ကနီဘနာ လိုင္စိကိုညွစ္သတ္ ထားစြာ ဂုဆိုေက ဒေယာတိေတာင္ကၽြတ္လို႕ …တင္သားေခ်တခုရာ လႈပ္ႏိုင္ယာ၊ သတ္ဖို႕မလိုယာ ျပန္လီကတ္ဖိ” လတ္။ ။
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ…..။

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။