“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ဘဦးနန္႕ မိုးနတ္သား

ဘဦးဆိုေရလူက အေခ်ကပင္ စိတ္တုိတတ္စြာ ရြာမာနာေမေက်ာ္။ ဂုတလိုင္း မိုး ကိုစိတ္တိုနီစြာ ၾကာယာ။ ထို တရက္ႏွစ္ရက္ကေလ့ ငါးၾဟာဖို႕လားစြာ ခေမာက္မပါလီလို႕ ႀဟာဖို႕မရခဘဲ ဘၾဘန္းတုန္ဘနာ အိမ္ျပန္ေရာက္ ပါလတ္ေတ.......မိုးႏွိပ္စက္လို႕။ဂနိေလ့ မိုးထက အိမ္ကထြက္ဖို႕ပ်င္ခါ နီကကႀကဲေတာက္လို႕ပူနီ...

ယင္းဇူးနန္႕ ဟင္းေခ် က်ီးေခ် တထပ္စာေလာက္ရဖို႕လားဆိုဗ်ာ ခေမာက္ကိုမယူခဘဲ ေတာနားေတာင္နား ေယာင္ပါလတ္ေတ။ ရြာျပင္ကိုထြက္လို႕ စေကေလာက္ေရာက္သိမ့္ေရ..မိုးက ဘဦးဟိေရဖက္ကိုဦးတည္ပနာ ေတာင္နားေယာင္ ရြာပါလတ္ေတ။ဘဦးစိတ္ထဲမာ ”ေအာ္...ေအမိုး.ငါ့မာ ခေမာက္မပါမွန္းသိလို႕ ငါ့ကိုသတ္ သတ္ ဒုကၡလိုက္ပီးေရဆိုဘနာ” ကေဂါင္းေဒါသထြက္လားေရ။ ရြာကိုျပန္ပနာ ခေမာက္ယူဖို႕ေလ့ အခ်ိန္မရ လိုက္ယာ။ ေနာက္ဆံုး.....မိုးဘားမာအရံႈးမခံခ်င္စြာနန္႕ ယင္းရြာလာေရမိုးကို အားရဗရ တခြန္းဆဲဆဲဘနာ ”(အေ၀း....(ပစၾကမ္း)....မိုး.....မင္းဘားမာေတာ့ အစြတ္မခံႏိုင္ေ၀း ေအမာၾကည္လီကား”
”ဂ်ံဳး................”
အနားမာဟိေရ ကန္းဘိုင္တခုထဲကို ခုန္ဆင္းပလိုက္ေတ။ ၿပီးေက ကန္းဘိုင္ထဲက မိုးကိုအႏိုင္ယူထားေရ မ်က္ ႏွာနန္႕ ေစာင့္ၾကည့္နီေရ။ ၾကည့္နီယင္း...ၾကည့္နီယင္းနန္႕ မိုးက ေတာင္စိုင္အတိုင္းရြာလားဘနာ တံ့လားခ ေရ......ဘဦးဟိနီေရ ကြင္းျပင္အနားကိုမေရာက္ခ.........။ ဘဦး ကန္းဘိုင္ထဲက ျပန္တက္ပနာ မိုးကိုေကာ္ႏွက္ ပလိုက္စြာ..... လယ္ကြင္းထဲမာဟိေရ ကၽြဲတိ၊ ႏြားတိ ပဒံုးေထာင္ပနာ ေတာင္စိုင္ရီမရ ၿပီးနီလီကတ္ယက္........)(ရခိုင္ ခေမာက္နန္႕ ေအာက္သားခေမာက္ မတူပါကား)လာဖတ္ကတ္ေတလူတိကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ........။

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

အထူးမွတ္ခ်က္။ ။ဗမာတိမွာ “ခေမာက္”လို႔ေခၚေရစြာကို ရခိုင္သားမွ “မကၠလာ”လို႔ေခၚသည္။ (“ေယာကၡမကၠလာမေဆာင္းပါ ေတာမွာေပါက္ဖက္ ဟိလီယက္”) ။ ရခိုင္မွာ ေခၚေရ/သံုးေရ “ခေမာက္” ဆိုစြာက ေဂါင္းကေဆာင္းထားလိုက္ေက ကန္ေဂါက္ခြက္ထိေရာက္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ “ခေမာက္”ကို ပ်ဳိးစိုက္သမတိေဆာင္းပါသည္။ ယင္းစြာကို ရခိုင္ေဝါဟာရ အားျဖင့္ ခေမာက္လို႔ေခၚသည္။ အဂုေခတ္ “မိုးကာ”တိပြါးလာေရေနာက္ပိုင္းမွာ ရခိုင္ေက်းလက္တိမွာလည္း ယင္းခေမာက္ကို အသံုးနည္းလာပါယာ။ ပ်ဳိးစိုက္သမတိလည္း ခေမာက္အစား မကၠလာကိုေဆာင္းပနာ မိုးကာကိုခ်ဳံထားကတ္ပါသည္။ အခြင့္ႀကံဳေက ရခိုင္ခေမာက္ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္လို႔တင္ျပပီးကတ္စီခ်င္ေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။