“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေဆာင္းရာသီသုိ႔ တမ္းတၿခင္း

ခရစ္စမတ္ ခရစ္စမတ္နဲ႔ နားထဲမွာ ၾကားနီရေရ..ခရစ္စမတ္ဆုိေရ အခ်ိန္အခါက်ေရာက္ဖုိ႔နီလာရာၿဖစ္
လုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္နီနားမွာ ဟိေရလူတိ ေၿပာနီကတ္ေတ စကားသံတိပါ..လားၿဖစ္ေတ နိန္ရာတုိင္းက ၿမင္ကြင္းတိထဲမွာလည္း ခရစ္စမတ္သစ္ပင္တိ ၊ အလွအပ တန္ဆာဆင္ထားေရ မီးပန္းမီးဆုိင္တိက ထထိန္ထိန္နဲ႔ လွပတင္႔တယ္ပနာ နီရာယူနီကတ္ေတ..တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ပုိလွပေအာင္ ၿပင္ဆင္ထားေရ ၿမင္ကြင္းတိက မ်က္စိထဲမွာ ရုိးလုိ႔ မလား..သူရုိ႔နယ္ေၿမေဒသကုိ လူတိ က ၿပုၿပင္အလွပတိနက္ တန္ဆာဆင္ထားကတ္ေတ.. ေယေကလည္း ရင္ထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ တမ္းတေအာက္႔မိန္႔ေစာ္က မြီးဌာနီ ေတာရြာေခ်နဲ႔ ေက်ာက္ၿဖဴၿမဳိ႔ကုိပါ.. ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာ ကုန္ဆုံးခ်ိန္ၿဖစ္ေတ ေဒဒီဇင္ဘာလမွာ ႏွင္းတိတေဖြေဖြက်လုိ႔ စိမ္းလန္းစုိေၿပနီေရ ေတာင္တန္းၾကီးတိ သဘာ၀အလွ ၿမင္ကြင္းတိကုိရာ ေအာက္႔မိန္႔ပါေရ..ေတာမွာဆုိေက စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ၿဖစ္နီရာ ဟိဖုိ႔.. ကုိယ္႔ရပ္ကုိယ္႔ၿမီနက္ ၀ီးနီေစာ္ၾကာလုိ႔ သီခ်င္း စာသားတိကပုိင္း တမ္းတမွန္းဆလုိ႔ရာ ၿဖစ္နီယာ။

အငယ္ေခ်ခါဘ၀တိကုိလည္း ေအာက္႔မိန္႔ေရ..ဇီးသီးေကာက္ဖုိ႔ လားဖုိ႔လုိလုိ႔ ေစာေစာစီးစီးကပင္ အိပ္ရာက ထေရ.. ရာသီဥတုကလည္း ခ်မ္းေစာ္မွာ မေၿပာေက႔ဖိ.. ေတာင္တိၾကားထဲမွာ ဟိေရ ရြာေခ်ၿဖစ္လုိ႔ အအီးဒဏ္ကုိ ပုိခံရေရ..ၿမုိ႔ေပၚလူကုံတန္ရုိ႔ ဂြမ္းေစာင္ၾကီးတိထဲမွာ ဇိမ္ခံလုိ႔ ေကာင္းနီတုန္းဟိဖုိ႔.. ေတာရြာနီေရ ေတာင္သူ လယ္သမားတိအဖုိ႔ အခ်မ္းဒဏ္ကုိ မသိခ်င္ယင္ေဆာင္ပနာ လယ္ေတာဆင္းနီကတ္ရေရ အခ်ိန္ပ..သတိရမိန္႔ပါေရ..အေခ်ခါဘ၀တိကုိလည္း..စလုံးလုိ႔ လူတိေခၚကတ္ေတ စကၤပူမွာေတာ႔ ယင္းပုိင္း သဘာ၀ ေဆာင္းရာသီ အအီးဓါတ္ဆုိေစာ မဟိ.. ႏွင္းတိေ၀ေ၀ဆာဆာက်နီေရ နံနက္ခင္း အလွအပ တရားဆုိေစာ္ မဟိပါ.. လူတိ ဖန္းတီထားေရ အလွအပတိကေတာ႔ တစ္နိန္ရာနဲ႔ တစ္နိန္ မတူရလီေအာင္ ၿမင္ကြင္းတိက ဆန္းၿပားနီေရ.. စလုံးက လူတိက ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာကုိ ေမ်ာ္လင္႔ကတ္ေတ.. အလုပ္လုပ္နိန္ေရ အလုပ္သမားတိ အဖုိ႔ ေဒလမွာ ခရစ္စမတ္ရုံးပိတ္နဲ႔ ေရက္ရွည္ခြင္႔ယူၿပီးေက အနားယူလုိ႔ရေစာ္ရုိ႔ (ဥမၼာရုိ႔ပုိင္ အဖရခုိင္ၿပည္ၾကီးနဲ႔ ခြဲခြာၿပီးေက လာအလုပ္လုပ္နိန္ေရ အလုပ္သမားတိအဖုိ႔လည္း ကုိယ္႔ၿပည္ကုိ ခြင္႔ရက္ယူၿပီးေက ၿပန္ႏူိင္ေရ။

ဂုေလာေလာဆယ္ မၿပန္ၿဖစ္ေစာ္ကေတာ႔ မမဥမၼာၿဖစ္နီေ၇..)၊ Bonus လုိ႔ေခၚေရ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္လုိ႔ အပုိဆုအၿဖစ္ အလုပ္ရွင္တိက အလုပ္သမားတိကုိ ပီးေစာ္ရုိ႔ ၊ အ၀တ္အထည္ အသုံးအေဆာင္ အစဟိသၿဖင္႔ ပစၥည္းတိကုိလည္း ခ်ိဳသာေရ ေစ်းႏူန္းတိနဲ႔ ရေစာ္မ်ိဳးရုိ႔တိပ...ႏွစ္ေဟာင္းကေစာ္တိကုိ ႏွစ္သစ္ကုိ မကူးခင္ ေစ်းႏူန္းေလ်ာ႔ခ် စနစ္ၿဖင္႔ေရာင္းပုိက္ေစာ္တိပါ..စလုံးကလူတိကေတာ႔ ေကာင္းေပ်ာ္ကတ္ပုံရေရ.. ဥမၼာကေတာ႔ ရင္ထဲမွာ တသသနဲ႔ ရိုးမေတာင္တန္းတစ္ဖက္က ကုိယ္႔ၿပည္ကုိရာ ေအာက္မိန္႔ပါေရ..ခရစ္မမတ္လုိ႔ ထူး၂ၿခားပြဲက်င္းပေရ ပြဲမဟိေကလည္း လူကလုပ္စရာ မလုိဘဲလွပနီေရ သဘာ၀အလွအပတိက ရင္ထဲမွာ တမ္းတမ္းတတ နီရယူထားပါေရ.. အခြင္႔ရေက ခြင္႔ယူၿပီးေက ကုိယ္႔ၿပည္ကုိ ၿပန္ခ်င္ပါေရ.. ခြင္႔ယူလုိ႔ မရ အဆင္မေၿပပါ..သူငယ္ခ်င္းတိနဲ႔ ခ်ိန္ထားေရ ကံေကာ္ေတာ ဘုရားကုိ ဖူးဖုိ႔လားဖုိ႔.. မုိးေသာက္ဖက္ ၅နာရီခြဲေလာက္က အိပ္ရာက ထ..ခ်မ္းကလည္း ခ်မ္းနဲ႔.. ႏွင္းတိက်နီလုိ႔ ဟုိဖက္အိမ္နဲ႔ ေဒဖက္အိမ္ကုိ ေဖာက္လုိ႔ မၿမင္ရႏူိင္.. ၆နာရီေလာက္ဆုိေက ဥမၼာရုိ႔ အိမ္မွာ လူစု..ၿပီးေက စက္ဘီး ကုိယ္စီးနက္ ဘုရားကုိ လားဖုိ႔ ခ်ီတက္ကတ္ရာ..ေဒပုိင္း မုိးေသာက္ဖက္ ေစာ၂စီးလားမွ အၿပန္ခရီးက နီေကာင္းမပူခင္ အိမ္ကုိ ၿပန္ေရာက္ပါဖုိ႔..ဥမၼာရုိ႔ အိမ္ဖက္က စလုိ႔းလားေက ကုမဏီေစ်းလုိ႔ေခၚေရ ေဇတီယ်ရြာကုိ ၿဖတ္လုိ႔လားရေရ..ပြိဳင္႔ဖက္ကုိလည္းၿဖတ္လုိ႔လားရေရ..ယင္းလမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ႏွင္းတိကက်နီလုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အပါးေခ်မွ ၿမင္ရေရ..အခ်မ္းဒဏ္ကေတာ႔ သက္သာေရ..စက္ဘီးနင္းနီရလုိ႔.. ၀မ္းဆာလူတိက ယင္္းမွာ မုန္႔တီ၀င္၀ယ္စားကတ္ေတ။

ၿပီးေက ဆက္လားေက ေက်ာက္တစ္လုံး ဘုရား.. ယင္းမွာေတာ႔ ခရီးတစ္ေထာက္နားရေရ..ဥမၼာရုိ႔ အိမ္က ကံေကာ္ေတာ ဘုရားကုိ စက္ဘီးနဲ႔လားေက တစ္နာရီခြဲေလာက္ လားပါရေရ...ယင္းပုိင္နဲ႔ ကံေကာ္ေတာ ဘုရားကုိ မေရာက္ခင္ ဂုံးခ်ိန္ရြာက ေစ်းမွာ ဘုရားမွာ ကပ္လူဳဖုိ႔ ဘုရားပန္းတိ ဆင္း၀ယ္ကတ္ေတ.. ဘုရားရွိခုိးၿပီးေက စားဖုိ႔ ေကာက္ညွင္းထုပ္ရုိ႔ ပဲေတာင္႔ရွည္ၿပုတ္စားရုိ႔ ၀ယ္လားကတ္ေတ.. ဘုရားကုိ ႏွင္းေတာတိၾကားက ၀ုိးတုိး၀ါးတားလွမ္းၿမင္နီရေရ..ယင္းအနားမွာ စက္ဘီးနဲ႔ဆုိေက စေကေခ် အားစုိက္ပနာ နင္းရေရ..ကုန္းစေကေခ် ၿမွင္႔လုိ႔.. ဘုရားကုိ ေရာက္ေက ဘုရားပန္းတိ ကပ္လူဳ..အလုဴေငြတိဘာတိထည္႔.. ပုတီးစိပ္လူက စိပ္.. ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကုိ သန္႔ရွင္းေရလုပ္လူက လုပ္နဲ႔..ၿပီးေက စကားစၿမည္ေၿပာ.. ဓါတ္ပုံရုိက္..ပါလာေရ မုန္႔တိကုိ စားကတ္နက္.. ေကာင္းေပ်ာ္ဖုိ႔ ေကာင္းပါေရ.. အၿပန္လမ္းမွာလည္း အစာပုတ္ေတ ဥမၼာရုိ႔ အဖြဲ႔က ဂုံးခ်ိန္မွာ ဆီထမင္းနက္ ငါးေၿခာက္ဖုတ္၊ လဖက္ရည္ေသာက္လူက ေသာက္၊ မုန္႔တီစားလူကစား၊ အေၾကာ္စုံစားလူက စား.. ၿပီးေက အိမ္ေရာက္ေက စားဖုိ႔ ယင္းအနားမွာ ေရာင္းေရ ဇီးသီးရုိ႔ကုိ တႏူိင္၀ယ္လာကတ္သိမ္႔ေရ။

ေက်ာက္တစ္လုံးေရာက္ေက ဘုရား၀င္ဖူးကတ္သိမ္႔ေရ..ယင္းနိရာမွာကေတာ႔ အုန္းသီအရည္ေသာက္ေရာင္းေရ..ဥမၼာရုိ႔အုပ္စုကေတာ႔ ႏူိင္ေလာက္၀ယ္လာကတ္သိမ္႔ေရ.. အိမ္ကုိ ေ၇ာက္ေက နီလည္းေကာင္းမပူသိမ္႔ေရ အခ်ိန္ေရာက္လုိ႔ ကြက္တိရာ..ယင္းပုိင္းနိ႔တိကေတာ႔ ဥမၼာရုိ႔အိမ္က ဒုိင္ခံ.. ထမင္းခ်က္ေကြ်းရသီေရ.. တစ္ရက္လုံးပုိင္း ဥမၼာရုိ႔ အိမ္မွာ ခ်က္ၿပုတ္စားေသာက္ စကားတေၿပာေၿပာနဲ႔.. ညစာတုိင္းမွာ ကုိယ္႔အိမ္ကုိ ၿပန္ကတ္ေတ..ယင္းပုိင္း ပေပ်ာ္ပပါးရက္တိကုိ ေအာက္မိန္႔ေရ.. ေနာက္အားလပ္ေတ ရက္တိဆုိေက အုပ္စုတိ ဖြဲ႔ပနာ ထမင္းခ်က္စားဖုိ႔ လားကတ္သီေရ.. ကားစီလုံးငွါး၊ကားထက္မွာ ေဆာင္းေဘာက္စ္တိ ဖြင္႔၊ ခ်က္ၿပုတ္ဖုိ႔ အုိးခြက္တိတင္ပနာ တေပ်ာ္တပါး လားကတ္ေစာ္လည္း ေဒလ ေဒရာသီမွာရာ မဟုတ္ပါလား..ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတိ အဖုိ႔ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ကလည္း ေဒလမွာရာဆုိခါ သူရုိ႔တိအဖုိ႔လည္း အေပ်ာ္ဆုံး အခ်ိန္မဟုတ္ပါလား.. ဇာတ္ပြဲ သဘင္တိကလည္း ဘုရားၾကီးေတာင္မွာ ကလုိက္ ၊ေဘာလုံးကြင္းမွာ ကလုိက္နဲ႔.. ဥမၼာရုိ႔ အုပ္စုကေတာ႔ ပြဲၾကည္႔ဖုိ႔ လားေစာ္ထက္ ပြဲေစ်းတန္းေလ်ာက္ မုန္႔စား..ၿပီးေက ၿပန္လာကတ္ေတ.. လေရာင္ ထိန္ထိန္နက္ အီးခ်မ္းနီေရ ညအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ဥမၼာရုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတိ အုပ္စု အိမ္ဖက္ကုိ ၿခီက်င္ၿပန္ေလ်ာက္လာကတ္ေတ.. စက္ဘီးယူလားေက ေကာင္းအလုပ္ရႈပ္လုိ႔..ေဆာင္းရာသီမွာ ေဒလကုိ အႏွစ္သက္ဆုံးပါ..ေဆာင္းရာသီနဲ႔ အတူေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းတိ အားလုံးကုိ ဥမၼာေဒနိန္ရာက ကေကာင္းသတိရ ေအာက္႔မိန္႔ပါေၾကာင္း ရင္ထဲက တမ္းတယင္း။

(ေက်ာက္ျဖဴသူေခ်ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။