“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ကတၱရာလမ္း ေခၚ ကႏၱာရလမ္း

အား!အူး!အိ!အြတ္!
ကားစီးယင္းလူတိေအာ္ကတ္
တ႐ုတ္သိုင္းကားထဲက
သတ္ခန္းတိပိုင္
ရမ္းၿဗဲ၊ေက်ာက္ျဖဴ
“ကတၱရာလမ္း”လတ္။

ေကာင္းလိုက္ေတလမ္း
ေက်ာက္ကၾကမ္းလို႔
ကားတိၿပိဳပ်က္
ခရီးသယ္တိအခံရခက္ေတ။

ယာ...!
လာျပန္ယာတမ်ဳိး
မ႐ိုးရေအာင္
ကြက္ဆန္းတိပါကား။

“ထန္းသီးႀကြီခိုက္
က်ီးနားဆိုက္”ဆိုေရပိုင္
လမ္းၾကမ္း/ပ်က္ရာမွာ
တန္းထားၿပိဳနိန္စြာနန္႔
ႀကံဳရျပန္ယာၾကည့္။

ယာ...!
ျဖန္ျပန္ယာတမ်ဳိး
အေမရိကနန္႔ဗီယက္နမ္
စစ္ကားတိထဲက
မႈိင္းဗံုးတိႀကဲေရပိုင္မ်ဳိး
ကားလမ္းတေလွ်ာက္လံုး
ဖံုထေထာင္ထနိန္ေရ။

ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေရ
ရမ္းၿဗဲ၊ေက်ာက္ျဖဴကားလမ္း
“ကတၱရာလမ္း”ကနိန္ၿပီးေက
“ေက်ာက္ေခ်လမ္း”ေခ်ေလွာက္ဒါေလ့ျဖစ္ေအာင္
“မာတလိ”ကိုရာခိုင္းလိုက္ပါဖိလို႔
“သိၾကားမင္းႀကီး”ကို
ငါတိုင္တမ္းမိခေရ။

...........
မွတ္ခ်က္။ ။ ၀၈-၀၂-၂၀၀၄ နိန္႔က မြီးရပ္ၿမီေက်ာက္႐ိုး႐ြာကိုလာေရခါ တြိ႔ႀကံဳရစြာကို ခံစားလို႔ေရးထားလိုက္စြာပါ။

(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။