“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အားထုတ္သင့္ဗ်ာယ္

ထို..ေ႐ွးအခါက
သာဂီႏြယ္ဖြား ရကၡိဳင္သားစြာ
ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းနန္႔
ကိုယ့္မင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ဘုရင္လုပ္ခါ
စားေသာက္ျပည့္စံု ကံုလံုျပည့္ဝ
ခ်မ္းသာခၿပီး
သာယာစည္ပြား နတ္ျပည္လားသို႔
ရကၡိဳင္သတင္း ေက်ာ္ေဇာျခင္းကား
ကမၻာသို႔တိုင္ သင္းပ်ံ႕လႈိင္ခ။

“ဥၾသရီေသာက္” သကၠရာဇ္ေရာက္မွာ
လွပသာယာျပည္ရကၡာကား
စည္ေတာ္လည္းေပ်ာက္ ထီးနန္းေပ်ာက္ၿပီး
ဗမာေအာက္သား မိစၦာမ်ား႐ို႕
နန္းေတာ္စီရီ မြီသရီနန္႔
ေက်ာင္းကန္ဘုရား ဇာတီမ်ားပါ
ၿမီလွန္မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးပစ္ေတ။

ထိုခ်ိန္ကစ ျပည္ရကၡမွာ
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာနန္႔
စာပီယည္ေက်းမႈ အစုစု႐ို႕
ေပ်ာက္လုမွိန္မွိန္ ျဖစ္ရေရ။

အဂုတခ်က္ၾကည့္ အတိတ္သမိုင္းမွာ
ခန္းနားႀကီးက်ယ္ ရကၡိဳင္ျပည္ကား
သူမ်ားလက္ေအာက္ ကၽြန္သေဘာက္နန္႔
ေသးငယ္ရပ္ထု ျပည္နယ္တခုျဖစ္
မိ,ဖ မဲ့သား ပမာလားသို႔
ေဂ်ာင္မွာထိုးထား ခံထားရစြာ
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ၾကာလခဗ်ာယ္။

အိုး...
ငါ့႐ို႕သြီးသား ရကၡိဳင္မ်ား႐ို႕....
ငါ့႐ို႕အဖ ျပည္ရကၡကို
ကၽြန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ရေအာင္
ဇာသူခြဲခြဲ သြီးမခြဲဘဲ
လံုးဝစစ္မွန္ Arakan ဟု
Liberation Day ရဖုိ႔ေရးကို
ငါ့႐ို႕လံုးလ အားထုတ္သင့္ဗ်ာယ္။

................
၂၀-၁၁-၂၀၀၅

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။