“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

တာဝန္

အေ၀း …..သူငယ္ခ်င္း
မင္းေလ့ရခုိင္ ငါေလ့ရခုိင္
မ်ဳိးရခုိင္လို႔ ပါးဇကနီ
တစ္၀ီ၀ီနန့္
ေခၚနိန္ခကတ္ေတ ငါရုိ့တိေလ။

အဂုအခါမွာ..
မင္းကတစ္နိန္ရာ ငါကတစ္ၿခား
နယ္ၿမီကၿခား ရီကၿခားလုိ့
ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ငရုိ့တိေလ။

ရခုိင္အသံ စာရြီးမွန္ကုိ
မင္လည္းမႀကံ ငါလည္းမဖတ္
သူကလည္းမရြီး အသီးသီးေက
ဇာသူလာလုိ့ ဖတ္,ရြီး ဖုိ့လဲ။


ေယေကဇာခါ ယင္းစာပီမွာ
ေ႐ွ႕ကုိတိုးဖုိ႔ မဆုိထားေက့
မင္းနန္႔ငါ႐ို႕ ရွိေမွာက္မွာဝယ္
ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ခါ နီးနိန္ပါဗ်ာလ္။

ေယေကဇာခါ ေနာက္လာသူရုိ႕
ဇာမွာလဲ ငါ့ရုိ့စာဆုိပနာ
ရွိကလူတိကုိ ညံေရဆိုပနာ
အျပစ္တိဂါ မၿမင္သင့္လား။

အၿပစ္မၿမင္စီခ်င္ ယင္းသူရုိ့အထင္ကုိ
ငရုိ့မွာအဘိဓာန္ မဟိေကလည္း
ငရုိ့လီသံ စာေႀကာင္းမွန္ကုိ
ရြီးပနာထားခ ၿပသခေက
ေနာက္လာေနာင္သား မ်ဳိးဆက္မ်ား႐ို႕
သတိေခ်ရာ ၀င္ခပါေက
ငရုိ့တိအတြက္ ရနံ႔ႀကိဳင္သင္း
ဂုဏ္သတင္းေကာင္း ၿဖစ္ေလာက္ေတေ၀။

ေနာင္လာေနာက္လူ ရခိုင္သူ႐ို႕
သတ္ပုံေၿပာင္းၿပန္ စာပီသံကုိ
သူရုိ့ခံစား ၿမင္ဖန္မ်ားေက
“ေဒမွာေဒေ၀း ငရုိ့စာေဒ”လို႔
ယင္းပုိင္အားမာန္ ျမည္ဟီးသံနန္႔
ဂုဏ္ယူပနာ ေျပာႏိုင္လီေအာင္
ငရုိ့ရြီးထား, ဖတ္ထား သင့္ေရ...။

..........................(ASMAဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။