“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သား

ရခိုင္သား
ကလားမႏိုင္ေဂေလ႕
ခ်င္းနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ေအာက္ကဟိယင္း။

ရခိုင္းသား
အတၱႀကီးေဂေလ႕
ဗမာနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ကၽြန္ၿဖစ္နိန္ယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ဳိးခ်စ္ေဂေလ႕
မ်ိဳးၿခားတိြေဂ ခ်စ္ႀကိဳက္ယင္း။

ရခိုင္သား
သတၱိဟိေဂေလ႕
ရန္သူတိကို ဖားနီရယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ိဳးၿမတ္ေဂေလ႕
ေသာက္စားတိနန္႕ ဆိုးဂတ္ယင္း။
အို....
ရခိုင္သား
ေတြးဗ်ာလ္ ေတြးဗ်ာလ္ ရင္လီးေရ
ဂုသတ္မယ္ ဂုခြက္မယ္
လီေသနတ္တိပစ္ဂတ္ေတ
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

အို......
ရခိုင္သား ရခိုင္သား
ငါေလ႕ ရခိုင္သား.....

(ရကၡဌာနီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။