“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ခက္လိုက္ေတ

အို............
ခက္လိုက္ေတ
မခ်ိလို႕သြားၾကဲရယ္လို႔ထင္။

အို............
ခက္လိုက္ေတ
ရည္းစားမဟိလို႕မိုင္နီစြာ
အီးခ်မ္းေရထင္။

အို................
ခက္လိုက္ေတ
အားမဟိလို႔ဂုတ္ငုံ႔ခံနီစြာ
အေရလို႔ထင္။

အို................
ခက္လိုက္ေတ
ေဖ့သာမဟိလို႕ထီးမထိုးစြာ
ကံမယံုလို႕ထင္။

အို..............
ခက္လိုက္ေတ
ဥာဏ္မမွီလို႕စာမရီြးစြာ ပ်င္းပိုင္ထင္။

အို...............
ခက္လိုက္ေတ
ေျပာစရာဟိလို႕ဝင္ေျပာစြာ
စကားမ်ားပိုင္ထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
လုပ္စားစရာမဟိလို႕ျပည္ပလားစြာ
ျပည္မခ်စ္ပိုင္ထင္။

အို...........
ခက္လိုက္ေတ
ကိုယ္႔ဝမ္းမႏိုင္လို႔ သူမ်ားကိုမပီးႏိုင္စြာ
ကပ္စီးနည္းပိုင္ထင္။

အို.............
ခက္လိုက္ေတ
ပညာမတက္လို႔အမွားေျပာမိစြာ
မိုက္ရိုင္းစြာပိုင္ထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
မာန္ပါလို႕သြားျခဲ ရယ္ျပထင္။

အို..........
ခက္လိုက္ေတ
မေျပာဘဲမနီႏိုင္လို႔ေျပာပလိုက္မယ္
ပစ အက်င္႔ ဝမ္းအက်င္႔ရာ။

အို.............
ခက္လိုက္ေတ.....၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀.........

(ရကၡဌာနီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။