“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္အေရးကိစၥ

တိုင္းသိၿပည္သိဆင့္ေခၚၿခင္း

နိရာ-ေၿမာက္ဦးရြီနန္းေတာ္
ကိစၥ-ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္အေရးကိစၥ
.....................

ယင္းအၿဖစ္အပ်က္မတိုင္ခင္ သူ မဟာမုနိမွာ ဥပုဒ္သီလရက္ရွည္ေဆာက္တည္ခိသိေရ။
ယင္အၿဖစ္အပ်က္မတိုင္ခင္ ေယာဂီသူေတာ္စင္တပါး၏ မဟာမုနိဘုရားဖူးရက္ရွည္ခရီးတခုဆိုစြာအထူးအဆန္းမဟုတ္လို႔ဆိုေကေလ့ ထိုတေခါက္သူ၏ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္မူက ထူးၿခားနိေရပိုင္ဟွိေရ။
အယင္အေခါက္တိတုန္းကဆိုေက သူ၏တရားထိုင္ခ်ိန္တိုင္းမွာ နားခ်ိန္၊ စားခ်ိန္၊ ဟိွေကေလ့ ေဒတေခါက္ေတာအနားအယူပင္မဟိွသေလာက္ပါ။
အထူးၿခားဆံုးကေတာေကသူ၏မ်က္ႏွာ
ေကာင္းေတၾကည္နီလြန္းအားၾကီးေရလို႔ထင္ပါေရ။
ေနာက္သူ႔မ်က္လံုးအစံု၏ အယင္နန္႔မတူေရအီးစက္မူပါ။
မဟာမုနိကၿပန္ေရာက္ၿပီးေရေနာက္ပိုင္းကပင္ သူ၏အခ်ိန္တိကိုေလ့ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားမွာသို႔မဟုတ္ ဘုရင္မင္းၿမတ္နန္႔တတူစႏၵကူးနန္းေဆာင္တြင္ထဲ့မွာပဲ ကုန္လြန္စီေလ့ဟွိပါေရ။
........................................

သတင္းဆိုးရုိ႔ဆိုစြာ ေကာင္းပ့်ံႏွံလြယ္ပါေရ။
ယင္းတလိုင္းမွာ သတင္းဆိုးတခုက ၿမိဳ႔ၿပမက နယ္အစြန္အဖ်ားမက်န္ လူတိုင္အတြက္မိုးထကပင္နိတဝင္ ေဒသတင္းၿပီးေကေဒသတင္းအေၾကာင္းပါ။
အလ်ဳိ႔လ်ိဳ႔ အလ်ိဳ႔လ်ိဳ႔ အစုစုအစုစု တတိုးတတိုးနန္႔ လူတိၾကားထဲ့မွာ ေကာင္းအထိတ္တလန္႔ဆန္ေရသတင္းတပုဒ္က
လူတိုင္း၏ေပ်ာ္ရႊင္မူ၊ လုံၿခံဳတိကိုေပ်ာက္ပ်က္စိပါေရ။
ထိုသတင္းဆိုးစတင္ၿမစ္ဖ်ားခံလာစြာနိရာကေတာေက ေၿမာက္ဦးရႊီနန္းေတာ္ထဲ့ကစပါေရ။
ဇာပုေရာဟိတ္၏တြက္ခ်ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ယူဆခ်က္လို႔ေၿပာရခက္ေကေလ့ ေဒသတင္းဆိုးဆဒနိရာကထြက္လာစြာကေတာေက အမွန္ပါ။
ေကာင္းအထိတ္တလန္႔ဆံေရသတင္းတခုပါ။
“ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႔သက္ကုန္ဗ်ာလ္လတ္“
“ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႔ကိန္းခန္းကုန္ဗ်ာလ္......“
ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္ပ်က္စီးဖို႔ဗ်ာလ္
အားငယ္မူစိတ္ပ်က္မူ။
မယံုၾကည္မူ အယံုအၾကည္ပ်က္မူတိနန္႔ ၿပည္သူလူထု။
.............................................................................

ရကၡိတရို႔ဆိုစြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထက္မကတိုင္းၿပည္ကိုခ်စ္ေတလူမ်ိဳးတမ်ိဳး…….
ေဒရကိၡတရို႔၏ရာဇာဝင္မွာေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ေလ့ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္အမ်ိဳးသားေရးသည္သာပဓါန………
ရကိၡတရို႔ဝိဥာဏ္ကိုသူရဲေကာင္းတိ၏ရဲနိေရသြီးတိနန္႔ဖြဲ႔တည္ေရမလွား………
ေၿမာက္ဦးၿမိဳးကိုစတည္ကတည္းက မင္းေစာမြန္က ၿမိဳ႔ေတာ္တည္ဖို႔ၿမီနိရာႏွစ္နိရာရြီးၿပီးေကသူ၏မူးမတ္တိနန္႔တိုင္ပင္ေရ….
အမတ္ပညာဟွိအေပါင္းရို႔ကတညီတညႊတ္တည္းေလွ်ာက္ထားဂတ္စြာကေတာေက…
“အသွ်င္မင္းၿမတ္ ေအနီရာမွာ ၿမိဳ႔ၿပၿပည္ရြာတည္သည္ဟိွေသာ္ ၿမိဳ႔သည္ကားအသက္ရွည္အံ့။ မင္းသည္ကားအသက္တိုအ့ံ“
“အသွ်င္မင္းၿမတ္ထိုနီရာမွာ ၿမိဳ႔ၿပၿပည္ရြာတည္သည္ဟွိေသာ္ မင္းသည္ကားအသက္ရွည္အ့ံ၊ ၿမိဳ႔သည္ကားအသက္တိုအ့ံေသာ အေၾကာင္းကိုၿမင္ပါ၏ဘုရား“ လို႔တညီတညြတ္တည္းေလွ်ာက္ထားဂတ္ေတခါ မင္းေစာမြန္က ဆင္ၿခင္မူ စဥ္စားမူၾကီးစြာနန္႔ ဆုံၿဖတ္ခ်က္တခုခ်ဖူးခေရမလွား……
သူ၏မူမတ္အေပါင္းရို႔အား
“ပညာဟွိသူေတာ္ေကာင္းမူမတ္အေပါင္းရို႔ ငါကားရကိၡတမွန္၏ ငါ၏အသက္သည္ပဓါနမဟုတ္၊ ငါရို႔၏တိုင္းၿပည္ၿမိဳ႔ရြာသည္သာပဓါနၿဖစ္၏
ငါ၏အသက္ကိုကားတိုစီ
ရကိၡတရို႔၏ ၿမိဳ႔ၿပၿပည္ရြာကိုကားတစပင္မယြန္းစီေက့မူးမတ္မ်ား“ ဟုမိန္႔မွာလ်က္ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္ကိုတည္ေထာင္၏။
ရကိၡတရို႔၏ဝိဥာဏ္ကိုသူရဲကိုရို႔ရဲနိေရသြီးတိနန္႔ဖြဲ႔တည္၏။
…………………………………………………………………..

ယင္းနိက
မိုးထအာရုံေလာက္ကပင္ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားကိုဖူးေမွ်ာ္ဦးခ်၊
လွ ုိင္ထဲမွာအၾကားၾကီးေဆာက္တည္မွ ုရို႔ၿပဳ၊
ၿပီးမွသူနန္းေတာ္ကိုစစိုက္မမတ္ ေလ်ာက္လားေရ၊
သူပံုကနန္းေတာ္ကိုလားဖို႔စိတ္ေစာနိပံုရေရ။
………………………………………………………………….

နန္းရင္ၿပင္တခုလံုးလူတိနန္႔ၿပည့္က်ပ္လို႔
မင္းမူထမ္းကအစၿပည္သူၿပည္သားအဆုံး
နန္းရင္တခုလံုးလူသူတရံုးရံုးနန္႔
ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္အေရးကိစၥ
ေယာဂီသူေတာ္စင္
ၿပည္သူမ်ား၏အခ်စ္ေတာ္
ၿပည္သူတရပ္လုံး၏အားထားေလးစားၾကည္ညိဳၿခင္းခံရသူ
မဟာပညာေက်ာ္အမတ္ၾကီးနန္႔တတူ ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္၏ အဓိကရရြီီမ်ဥ္းဓမၼသတ္က်မ္းကိုရြီးဆြဲသူ
ရကိၡတရို႔၏ရြီေရာင္အနာဂတ္မ်ားအတြက္အမ်ိဳးသားေရးအေတြအေခၚရပ္မ်ားကိုခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္သူ
သူသည္ၿပည္သူအေပါင္းနန္႔တကြမင္းမူထမ္းမ်ားကိုဆင့္ေခၚစုေဝးစီသည္
စုေဝးရာနိရာသည္ေၿမာက္ဦးရြီနန္းေတာ္ စုေဝးစီရၿခင္းကိစၥကား
ရခိုင္ႏိူင္ငံေတာ္အေရးကိစၥ။
……………………………………………………………….

နန္းရင္းၿပင္ထဲၿပည့္က်ပ္နိေရလူအုပ္ လွဳပ္ရြနိေရလူအုပ္ တရုံးရံုးနန္႔ သူတခြန္ငါတခြန္ေဝဖန္အသံၿပဳမူမ်ား၏လူအုပ္သံသည္ ရုတ္တရက္ တိတ္ဆိတ္မူမကတိတ္ဆိတ္မူသို႔ရုတ္တရက္…..
တည္ၿငိမ္ေသာ
သိမ္ေမြ႔ေသာ
အိေၿႏၵရေသာ
ရကိၡတရို႔ဦးညႊတ္ရာၿဖစ္ေသာ
ထိုေယာဂီသူေတာ္စင္သည္ အလြန္တရာမွတည္ၾကည္ေသာ အလြန္တရာမွၾကည္လင္ၿပတ္သားေသာအသံၿဖင့္
“ရကိၡတအေပါင္းရို႔………….
ငါ၏ခ်စ္စြာေသာရကိၡတေပါင္းရို႔…….
သင္ရို႔အေပါင္းအားငါသည္ ငါ၏အသဲအအူမွ်မက ခ်စ္ခင္၏
ေအစကားသည္မွန္၏။
ရကၡိတအေပါင္းရို႔
ငါရို႔၏ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္နန္႔ရခိုင္လူမ်ိဳးအားငါသည္ ငါ၏အသဲအအူမွ်မက ငါ၏ပကတိဝိဥာဏ္ထက္မကငါသည္အမွန္ပင္ခ်စ္ၿမတ္ႏူိးပါ၏။
ရကိၡအေပါင္းရို႔……..
ငါရို႔၏ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္နန္႔ရခိုင္လူမ်ိဳးအေပၚခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏူိးမူသည္ကားေဒတဘဝအတြက္ရာမဟုတ္ ေနာက္ဘဝမ်ားစြာ
မ်ားစြာ၏ အဆုံးအထိပင္ရည္ရြယ္၏
ေဒဘဝမွလြန္ၿပီးသည္ပင္လွ်င္ေနာက္ဘဝဘဝမ်ားဆက္တိုက္ရကိၡတရို႔၏အက်ိဳးအတြက္ရကိၡတရို႔၏အက်ိဳးတခုတည္းအတြက္သာငါသည္ ရွင္သန္လိုေသာမေၿပာင္းလဲေသာ ခိုင္မာၿပတ္သားေသာ စိတ္အစဥ္သာဟွိ၏။
ရကိၡတအေပါင္းရို႔ ငါ၏ေဒၿပ္ၿပင္းေသာဆႏၵေဇာေၾကာင့္ငါသည္အစဥ္ထာဝရပင္ရကိၡတရို႔၏တိုင္းၿပည္တြင္ ရကိၡတရို႔အတြက္ငါ၏ရဲရင့္ေသာဝိဥာဏ္သည္ကမၻာတည္သည္ပတ္လံုးရွင္သန္က်န္ဟွိလိမ့္မည္ဟု ငါယံုၾကည္၏။
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အိုရကၡိတအေပါင္းရုိ႔ ……
အဂုငါသည္ သင္ရို႔အေပါင္း၏ရွိိေမွာက္၌ရကိၡဳင္ၿပည္၏အသက္ကိုဆက္ဖို႔ နည္းလမ္း၊ကမၻာတည္သရိြ ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႔ ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္တည္တ့ံႏူိင္မည္နည္းလမ္းအားအဂုလက္တိြၿပမည္ၾကည့္ဂတ္။ ထိုသို႔ဆိုပနာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္..
အလြန္ပင္လွ်င္ၿမန္ေသာသူ၏လွဳပ္ရွားမူတဒဂၤ၌ ခ်ြန္ထက္ေတာက္ပေသာ၊ စူးခ်ထက္ၿမေသာ ဓါးသံလွ်က္တခုအားကိုင္ထားၿပီးသားၿဖစ္၏။
ထိုေနာက္သူသည္ သူ၏ခ်စ္စြာေသာ ရကိၡတအေပါင္းအား တခ်က္မွ်စိုက္ၾကည့္ၿငိမ္သက္ိနီ၏။
တိတ္ဆိတ္မူသည္ အနက္သွ်ိဳင္းဆံုး ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မ်က္ႏွာသည္ေယာဂီသူေတာ္စင္တပါး၏အီးစက္တည္ၿငိမ္ေသာအသြင္မွ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္၏ရဲရင့္တည္ၾကည္ေသာအသြင္သို႔ရုတ္တရက္…………..
ရုတ္ရက္ထိုပုဂၢိဳလ္သည္သူ၏ရင္ဖတ္ထဲမွဓါးကိုထိုးသြင္းကာ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ခြဲေဖာက္ပလိုက္စြာနန္႔ အမွတ္မထင္ထားေရလုပ္ရပ္တခုေၾကာင့္ညီလာခံရင္ၿပင္တခုလံုး မွင္သက္တိတ္ဆိတ္နီိၿပီးမွ ရုတ္တရက္လဲၿပိဳသံတခုထြက္လာၿပီးသည္ေနာက္တၿပိဳင္နက္ နန္းေတာ္တခုလံုး ရွိသမွ်လူသူပရိတ္သတ္မ်ားအားလံုးရုန္းရင္းဆံခတ္ဆူညံေပါက္ကြဲေသာ လူအုပ္တခုအသြင္သို႔ခ်က္ခ်င္းေၿပာင္းလဲလားပနာ တခ်ိဳ၏လဲၿပိဳသံ၊ တခ်ိဳ၏အၿပီးအလႊာတိုးဝွဲသံ၊ တခ်ိဳ၏က်ြီးသံေအာ္သံ၊ ငိုၾကီြးသံ၊ ဟန္႔တားသံတိနန္႔နန္းေတာ္တခုလံုး…………….
ရုတ္တရက္အနားကိုတိုးကပ္လာကတ္ေတ လူတိကိုသူက သူ႔အနားကိုမကပ္လာကတ္ဖို႔ တခ်က္ေၿပာဆိုၿပီးစြာနန္႔ ခ်က္ခ်င္းသူ၏အသဲအအူတိကိုရုတ္တရက္ ဆြဲထုတ္ပနာ သူနန္႔အနီးဆံုး နန္းေတာ္တိုင္တခုမွာ ဖက္ခ်ဥ္ပလိုက္ပါေရ။

နာက်င္မူူတိၾကားထဲက အတားအဆီးမဟွိသြန္ရဲနီေရသြီးတိၾကားထဲက ထိုပုဂၢိဳလ္ေနာက္ထပ္ၾကိဳးစားပနာအမွာစကားတခုထပ္ေၿပာပါေရ။ ယင္းအမွာစကားဆိုစြာအေရးအၾကီးဆံုးနန္႔ေနာက္ဆံုးအမွာစကားပါ။

“အို..ခ်စ္စြာေသာ ရကိၡဳတရို႔ …..
သင္ရို႔၏ ရခိုင္ႏိူင္ငံေတာ္နန္႔ ရခိုင္တလူမ်ိဳးလံုး
ကမၻာတည္ရြီးတည္တ့ံစီခ်င္ေရဆိုေက သင္ရုိ႔၏အသက္၊ သင္ရို႔၏ခႏၵာ၊ သင္ရို႔၏သြီးကိုတစက္ေတာင္မႏွေၿမာလီကတ္ေက့။ အဂုငါ၏အသက္၊ ငါ၏ခႏၵာကို ငါ့တိုင္းၿပည္အတြက္ငါမတြန္႔တိုမႏွေၿမာေရပိုင္ သင္ရို႔၏အသက္ကိုမႏွေၿမာလီကတ္ေက့။ သင္ရို႔၏အသက္နန္႔သင္ရို႔၏တိုင္းၿပည္အသက္ကိုဆက္ကတ္။
ရကိၡတအေပါင္းရို႔……
အဂုငါ၏အသဲအအူနန္႔ ေအရခိုင္ဘုရင့္ႏူိင္ငံေတာ္၏နန္းမ တိုင္ကိုငါဖက္ခ်ိဳင္ထားသကဲ့သို႔ သင္ရို႔၏အသည္းအအူတိနန္႔ သင္ရို႔လူမ်ိဳးနန္႔ သင္ရို႔၏ႏူိင္ငံေတာ္ကိုဖက္ခ်ိဳင္ထားကတ္။“
လူအုပ္သည္ ရုန္းရင့္ဆန္ခတ္လွ်က္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏အမွာစကားမ်ားသည္ ၾကားတခ်က္မၾကားတခ်က္……

အမွတ္မထင္ထားေရလုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ညီလာခံရင္ၿပင္တစ္ခုလံုးမွင္သက္တိတ္ဆိတ္နိကတ္မိပါေရ။ ၿမင္ကြင္းကအထိတ္တလန္႔ဆန္ပါေရ။

ေအသွ်င့္ဆိုစြာရူးသြတ္မူတခုမဟုတ္ပါ။ ေအခ်င့္စြာစိတ္ကူးယာဥ္မူတခုမဟုတ္ပါ။
အနက္ခ်ိဳင့္ဆံုးေသာ “ပါေဖာမန္႔“ တစ္ခု….

မွဳန္တခ်က္ လက္တခ်က္ ၾကားတခ်က္ မၾကားတခ်က္……….

ေဒရာဇဝင္ထဲက သူရဲေကာင္း
ေဒရာဇဝင္ထဲက သူေတာ္စင္
ေဒရာဇဝင္ထဲက ပညာသွ်င္

ရကိၡဳင္ရို႔၏ အမ်ိဳးသားေရအေတြးအေခၚ (National Philosophy) တစ္ရပ္ကိုခ်မွတ္ ရိုက္သြင္းပီးခေရပုဂၢိဳလ္…
ေအပုဂၢိဳလ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအ “ပါဖင္းမတ္“ စြာဇာကိုဆိုလို႔ေလဆို စြာ…

ရကိၡတရို႔သည္ကားလင္းတခ်က္ လက္တခ်က္ ၾကားတခ်က္ မၾကားတခ်က္…

“ရကိၡတအေပါင္းရို႔ ….
ငါရို႔ရခိုင္ႏိူင္ငံ၊ ငါရို႔ရခိုင္လူမ်ိဳး ကိုကမၻာတည္သရြီးတည္တံ့စီလိုေရ၊ ကမၻာတည္သရြီေဒႏူိုင္ငံနန္႔လူမ်ိဳးကိုအသက္ဆက္လို႔ဟွိစီသွ်င္ေရဆိုေက…….“

“ရကိၡတအေပါင္းရို႔ ….
ရခိုင္ႏိူင္ငံေတာ္နန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ကိုမႏွေၿမာကတ္ေက့ ေအၿမီနန္႔ေအလူမ်ိဳးကိုကိုယ့္အသက္ထက္မကခ်စ္ခင္ၿမတ္နိူးလီကတ္
သင္ရို႔၏အသည္းအအူတိနန္႔ ရခိုင္ႏူိင္ငံေတာ္ကို………..

“ရကိၡတအေပါင္းရို႔ ….
သူရဲေကာင္းအေပါင္းရို႔ ရကိၡတဆိုစြာ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္နန္႔ကို႔လူမ်ိဳးကိုေစာင့္ေသွ်ာင့္တတ္ေတ လူမ်ိဳးကိုရာေခၚေဝၚသမုတ္ေတအမည္နာမတစ္ခုၿဖစ္လို႔ ယင္းရကိၡတရို႔၏တိုင္းၿပည္နန္႔ ယင္းရကိၡတဆိုေရငါရို႔လူမ်ိဳးအတြက္ရဲရင့္ကတ္၊ ငါရို႔၏ရဲနီေရသြီးကိုၿပကတ္။“

အသံမ်ားကားကမၾကားတခ်က္ ၾကားတခ်က္………………………။ ။


ရကိၡတရို႔၏သူရဲေကာင္း ဦးၿမဝါအားအေလးၿပဳလွ်က္…
(ရင္သြီးငယ္)

(ဆိုက္ေဘးရီးယားဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။